Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy
Bæredygtigt fiskeri

Bæredygtigt fiskeri

75 procent er verdens fiskebestande er allerede - eller er på vej til at blive - overfisket. Yderligere viser forskningen, at en lang række af de kommercielt udnyttede fiskebestande vil kollapse i løbet af de næste 40 år. Rækken af problemer for et fremtidig fiskeri er lang, men heldigvis er der også en lang række løsninger.
Beskyt hvalerne

Beskyt hvalerne

Japan, Norge og Island driver kommerciel hvalfangst. Internationalt samarbejde er den mest frugtbare løsning for at undgå udryddelse, men de hidtidige opnåede resultater skal holdes ved lige og forbedres. Derfor er kommerciel hvalfangst stadig et aktuelt problem. Specielt i Danmark, hvor den politiske linje sjældent er i hvalernes favør.
Havet og klimaforandringerne

Havet og klimaforandringerne

Menneskets udledning af drivhusgasser påvirker ikke kun livet over havets overflade. Hele økosystemer og fødekæder er ramt af klimaforandringerne, og dermed også de mennesker der er afhængige af livet i havet.
Den europæiske fiskeripolitik

Den europæiske fiskeripolitik

EU's fælles fiskeripolitik dikterer blandt adnet, hvordan der skal fiskes i EU, hvor store mængder fisk, der må tages op af havet, og hvor der må fiskes. Fiskeripolitikken står overfor en større reformproces - en process som Greenpeace har fulgt og vil følge nøje.

Seneste

 

Brev til Mette Gjerskov ang. ål

Rapport/dokument | 16. maj, 2012 kl. 16:31

Vedr.: Beskyttelse og bevarelse af den europæiske ål i Østersø-­‐oplandet og i danske farvande. Fra Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Greenpeace og WWF.

EU's fiskeriministre træder vande

Blog af Hanne Lyng Winter | 14. maj, 2012

Fødevareminister Mette Gjerskov sagde i dag på et ministerrådsmøde, hvor reformen af EU's fælles fiskeripolitik skulle diskuteres, at denne reform ikke bare handler om at sikre et fiskeri i dag og i morgen, men om fiskeriet i fremtiden...

Senegal smider megatrawlere ud af deres farvand!

Blog af Hanne Lyng Winter | 11. maj, 2012

Her i maj har regeringen i Senegal smidt ikke mindre end 29 pelagiske trawlere stammende fra blandt andet Rusland og Litauen ud af deres farvand . Mine kolleger fra Greenpeace kontoret i Afrika har arbejdet i lang tid på at få...

Danmark går forrest for at sikre Europas fiskebestande

Blog af Hanne Lyng Winter | 28. april, 2012

Rådsmødet om to vigtige emner i reformen af EUs fælles fiskeripolitik er netop overstået. Hvordan EU slipper af med overkapacitet; altså det faktum, at der er alt for mange fartøjer i forhold til hvor mange fisk der er i havet,...

Fødevareminister Mette Gjerskov kæmper med bagstræberisk V og K

Blog af Hanne Lyng Winter | 12. april, 2012

I går var fødevareminister Mette Gjerskov i åbent samråd i Folketingets Fødevareudvalg . Her skulle ministeren fremlægge, hvad Danmark arbejder for i den igangværende reform af EU’s fælles fiskeripolitik. Per Clausen (Enh) var på...

Dokumentation af overfiskeri ud for Vestafrika takket være din støtte

Nyhed | 12. april, 2012 kl. 10:52

Takket være din støtte, har Greenpeace skibet Artic Sunrise og besætningen om bord gennem den seneste måned kunnet dokumentere, udstille og aktionere mod det massive europæiske overfiskeri ud for Vestafrikas kyster. Arctic Sunrise har siden marts...

Greenpeace sender eksperter til lækkende gasplatform

Nyhed | 3. april, 2012 kl. 11:36

Greenpeace har sendt et skib med eksperter til ’Elgin’ gasplatformen i Nordsøen, der sidste søndag blev ramt af et ukontrolabelt gasudslip. Eksperterne ombord tager prøver af vand og luft, og vil dokumentere de miljømæssige konsekvenser.

Greenpeace mærker den truede ål i SuperBest

Nyhed | 30. marts, 2012 kl. 12:57

Aktivister fra Greeenpeace sætter i dag klistermærker på pakker med ål i SuperBest i Århus. Klistermærket fortæller forbrugeren, at ålen er en truet dyreart, og at de ikke bør købe den.

EU plyndrer Afrika

Blog af Hanne Lyng Winter | 27. marts, 2012

1 år tager det 56 lokale småbåde ud for Mauretaniens kyst – kaldet pirogger – at fange ligeså meget fisk, som en stor kæmpetrawler styret af det Hollandske Pelagic Freezer Association kan fange på en enkelt dag. Blandt andet det kan...

Muslingeskrab skal stoppes

Blog af Hanne Lyng Winther | 23. marts, 2012

Enten har fødevareminister Mette Gjerskov og hendes forvaltning ikke læst, ikke forstået eller er ligeglad med EU's naturbeskyttelseslov. For de har lige givet tilladelse til muslingeskrab i Lillebælt , til trods for at det ikke kan...

81 - 90 af 633 resultater.