Sertifioinnin ongelmat

Sivu - marraskuu 9, 2010
Neste Oil ja muut palmuöljyä käyttävät yritykset myöntävät nykyisen palmuöljyn tuotannon ongelmat, mutta vetoavat palmuöljyn vapaaehtoiseen sertifiointijärjestelmään. Sertifiointi saattaa antaa länsimaisille yrityksille ja kuluttajille hyvän omantunnon, mutta kiihdyttää sademetsien tuhoamista.

Paikallinen öljypalmuviljelmällä

Useat yritykset ovat ilmoittaneet pyrkivänsä ostamaan ainoastaan sertifioitua palmuöljyä vuoteen 2015 mennessä. RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) on palmuöljyn tuottajien, jalostajien, välittäjien ja jälleenmyyjien perustama organisaatio, joka tähtää palmuöljytuotannon kestävyyteen. Järjestelmä on perustettu 2000-luvun alussa, se on yhä lapsenkengissä ja sen kehittäminen mahdollisesti toimivaksi tulee viemään kauan. Greenpeace ei ole halunnut RSPO:n jäseneksi, mutta sitä vastoin seuraa läheisesti, kuinka järjestelmän kehittäminen etenee.

RSPO:n jäsenyys ei velvoita mihinkään eikä edellytä minkäänlaisia toimia, sitoumuksia tai parannuksia toimintatavoissa. Organisaatio ei ole pystynyt luomaan sitovia sääntöjä, jotka velvoittaisivat sen jäseniä luopumaan tuhoisista tuotantotavoista. RSPO:n rekisterissä on satoja jäseniä, mutta itse sertifioinnin piiriin kuuluu muutamia kymmeniä tuottajia ja alkupään prosessointilaitoksia.

Sertifiointijärjestelmät ovat vain niin hyviä kuin niiden kriteerit ovat. Sertifioinnin vaatimukset ovat löysiä ja useat yhtiöt ovat todistetusti rikkoneet niitä. Useat RSPO:n jäsenet ovat vuodesta toiseen vastustaneet kriteerien tiukentamista. Palmuöljyn tuottajan ei esimerkiksi tarvitse sertifioida kaikkien plantaasiensa tuotantoa, vaan sertifioinnin saa yhdellekin plantaasille, vaikka se olisi murto-osa yhtiön koko tuotannosta. Järjestelmä ei aseta sitovia aikarajoja yhtiön koko tuotannon sertifioinnille.

RSPO:n kriteerit eivät velvoita lopettamaan sademetsien tai orankien elinalueiden tuhoamista tai kiellä terveydelle ja pohjavesille haitallisten myrkkyjen käyttöä. Järjestelmän avulla ei ole mahdollista seurata palmuöljyn toimitusketjua sataprosenttisesti tuotantoalueilta esimerkiksi biopolttoainelaitoksiin asti. Palmuöljyn tuotannon kasvihuonekaasutase tai palmuöljyn polttoainekäytön epäsuorat vaikutukset maankäyttöön eivät sisälly RSPO:n kriteereihin. Polttoainekäytön kasvihuonekaasupäästöjä on mahdotonta mitata järjestelmän avulla.

Sertifiointi ei pelasta sademetsiä. Perusongelma on palmuöljyn kysynnän kestämätön kasvu, jos sitä aletaan käyttää laajamittaisesti liikennepolttoaineena. Palmuöljyn kasvava kysyntä elintarvikkeisiin ja polttoaineiksi kasvattaa painetta raivata uutta sademetsää plantaaseiksi niille ostajille, jotka eivät palmuöljyn alkuperästä välitä. Halvalle ja helposti saatavalle sertifioimattomalle palmuöljylle löytyy aina ottajia.

Sertifiointi saattaa antaa länsimaisille yrityksille ja kuluttajille hyvän omantunnon, mutta kiihdyttää sademetsien tuhoamista.