Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Kloden bliver varmere, og det kommer til at medføre store problemer for naturen og mennesker. Det er nu, vi skal reagere, hvis vi vil forhindre yderligere katastrofer. Greenpeace kæmper for nye løsninger til at tackle konsekvenserne af klimaændringerne.

Verdens ledende klimaforskere er enige om, at CO2 fra afbrændingen af fossile brændsler, såsom kul, olie og naturgas, er hovedårsagen til den øgede drivhuseffekt.

Vi mener, at:

  • Brugen af de fossile brændsler skal udfases hurtigst muligt - og der skal startes med kul, som udleder mest CO2 per energienhed.
  • Investeringer i efterforskning efter olie i nye områder skal stoppes. I stedet skal vi satse på at udbygge sol-, vind- og vandkraft og på at anvende vores energi effektivt.
  • De industrialiserede lande er hovedansvarlige for klimaforandringerne. De skal derfor gå forrest i omstillingen til vedvarende energi.

Seneste

 

Aktivister fra Greenpeace lukker for 46 BP

Billede | 27. juli, 2010 kl. 10:13

Aktivister fra Greenpeace lukker for 46 BP tankstationer i London på dagen, hvor BP annoncerer en ny topschef og endnu et kvartalsregnskab med store tab.

Havbiolog i Greenpeace Norden

Billede | 15. juli, 2010 kl. 0:00

Havbiolog i Greenpeace Norden, Hanne Lyng Winter, under et ophold i Louisiana, USA, hvor hun hjælper til med at bevidne og dokumentere den største olie-katastrofe i USA's historie efter at BP's boreplatform Deepwater Horizon eksploderede 20.

Edinburgh selskabet Cairn Energy's boreplatform

Billede | 12. juli, 2010 kl. 1:00

Edinburgh selskabet Cairn Energy's boreplatform, Stena Don, 170 km vest for Diskoøen. Mange store isbjerge driver igennem dette farvand.

Support

Billede | 12. juli, 2010 kl. 1:00

Support-skibet Balder Viking 170 km vest for Diskoøen, der opererer for Cairn Energy.

Boreskibet Stena Forth der opererer for Cairn

Billede | 12. juli, 2010 kl. 1:00

Boreskibet Stena Forth der opererer for Cairn Energy i Grønland

Olieboreskibet Stena Forth's rute op mod

Billede | 2. juli, 2010 kl. 11:41

Olieboreskibet Stena Forth's rute op mod de grønlandske boringer. Boringerne gik igang uden skibet på plads, selvom det er en forudsætning for, at Cairn må bore olie.

James E

Billede | 24. juni, 2010 kl. 11:32

James E. Hansen, Professor ved Columbia University og Columbia’s Earth Institute, medlem af USA's Videnskapsakademi, bedstefar og vinder af Sophieprisen 2010.

Aktivister fra Greenpeace skriver 'Arctic

Billede | 26. maj, 2010 kl. 1:00

Aktivister fra Greenpeace skriver 'Arctic next?' på et af Shells skibe, der skal undersøge Arktis for mulig olieudvinding. Aktionen fandt sted mens USA's indenrigsminister Ken Salazar var på besøg med en gruppe senatorer ved BP's olieudslip.

Harvey Explorer er et boreskib i den flåde

Billede | 25. maj, 2010 kl. 9:45

Harvey Explorer er et boreskib i den flåde, som Shell vil sende til Arktis for at bore efter olie.

Francois Paulette

Billede | 19. maj, 2010 kl. 22:11

Francois Paulette, tidligere høvding og talsperson for Dene Nation fortæller Statoils ledelse og aktionærerne, hvordan tjæresandsaktiviter ødelægger livsgrundlaget for den lokale befolkning.

51 - 60 af 396 resultater.