Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Gensplejsdede planter, GMO (Genetisk Modificerede Organismer) kan hverken afhjælpe fødevarekriser eller løse landbrugets problemer. Erfaringerne viser derimod, at udsætning af GMO i naturen resulterer i øget forbrug af sprøjtegift, spredning til uønskede områder og tab af udbytte. Yderligere findes der i dag GMO-produkter med gener resistente overfor antibiotika.

Multinationale GMO-virksomheder markedsfører GMO, som løsning på verdens sultproblem. Alt imens FNs landbrugspanel, IAASTD, vurderer, at løsningen med hensyn til verdens fødevareforsyning og tilpasning til klimaforandringerne ligger i bæredygtigt landbrug, og ikke i GMO.

Et landbrug der i dag står for den samme udledning af drivhusgasser som den globale transportsektor er ikke bæredygtigt. Et klimavenligt landbrug kræver en omfordeling af EU's landbrugsstøtte. Det skal gøres økonomisk attraktivt at drive bæredygtigt landbrug.

Seneste

 

Kæmpe Greenpeace

Billede | 15. februar, 2008 kl. 0:00

Kæmpe Greenpeace-kylling demonstrerer uden for en Ingham-kyllinge fodersilo.

Ved at skrive N2O med flammer på en mark

Billede | 8. januar, 2008 kl. 0:00

Ved at skrive N2O med flammer på en mark i Skanderborg illustrerer Greenpeace, at industrielt landbrug har en negativ påvirkning på klimaet. Flammeskriften henviser til lattergas, der er en af de mest problematiske drivhusgasser, som landbruget...

Greenpeace

Billede | 8. august, 2007 kl. 0:00

Greenpeace-aktivister laver et 60 meter bredt spørgsmåltegn I en mark med Mosantos NK603-korn.

Politianmeldelse af Miljøminister Connie Hedegaard (K)

Rapport/dokument | 2. august, 2007 kl. 12:53

Ombudsmandsklage: Hemmeligholdelse af GMO-data

Rapport/dokument | 2. august, 2007 kl. 0:00

Politianmeldelse af Connie Hedegaard

Rapport/dokument | 1. august, 2007 kl. 0:00

Greenpeace anmelder dags dato Danmarks Miljøminister Connie Hedegaard for overtrædelse af Ministeransvarlighedslovens § 5. Miljøministeren har i strid med dansk lovgivning tilladt anvendelse af GMO-majsen MON863.

19 April 2004: Greenpeace aktivister skriver

Billede | 16. juli, 2007 kl. 0:00

19 April 2004: Greenpeace aktivister skriver "Stop GE imports" på siden af skibet Rhein, da det anløber i Brisbane, Australien, med 13,000 ton genmodificeret soya, der skulle bruges til dyrefoder.

Greenpeace

Billede | 28. juni, 2007 kl. 0:00

Greenpeace-aktivister holder banner uden for Rådsbygningen i Luxembourg med besked til ministrene om at "Protect Europe from GM food risks".

13

Billede | 14. juni, 2007 kl. 0:00

13. marts offentliggjorde det uahængige franske forskerteam CRIIGEN en rapport, der viste, at Monsantos gensplejsede maj MON863 havde toksiske effekter på rotter. Greenpeace tog til Århus for at teste importeret majs for den problematiske GMO.

Greenpeaces høringssvar ang. forsøgsmarker med NK603

Rapport/dokument | 14. juni, 2007 kl. 0:00

Greenpeace høringssvar til Monsantos fire ansøgninger om forsøgsmæssig udsættelse af Roundup-resistent GMO-majs, NK603, i Danmark.

41 - 50 af 108 resultater.