Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Problem

Side - 1. august, 2014
Øresund er det mest artsrige og fiskerige farvand vi har i Danmark i dag. Det skyldes blandt andet, at et forbud mod bundtrawlsfiskeri har tilladt naturen at udvikle sig i et frodigt miljø.

I mange år har der foregået udvinding af sand og grus i en række områder i Øresund. Denne udvinding tog fart i 2013, hvor flere fiskebanker – der hvor fiskerne fanger deres fisk – er blevet betydeligt negativt påvirket. Hvis en sandsuger – laver huller i havbunden på helt op til 15 meters dybde, så siger det sig selv, at naturen bliver ødelagt, og fiskene forsvinder. Forskere, fiskere og miljøorganisationer – herunder Greenpeace - mener at denne udvinding er en stor trussel imod Øresund, og underminere den unikke status Øresund ellers har som følge af beskyttelsen imod bundtrawl.

Der har samtidig været problemer med, at bundtrawlere ulovligt har fisket i Øresund og forårsaget skade på havbunden. Derudover lider Øresund under de samme problemer som de øvrige danske havområder såsom iltsvind ved bunden.