Fukushima workers detected a sharp radiation increase in the system's caesium-absorbing component.

Kuva: AP

Tilanne reaktoriyksiköillä

Voimayhtiö Tepco yrittää käynnistää uudelleen Fukushiman Daiichin ydinvoimalalle tuomansa vedenpuhdistusjärjestelmän, joka jouduttiin sulkemaan perjantaina lyhyen käytön jälkeen liian korkeiden säteilytasojen vuoksi. Tepco suoritti järjestelmälle uusia kokeita eilen, mutta ei saanut sitä vieläkään toimimaan suunnitelmien mukaan. Järjestelmän käyttöönotolla on kiire, koska sadekausi on parhaillaan alkamassa alueella, ja radioaktiivinen vesi saattaa pian tulvia yli ojista.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/20_04.html

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/21_18.html

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/21_27.html

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/22_10.html

Japanin terveys- ja työministeriö epäilee löytäneensä jälleen pelastustyötekijän, joka on saanut raja-arvot ylittävän säteilyannoksen. Laitoksen ylläpitohenkilöstöön kuuluva mies on saanut mahdollisesti 350 millisievertin säteilyannoksen vuotuisen enimmäisannoksen ollessa 250 millisievertiä. Ministeriö ohjeisti Tepcoa tarkistamaan säteilyannokset vielä 125 muulta työntekijältä.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/20_27.html

Tepco avasi reaktoriyksikkö kahden ovet maanantaiaamuna puhdistettuaan rakennuksen sisäilmaan yli viikon ajan. Säteilytaso yksikön luona ovien avauduttua on vain 0,0014 mikrosievertiä tunnissa, eli erittäin vähäinen. Tepco haluaa aloittaa pelastustyöt laitoksen sisällä, mutta ei ole pystynyt siihen rakennuksen ollessa täynnä höyryä.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/20_07.html

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/20_12.html

Veden syöttöä reaktoreihin vähennettiin, jotta ojat eivät tulvisi yli niin nopeasti. Tämän seurauksena kolmannen reaktorin lämpötilat ovat nousseet neljä astetta yksikön päällä ja seitsemän pohjassa.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/22_14.html

Radioaktiivinen saastuminen

Säteily nousi yli kahdeksankertaiseksi Fukushima Daiichin lauhdeveden ottoaukon luona kesäkuun 14. päivän jälkeen, viitaten vuotoon voimalaitoksella. Cesiumin määrä vedessä on kuitenkin laskenut puolentoista kuukauden takaiselle tasolle.

http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu11_e/images/110619e4.pdf

Japanin hallitus tutkii radioaktiivisten aineiden kertymistä riisiin koeviljelmällä Iitaten kylässä. Iitate sijaitsee 40 km päässä Fukushima Daiichista ja cesiumin määrä sen maaperässä on saatu laskettua puhdistamalla 2 600 Bq/kg.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/20_25.html

Japanin ympäristöministeriö hyväksyi alle 8 000 Bq/kg cesiumia sisältävän rakennusromun hävittämisen polttamalla erikoisvarustelluissa laitoksissa. Päätöksen perustana on oletus, että polttaminen saa aiheuttaa enintään kymmenen mikrosievertin vuosittaisen säteilyannoksen laitoksen lähistöllä asuville.

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110620p2a00m0na017000c.html

Osalta Fukushiman evakuointialueen ulkopuolella sijaitsevan Iwakin kaupungin asukkaista tiedustellaan halua evakuoitua, koska säteilyn taso alueella on jatkuvasti yli kolme mikrosievertiä tunnissa, eli yli 26 millisievertiä vuodessa. Evakuoinnin raja on virallisesti 20 millisievertiä vuodessa.

Japanin opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan säteilytasot ovat kohonneet useilla varsinaisen evakuointialueen ulkopuolisilla alueilla. Säteilyä mitattiin 160 paikasta, joista 23 säteilytaso näytti kolmen kuukauden mittausten perusteella ylittävän 20 millisievertin vuotuisen evakuointirajan.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/20_29.html

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110622p2g00m0dm022000c.html

Poliittiset vaikutukset

Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n viisipäiväinen huippukokous alkoi maanantaina Wienissä. Fukushiman onnettomuuden vuoksi kokoukseen osallistuu jopa 900 delegaattia eri maista. IAEA:n johtaja Yukio Amano on vaatinut kokousta päättämään mm. IAEA:n oikeudesta tehdä pistokokeita jäsenmaidensa ydinvoimaloihin ja itsenäisesti toimivasta alueellisesta pelastusverkostosta.

IAEA julkaisi tällä viikolla tutkimusraporttinsa Fukushiman onnettomuudesta.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/20_22.html

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/PDFplus/2011/cn200/documentation/cn200_Final-Fukushima-Mission_Report.pdf