Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Tjæresand - verdens værste industri

Side - 6. marts, 2012
Tjæresand kaldes ofte verdens værste industri, eftersom processen er utrolig forurenende. De største kendte områder med tjæresand dækker cirka 140.000 kvadratkilometer i den canadiske vildmark i provinsen Alberta.

Hvordan udvindes tjæresand?

Tjæresand, der ligger i en dybde ned til 75 meter, bliver udvundet i åbne miner. Skov og jord skrælles væk i området, tjæresandet graves op og olieresterne (bitumen) vaskes ud i gigantiske vaskemaskiner. Det giftige spildevand lagres i enorme åbne søer. For at få et produkt, der så meget som minder om råolie, er det nødvendigt at bearbejde de koncentrerede bitumen via en stærkt energikrævende proces. Til en tønde olie går der hele to ton tjæresand, og udvindingsmetoden fører til en samlet gennemsnitlig udledning på ca. 80 kg. CO2 per tønde olie.

Hvis tjæresandet ligger længere nede end 75 meter, udvindes det oftest ved hjælp af såkaldt dampudvinding (SAGD). Der pumpes en blanding af damp og kemikalier flere hundrede meter ned i jorden for at vaske olien ud af sandet. Denne metode er mere energikrævende end mine-udvindingen og kræver større arealer. Gennemsnitlig CO2-udledning for udvinding ved SAGD-metoden er 100 kg. CO2 per tønde.

Kort over tjæresand i Canada


 
Hvad er problemet med tjæresand?

Det er SAGD-metoden, som Statoil vil benytte på sine anlæg i Alberta. Selskabet har ambitioner om at skære i energiforbruget og det tilhørende CO2-udslip, men sådan som virkeligheden ser ud i dag, er udslippet på mindst 100 kg. CO2 per tønde råolie.  Statoils olieudvinding fra den norske sokkel i Nordsøen giver til sammenligning 7,7 kg. CO2  per tønde olie.

Massiv forurening af luft og vand øger tilmed den sundhedsrisiko, der er forbundet med produktionen for lokalbefolkningen. Især det oprindelige folk i området er udsat. Det oprindelige folks rettigheder er ikke tilstrækkeligt sikret. Derfor er deres traditionelle levevis under stærkt pres. Det er naturressourcerne også. CO2-lagring kan aldrig løse de udfordringer, man står med som følge af den store CO2-udledning fra tjæresandsudvinding. Selv de canadiske myndigheder har i et fortroligt notat konkluderet, at kun en lille del af udledningen vil være mulig at indfange. 

Tjæresand-industrien er den hurtigst voksende kilde til udslip af drivhusgasser i Canada og samtidig hovedårsagen til, at landet ligger 33% over sine egne forpligtigelser i reducering af drivhusgasser i forhold til Kyoto-aftalen.

Smoke over Oil Refinery Heavy smoke lingers about one of the oil refineries near Fort McMurray.