Offshore windpark, Middelgrunden, Copenhagen, Denmark. © Paul Langrock/Zenit/Greenpeace

Photo | 2001-06-01

Offshore windpark, Middelgrunden, Copenhagen, Denmark. © Paul Langrock/Zenit/Greenpeace

Categories