Tuhon tiellä

Euroopan biopolttoainesuunnitelmien ilmastopäästöt ja vaikutukset maankäyttöön

Julkaisu - marraskuu 9, 2010
Tiivistelmä raportista "Tuhon tiellä - Euroopan biopolttoainesuunnitelmien ilmastopäästöt ja vaikutukset maankäyttöön"

Raportin kansi

Euroopan unionin lisääntyvän biopolttoaineiden käytön aiheuttamat maankäytön muutokset tuhoavat luonnontilaisia alueita ja lisäävät ilmastopäästöjä enemmän kuin tähän asti on arvioitu. Tämä selviää kansalaisjärjestöjen teettämästä tutkimusraportista. Tutkimuksessa on analysoitu EU:n jäsenvaltioiden kansallisia toimintasuunnitelmia liikenteen biopolttoaineiden osalta. Tutkimus paljastaa, että EU:n biopolttoainesuunnitelmat vaativat 6,9 miljoonaa hehtaaria uutta viljelyalaa raaka-aineiden tuottamiseksi.

Tuhon tiellä