Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy
Bæredygtigt fiskeri

Bæredygtigt fiskeri

75 procent er verdens fiskebestande er allerede - eller er på vej til at blive - overfisket. Yderligere viser forskningen, at en lang række af de kommercielt udnyttede fiskebestande vil kollapse i løbet af de næste 40 år. Rækken af problemer for et fremtidig fiskeri er lang, men heldigvis er der også en lang række løsninger.
Beskyt hvalerne

Beskyt hvalerne

Japan, Norge og Island driver kommerciel hvalfangst. Internationalt samarbejde er den mest frugtbare løsning for at undgå udryddelse, men de hidtidige opnåede resultater skal holdes ved lige og forbedres. Derfor er kommerciel hvalfangst stadig et aktuelt problem. Specielt i Danmark, hvor den politiske linje sjældent er i hvalernes favør.
Havet og klimaforandringerne

Havet og klimaforandringerne

Menneskets udledning af drivhusgasser påvirker ikke kun livet over havets overflade. Hele økosystemer og fødekæder er ramt af klimaforandringerne, og dermed også de mennesker der er afhængige af livet i havet.
Den europæiske fiskeripolitik

Den europæiske fiskeripolitik

EU's fælles fiskeripolitik dikterer blandt adnet, hvordan der skal fiskes i EU, hvor store mængder fisk, der må tages op af havet, og hvor der må fiskes. Fiskeripolitikken står overfor en større reformproces - en process som Greenpeace har fulgt og vil følge nøje.

Seneste

 

UNESCO - red australiens unikke rev

Billede | 7. marts, 2012 kl. 11:22

Dykkere fra Greenpeace holder et banner mellem sig ved en presse konference afholdt af Sydney Aquarium og Greenpeace Australien med teksten "Welcome UNESCO - Please save the reef".

Third Ocean Inquirer - The Price of Plunder

Rapport/dokument | 4. marts, 2012 kl. 14:59

Rapporten forkuserer på det omfattende europæiske overfiskeri ud for Vestafrikas kyst. De lokale fiskere kan ikke hamle op med de store industritrawlere fra EU. Udover at true fødevaresikkerheden og lokale arbejdspladser er overfiskeriet en...

Fødevareministeren vil beskytte stenrev – men der skal mere til

Blog af Hanne Lyng Winter | 2. marts, 2012

I Politiken i dag fremgår det, at fødevareminister Mette Gjerskov vil lave et forbud mod bundtrawl på samtlige sten- og boblerev i de områder som er beskyttet under EU's habitatdirektiv. Det kan virke paradoksalt, at de ikke er...

EU eksporterer fiskeriproblemer til Afrika

Blog af Hanne Lyng Winter | 21. februar, 2012

Vores fangster i EU's er faldet fra over 7 millioner ton i 1995 til 5 millioner ton i 2009. Det er ikke fordi vi fisker mindre intenst i EU – det er fordi der ikke er flere fisk . For eksempel er fangsterne i EU’s vigtigste...

My Voice, My Future

Billedgalleri | 15. februar, 2012

Greenpeace-fotograf vinder World Press Photo pris

Blog af Sune Scheller | 13. februar, 2012

Et stort tillykke til Paul Hilton der har vundet tredjepladsen ved World Press Photo i kategorien ’Nature Stories’ for sin fotoserie kaldet ’Shark Fin' . Denne pris er vi naturligvis glade for i Greenpeace, men for hajerne er det også...

En god uge for danske marsvin

Blog af Hanne Lyng Winter | 3. februar, 2012

Der var gode nyheder for marsvin i Storebælt i denne uge. Efter eksempel fra Nordsøen hvor garn til fiskeri skal udstyres med en akustisk alarm – en anordning der udsender en pinglyd og derved holder marsvin på afstand – indføres nu...

Visioner men ikke alle fakta er på plads

Blog af Hanne Lyng Winter | 25. januar, 2012

I dag var fødevareminister Mette Gjerskov i Europa Parlamentet for at diskutere det danske formandskabs prioriteter i forbindelse med reformen af EU's fælles fiskeripolitik. Rent visionsmæssigt har fødevareministeren fat i den lange...

Sejr for aktivisme men torsken ikke reddet

Blog af Hanne Lyng Winter | 16. januar, 2012

Jeg var i Byretten i Helsingør i dag, da Greenpeace og Greenpeace-medarbejder Sebastian Jensen blev frifundet for at gå ombord på fem fartøjer i Gilleleje for at placere GPS sendere. Dommeren og domsmænd var enige i afgørelsen.

Gillelejesag for retten i dag

Blog af Hanne Lyng Winter | 16. januar, 2012

I dag er Greenpeace på anklagebænken i Gillelejesagen fra 2010, hvor vi dokumenterede omfattende ulovligt fiskeri i et totalfredet torskeområde i Kattegat. Aktivister fra Greenpeace placerede den første GPS-sender i marts 2010 og...

91 - 100 af 554 resultater.