Rakenne ja hallinto

Sivu - tammikuu 16, 2014
Greenpeace on politiikasta ja liike-elämästä riippumaton maailmanlaajuinen järjestö, joka toimii ympäri maailmaa puuttuakseen keskeisiin globaaleihin ympäristöongelmiin.

Greenpeace Pohjoismaissa

17. syyskuuta 2008

Greenpeace Nordicin pääsihteeri Mads Flarup Christensen (vasemmalla) kampanjoimassa asevarustelua vastaan. © Greenpeace

Greenpeace koostuu yli 40 maassa toimivassa 28 alueellisesta toimistosta, ja Alankomaissa sijaitsevasta kattojärjestö Greenpeace Internationalista. Suomessa toimi yhteispohjoismainen Greenpeace Nordic, joka on rekisteröity Ruotsissa (Föreringen Greenpeace Norden, yhdistysnymero 857204-4280, suomalainen Y-tunnus 1731274-8). Greenpeace Nordicilla on toimipisteet Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa ja Kööpenhaminassa. Suomen rahankeräyslain mukaan varainhankintaa harjoittavan yhdistyksen tulee olla Suomessa rekisteröity, jotan varainhankintaa varten Suomessa toimii Greenpeace Pohjola ry (Y-tunnus 1483238-5). Sen ainoa tarkoitus on kerätä varoja Greenpeacen toimintaan.

Greenpeace Nordicin säännöt määrittelevät järjestön valtioista, politiikasta ja liike-elämästä riippumattomaksi ympäristöjärjestöksi, jonka tavoitteena on paljastaa ympäristöongelmia ja tarjota ratkaisuja ekologisen ja rauhanomaisen tulevaisuuden edistämiseksi. Greenpeace Nordicissa ylintä valtaa käyttävät äänestävät jäsenet. Jäseneksi valitaan vuosikokouksessa 2/3 äänienemmistöllä valintakomitean nimeämistä asiantuntijaehdokkaista, jotka jakavat järjestön arvot. Greenpeace Nordicin äänestävät jäsenet ovat:

Mats Abrahamsson, Jan Beranek, Joakim Bergman, Eoin Dubsky, Jo Dufay, Magdalena Figura, Barbara Kuepper, Iza Kruszewska, Rune Leithe-Eriksen, Polina Malysheva, Iris Menn, Carl-Henrik Monrad-Aas, Maciej Muskat, Thomas Neumann, Meri Pukarinen, Duane Raymond, Mattias Schickhofer, Robert Schmidt, Sari Tolvanen

Jäsenet valitsevat vuosikokouksessa myös Greenpeace Nordicin hallituksen. Hallitus on järjestön laillisesti vastuullinen päättävä elin vuosikokousten välillä. Greenpeace Nordicin hallituksen jäsenet ovat (tammikuu 2014):

Puheenjohtaja, Kirsten Sander, Tanska
Arni Finnsson, Islanti
Mats Knapp, Ruotsi
Dag Kühle-Gotovac, Norja
Simo Kyllönen, Suomi
Agneta Rythén Martin, Ruotsi

Hallitus valitsee järjestölle jokapäiväisestä toiminnasta vastaavan pääsihteerin, joka tällä hetkellä on tanskalainen Mads Flarup Christensen. Muihin Suomen parissa työskenteleviin voit tutustua tällä sivulla. Greenpeace Nordicin vuosikertomuksista voi tutustua vuoden keskeisimpiin kampanjoihin sekä alueellisen toimistomme talouteen.

Greenpeace International

30. elokuuta 2012

Greenpeace Internationalin pääsihteeri Kumi Naidoo vastustamassa arktista öljynporausta Gazpromin öljynporauslautta Prirazlomnajalla Jäämerellä elokuussa 2012. © Denis Sinyakov / Greenpeace

Greenpeace Nordicin ja muiden alueellisten toimistojen kattojärjestönä toimii Alankomaissa rekisteröity Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council). Greenpeace Internationalin yhdistyssäännöt määrittelevät järjestön tavoitteeksi ympäristönsuojelun edistämisen koordinoimalla ja avustamalla alueellisia toimistoja. Greenpeace Internationalin työjärjestys määrittelee kuinka järjestön päätösvalta ja -vastuu jakautuvat: Greenpeace Nordic lähettää vuosittain muiden alueellisten toimistojen tapaan Greenpeace Internationalin  vuosikokoukseen edustajan. Nämä alueellisten toimistojen edustajat muodostavat Greenpeace Internationalin äänestävän jäsenistön ja Greenpeacen Internationalin toimintaa valvovan elimen.

Vuosikokouksessa alueellisten toimistojen edustajat valitsevat tai erottavat Greenpeace Internationalin hallituksen, ja yhdessä hallituksen kanssa päättävät Greenpeacen maailmanlaajuisista tavoitteista ja periaatteista. Alueellisten toimistojen valitsema hallitus on Greenpeace Internationalin laillisesti vastuullinen päättävä elin, ja valitsee Greenpeace Internationalin jokapäiväisestä toiminnasta vastaavan kansainvälisen pääsihteerin. Kansainvälisenä pääsihteerinä toimii eteläafrikkalainen Kumi Naidoo. Vuosikokousten välillä alueelliset toimistot seuraavat vuosikokouksessa yhdessä linjattuja tavoitteita ja periaatteita.

Greenpeace International on perustajajäsen kansainvälisten kansalaisjärjestöjen läpinäkyvyyttä vaalivassa ja valvovassa INGO Accountability Charterissa. Greenpeacen Internationalin vuosikertomuksista voi lukea koko maailmanlaajuisen toiminnan vuotuisen yhteenvedon sekä järjestön globaalin rahankäytön.

Greenpeacella on maailmanlaajuisesti yli 2500 työntekijää, ja avoimet työpaikkamme voit tarkistaa täältä. Lahjoittajia Greenpeacella on noin 2,9 miljoonaa, ja voit helposti liittyä tukijoihimme tekemällä lahjoituksen. Lahjoittajien ohella vapaaehtoiset ovat toiminnallemme elintärkeitä. Vapaaehtoisia Greenpeacella on maailmanlaajuisesti noin 14 500 ja olemme jatkuvasti avoimia uusille vapaaehtoisille.

Aiheet