Chinese longline fishing vessel 'Jing Lu Yuan No005'

Photo | 2011-11-17

A big eye tuna is seen on the deck of the mainland Chinese long-line fishing vessel 'Jing Lu Yuan No005'.

Categories