June, 2010. A "coal ash storm" in Shuimotou Village, Shuozhou, Shanxi Province, where Shentou No.2 Power Plant is located.

Photo | 2010-09-15

June, 2010. A "coal ash storm" in Shuimotou Village, Shuozhou, Shanxi Province, where Shentou No.2 Power Plant is located.

Categories