Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Kloden bliver varmere, og det kommer til at medføre store problemer for naturen og mennesker. Det er nu, vi skal reagere, hvis vi vil forhindre yderligere katastrofer. Greenpeace kæmper for nye løsninger til at tackle konsekvenserne af klimaændringerne.

Verdens ledende klimaforskere er enige om, at CO2 fra afbrændingen af fossile brændsler, såsom kul, olie og naturgas, er hovedårsagen til den øgede drivhuseffekt.

Vi mener, at:

  • Brugen af de fossile brændsler skal udfases hurtigst muligt - og der skal startes med kul, som udleder mest CO2 per energienhed.
  • Investeringer i efterforskning efter olie i nye områder skal stoppes. I stedet skal vi satse på at udbygge sol-, vind- og vandkraft og på at anvende vores energi effektivt.
  • De industrialiserede lande er hovedansvarlige for klimaforandringerne. De skal derfor gå forrest i omstillingen til vedvarende energi.

Seneste

 

Aktivister fra Greenpeace på undersiden af

Billede | 31. august, 2010 kl. 17:25

Aktivister fra Greenpeace på undersiden af Cairns borerig, Stena Don.

Greenpeace

Billede | 31. august, 2010 kl. 17:05

Greenpeace-aktivist på siden af boreriggen Stena Don, der opereres af Cairn.

Esperanza foran Stena Don boreplatform.

Billede | 31. august, 2010 kl. 10:31

Esperanza foran Stena Don boreplatform.

Greenpeace

Billede | 31. august, 2010 kl. 0:00

Greenpeace-skibet Esperanza følges tæt af det danske inspektionsskib "Vædderen".

Et brandslukningsskib forsøger at smelte

Billede | 24. august, 2010 kl. 0:00

Et brandslukningsskib forsøger at smelte et isbjerg i nærheden af Stena Fourth boreskib.

Esperanza holder vagt ved Cairns risikable

Billede | 23. august, 2010 kl. 1:00

Esperanza holder vagt ved Cairns risikable olieboringer i Baffinbugten ved Vestgrønland.

Smeltevand på den Grønlandske indlandsis

Billede | 23. august, 2010 kl. 0:00

Smeltevand på den Grønlandske indlandsis.

19

Billede | 17. august, 2010 kl. 0:00

19. august kl. 19.00 inviterer Greenpeace til debatmøde om olieboringer i Grønland. Alle er velkomne i Nuuks kulturhus Katuaq.

'Esperanza' stævnede torsdag d

Billede | 15. august, 2010 kl. 10:24

'Esperanza' stævnede torsdag d. 12. august ud fra London for at konfrontere olieindustriens ansvarsløse jagt på al verdens olie

Beyond Petroleum?

Billede | 10. august, 2010 kl. 14:34

Beyond Petroleum?

41 - 50 af 396 resultater.