Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Hvad gør Greenpeace

Side - 1. august, 2014
Greenpeace har i årevis arbejdet for, at der oprettes havreservater. I 2012 var vi medforfattere på en rapport, der specifikt nævner Øresund som et område der burde beskyttes, og Greenpace har været med til at sende breve til både den svenske og danske miljøminister med opfordring til at beskytte Øresund. Vi har desuden klaget over udvindingen af sand og grus i Øresund, deltaget i protestsejladser og holdt møder med politikere for at få Øresund beskyttet.

Hvis du også ønsker at Øresund bliver et havreservat kan du skrive under her.