Energiavallankumous

Energy [R]evolution

Sivu - marraskuu 15, 2010
Greenpeacen työtä kestävään, päästöttömään energiantuotantoon siirtymiseksi ohjaa maailmanlaajuinen energiamalli Energy [R]evolution, jossa on esitetty keinot fossiilisten polttoaineiden ja ydinvoiman korvaamiseen uusiutuvalla energialla.

40 vuotta sitten puhtaan uusiutuvan energian tuotanto suuressa mittakaavassa oli unelmaa. Tänään uusiutuva energia hallitsee jo uusia investointeja sähköntuotantoon. 40 vuodessa uusiutuvista energianlähteistä voidaan tehdä kaiken energiantuotannon perusta. Lapsemme ja lapsenlapsemme voivat elää yhteiskunnassa, jonka toiminta perustuu täysin uusiutuvaan energiaan. Taistelu hupenevista öljyvaroista, hiilivoiman saasteet ja ydinvoiman riskit voidaan jättää historiaan.

Energiavallankumouksen tärkeimmät keinot ovat:

Fiksumpi ja tehokkaampi energian käyttö rakennuksissa, sähkölaitteissa, teollisuudessa ja liikenteessä. Tiukoilla energiatehokkuusnormeilla tulee varmistaa, että uudet autot, rakennukset ja sähkölaitteet käyttävät energiaa niin tehokkaasti kuin mahdollista. Veroilla ja muilla taloudellisilla ohjauskeinoilla kannustetaan niin yrityksiä kuin tavallisia kansalaisiakin ilmastoa säästäviin ratkaisuihin.

Uusiutuvan energian monipuolinen lisääminen. Tuulivoima, aurinkoenergia, bioenergia, maalämpö ja geoterminen energia kasvavat jo nopeasti. Energiavallankumous edellyttää vain, että näiden tekniikoiden nykyistä kasvuvauhtia pidetään yllä.

Älykkäät sähköverkot. Kokonaan uusiutuvaan energiaan perustuva sähköntuotanto voi taata sähkön saannin 365 päivää vuodessa, 24 tuntia vuorokaudessa. Sähköverkkoja on kehitettävä uusiutuvan energian, ei hiili- ja ydinvoiman ehdoilla. Älykkäitä sähköverkkoja on tarkasteltu erillisessä raportissa.

Kestävämpi liikkuminen ja liikennepolitiikka. Muussa energiankulutuksessa tarvittavat päästövähennykset voidaan saavuttaa pääosin teknisillä ratkaisuilla, mutta liikenteessä tarvitaan elämäntapamuutosta. Kansainvälisen lentoliikenteen ja yksityisautoilun räjähdysmäistä kasvua on hillittävä ja rautateiden sekä joukkoliikenteen käyttöä lisättävä. Uudet asuinalueet tulee suunnitella niin, että joukkoliikenteen käyttö on helppoa ja kansainvälistä junaliikennettä tulee parantaa.

Näiden toimien toteuttaminen luo jopa kahdeksan miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä.

Energy [R]evolution on Greenpeacen Euroopan uusiutuvan energian teollisuuden ja tutkimuksen kattojärjestön (European Renewable Energy Council, EREC) yhteinen tiekartta kestävään energiatulevaisuuteen. Skenaarion mallinnuksen on tehnyt Institute of Technical Thermodynamics, German Aerospace Center (DLR).

Skenaarion energiatehokkuuspotentiaalit on arvioinut hollantilainen tutkimuslaitos Ecofys. Kestävyyskriteerit täyttävän biomassan potentiaalin on arvioinut German Biomass Research Center ja autoteknologioiden kehitysennusteet Institute of Vehicle Concepts, DLR. Uusiutuvien energiantuotantomuotojen kasvuennusteet ovat peräisin EREC:n jäsenjärjestöiltä. Alueellisia visiota ovat arvioineet alueelliset kumppanit. Kaiken kaikkiaan raportti on syntynyt yli 30 asiantuntijan yhteistyönä.

Vertailuskenaariona raportissa on käytetty Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) World Energy Outlook 2007 -skenaariota, joka kuvaa, miten maailman energiankulutuksen ja -tuotannon arvioidaan nykytrendeillä kehittyvän. Energy [R]evolutionin oletukset väestön ja talouden kasvusta ovat samat kuin vertailuskenaariossa.

Globaali energiavallankumous (eng)

European Renewable Energy Council, EREC

European Renewable Energy Council (EREC) on Euroopan uusiutuvan energian teollisuuden, kaupan ja tutkimuksen kattojärjestö, jonka edustaman teollisuuden liikevaihto on noin 40 miljardia euroa ja työntekijöiden lukumäärä noin 400 000.