Detox-kampanja

Sivu - heinäkuu 7, 2011
Greenpeacen tutkimusten mukaan vaateteollisuus on suuri vesistöjen kemikaalikuormituksen lähde etenkin globaalissa etelässä. Ympäristöön vapautuneet kemikaalitvaikuttavat haitallisesti niin ihmisiin kuin ympäristöönkin. Osa vaateteollisuuden myrkyistä häiritsee hormonitoimintaa, toiset voivat vahingoittaa lisääntymisjärjestelmiä. Suuri osa näistä myrkyistä ei hajoa luonnossa, vaan kertyy eläinten ja ihmisten elimistöihin.

20. marraskuuta 2012

Kiinalaisen vaatetehtaan jätevesiputki.

Ongelmat

Puhdas vesi on jokaisen ihmisen perusoikeus. Samalla se on elintärkein ja uhatuin luonnonvara. Vesistöt ovat välttämättömiä elinympäristöjä useille lajeille, mutta joet, meret ja järvet ovat monella tapaa tärkeitä myös ihmisille. Paikalliset vesistöt ovat usein välttämättömiä juomaveden ja maatalouden kasteluveden lähteitä. Vesistöjä uhkaa teollisuuden tapa käyttää vesistöjä julkisina viemäreinä.

Tekstiiliteollisuudessa käytetään runsaasti kemikaaleja, esimerkiksi värjäysaineita. Tuotannosta syntynyt jätevesi on usein myrkyllistä ja saastuttaa elintärkeitä vesivarantoja. 

Greenpeacen aiempi tutkimusraportti Dirty Laundry kohdistui kahteen kiinalaiseen tekstiilitehtaaseen, joista vapautuu suuria määriä haitallisia kemikaaleja Jangtzen ja Helmijoen suistoalueille. Näiltä alueilta on löydetty vaarallisia ja huonosti hajoavia aineita. Molempien tehtaiden jätevesinäytteistä on löytynyt alkyylifenoleita. Youngor Textile Complexin tehdasalueelta on löydetty alkyylifenolien lisäksi perfluorattuja (PFC) kemikaaleja, vaikka tehtaalla on käytössä nykyaikainen jätevesien käsittelylaitos.

Alkyylifenolit ja PFC-yhdisteet ovat vakava huolen aihe, koska nämä kemikaalit vaikuttavat pienissäkin määrissä häiritsevästi hormonitoimintaan. Molemmat yhdisteet ovat keinotekoisesti tuotettuja. Siitä syystä aineet hajoavat vaikeasti luonnossa sekä rikastuvat ravintoketjuissa.

Youngorin tekstiilitehtaan työntekijöitä Ningbossa.

Nämä vaaralliset aineet voivat kulkeutua myös meriin, ilmakehään sekä rikastua ravintoketjuissa vaikuttaen näin kaukana päästölähteestä. Jäämiä kemikaaleista on löydetty kaloista, linnuista, valaista, jääkarhuista ja jopa äidinmaidosta. Ongelma ei siis ole vain paikallinen vaan globaali. Siksi myös ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan maailmanlaajuista tahtoa.

Vaikka Greenpeacen tutkimus keskittyi kahteen Kiinan tuhansista tekstiilitehtaista, tutkimustulokset viittaavat siihen, että ongelma on paljon pelkästään Kiinaa ja tekstiiliteollisuutta laajempi. Tarvitsemme pikaisesti suurten yhtiöiden sitoutumista muutokseen. Yhteistyössä alihankkijoiden kanssa yhtiöt voivat poistaa tuotannon myrkkypäästöt.

Brändit

Greenpeacen toinen tutkimus on yhdistänyt useita tunnettuja brändejä Kiinan vesien saastumiseen. Useiden vaatebrändien, kuten Niken ja Adidaksen sekä kiinalaisen urheiluvaatevalmistaja Li Ningin, alihankkijoiden tehtaat ovat syyllistyneet myrkyllisiin jätevesipäästöihin. Lue Dirty Laundry: Reloaded -raportti.

Teimme jälleen uuden tutkimuksen, jossa testasimme vaatteita kahdeltakymmeneltä johtavalta vaatebrändiltä. Kukaan heistä selvinnyt testeistä puhtain paperein. Kaikkien valmistajien tuotteista löytyi nonyylifenyylietoksylaatteja ja lisäksi tuotteista löydettiin muun muassa ftalaatteja sekä atsoväriaineiden hajoamisesta syntyviä mahdollisesti syöpävaarallisia amiineja. Lue uusi raporttimme Toxic Threads: The Big Fashion Stitch-up.

20. marraskuuta 2012

Kuva Toxic Threads -raportista.

 

Kansainvälinen tekstiilituotanketju on vaikea jäljittää, sillä siihen kuuluu useita maita ja yhtiöitä, joillaa kaikilla on vastuu myrkkypäästöistä. Yleensä tuotemerkin omistaja käynnistää tuontantoprosessin, mihin kuuluu suunnittelun lisäksi myös tutkimustyö. Brändin omistajilla on suurin valta vaikuttaa tekstiiliensä tuotantoon. Yhtiöillä on siis myös hyvä mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi tuotantoprosessin päästöihin.

Kansainvälisistä vaatebrändeistä Puma, Nike, Adidas ja Li Ning ovat jo sitoutuneet poistamaan myrkylliset kemikaalit tuotteistaan. Pisimmällä prosessissa ovat H&M, C&A ja Marks&Spencer, jotka ovat jo julkistaneet suunnitelmansa vaarallisista kemikaaleista luopumiselle. Nyt haluamme lisää vaatemerkkejä puhdistamaan tuotantonsa ja osallistumaan Detox-kampanjaan. Esimerkiksi Zara, maailman suurin muodin vähittäismyyjä, on tähän mennessä pysynyt vaiti vaikka monet muut tunnetut vaatemerkit ovat suostuneet puhdistautumaan.

Yhdessä voimme saada muutkin vaatemerkit osallistumaan. Tule mukaan puhdistamaan muotiteollisuus!


Lue lisää faktaa myrkyistä.