Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy
Bæredygtigt fiskeri

Bæredygtigt fiskeri

75 procent er verdens fiskebestande er allerede - eller er på vej til at blive - overfisket. Yderligere viser forskningen, at en lang række af de kommercielt udnyttede fiskebestande vil kollapse i løbet af de næste 40 år. Rækken af problemer for et fremtidig fiskeri er lang, men heldigvis er der også en lang række løsninger.
Beskyt hvalerne

Beskyt hvalerne

Japan, Norge og Island driver kommerciel hvalfangst. Internationalt samarbejde er den mest frugtbare løsning for at undgå udryddelse, men de hidtidige opnåede resultater skal holdes ved lige og forbedres. Derfor er kommerciel hvalfangst stadig et aktuelt problem. Specielt i Danmark, hvor den politiske linje sjældent er i hvalernes favør.
Havet og klimaforandringerne

Havet og klimaforandringerne

Menneskets udledning af drivhusgasser påvirker ikke kun livet over havets overflade. Hele økosystemer og fødekæder er ramt af klimaforandringerne, og dermed også de mennesker der er afhængige af livet i havet.
Den europæiske fiskeripolitik

Den europæiske fiskeripolitik

EU's fælles fiskeripolitik dikterer blandt adnet, hvordan der skal fiskes i EU, hvor store mængder fisk, der må tages op af havet, og hvor der må fiskes. Fiskeripolitikken står overfor en større reformproces - en process som Greenpeace har fulgt og vil følge nøje.

Seneste

 

Danmark går forrest for at sikre Europas fiskebestande

Blog af Hanne Lyng Winter | 28. april, 2012

Rådsmødet om to vigtige emner i reformen af EUs fælles fiskeripolitik er netop overstået. Hvordan EU slipper af med overkapacitet; altså det faktum, at der er alt for mange fartøjer i forhold til hvor mange fisk der er i havet,...

Fødevareminister Mette Gjerskov kæmper med bagstræberisk V og K

Blog af Hanne Lyng Winter | 12. april, 2012

I går var fødevareminister Mette Gjerskov i åbent samråd i Folketingets Fødevareudvalg . Her skulle ministeren fremlægge, hvad Danmark arbejder for i den igangværende reform af EU’s fælles fiskeripolitik. Per Clausen (Enh) var på...

EU plyndrer Afrika

Blog af Hanne Lyng Winter | 27. marts, 2012

1 år tager det 56 lokale småbåde ud for Mauretaniens kyst – kaldet pirogger – at fange ligeså meget fisk, som en stor kæmpetrawler styret af det Hollandske Pelagic Freezer Association kan fange på en enkelt dag. Blandt andet det kan...

Muslingeskrab skal stoppes

Blog af Hanne Lyng Winther | 23. marts, 2012

Enten har fødevareminister Mette Gjerskov og hendes forvaltning ikke læst, ikke forstået eller er ligeglad med EU's naturbeskyttelseslov. For de har lige givet tilladelse til muslingeskrab i Lillebælt , til trods for at det ikke kan...

Lad der ikke gå fisk i ambitionerne

Blog af Hanne Lyng Winter | 22. marts, 2012

Bragt på Altinget 20. februar 2012 Danmark skal inden for ganske kort tid lægge ambitionsniveauet for, hvor godt vores havområder skal have det i fremtiden. Det skal vi, fordi Danmark i kraft af EU's havstrategidirektiv er...

Reform af en fejlslagen fiskeripolitik

Blog af Hanne Lyng Winter | 22. marts, 2012

Bragt i Notat marts 2012 Ifølge EU-kommissionen er over 80 pct. af Europas fiskebestande overfisket, og fartøjerne er for store, for effektive og der er alt for mange af dem i forhold til, hvad der bæredygtigt kan fiskes. Fiskeri...

Forskerne har talt: havreservater kan redde naturen og livet i havet

Blog af Hanne Lyng Winter | 16. marts, 2012

Greenpeace er medlem af det grønne kontaktudvalg der den 15. marts udgav rapporten Danmarks Natur Frem Mod 2020 – Om at stoppe tabet af den biologiske mangfoldighed . 42 af Danmarks bedste forskere har i rapporten givet deres bud...

Danmarks natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed

Rapport/dokument | 15. marts, 2012 kl. 14:47

42 af Danmarks bedste forskere har i rapporten givet deres bud på, hvordan naturen i Danmark har det. Deres dom er brutal. Naturen har det elendigt, og det skyldes en naturpolitik, der har været bragende uambitiøs.

UNESCO - red australiens unikke rev

Billede | 7. marts, 2012 kl. 11:22

Dykkere fra Greenpeace holder et banner mellem sig ved en presse konference afholdt af Sydney Aquarium og Greenpeace Australien med teksten "Welcome UNESCO - Please save the reef".

Third Ocean Inquirer - The Price of Plunder

Rapport/dokument | 4. marts, 2012 kl. 14:59

Rapporten forkuserer på det omfattende europæiske overfiskeri ud for Vestafrikas kyst. De lokale fiskere kan ikke hamle op med de store industritrawlere fra EU. Udover at true fødevaresikkerheden og lokale arbejdspladser er overfiskeriet en...

81 - 90 af 552 resultater.