Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Havet og klimaforandringer

Side - 21. september, 2010
Den globale opvarmning har enorme konsekvenser for klodens oceaner, og dermed livet, der er afhængige af dem – mennesker såvel som dyr. Selvom klimaforandringer har særskilte konsekvenser for havet, så er hverken løsningerne eller arbejdet for at stoppe dem forbundet til havet alene.

Blegede koraller ved Great Barrier Reef i Australien på grund af temperaturstigninger i havet.

Det fejlslagende klimatopmøde i København i december 2009 betyder, at klimaforandringernes katastrofale konsekvenser stadig må betragtes som en ikke al for fjern fremtid. Selvom vi mest hører om CO2 i atmosfæren, så er havene i høj grad omfattet af klimaforandringerne. Under overfladen ulmer problemerne allerede.

Klimaforandringerne har nogle meget specifikke konsekvenser for havet, men løsningerne og Greenpeace' arbejde omkring global opvarmning er i høj grad forbundet til menneskets aktiviteter på landjorden.  Kampagnen for at rede havet fra klimaforandringerne kan derfor ikke stå alene. For et bedre indblik i Greenpeace' arbejde omkring Jordens klima henvises der også til vores generelle kampagne om klimaforandringer.