Ensimmäinen askel ongelmien korjaamiseksi on yleensä ongelman olemassaolon myöntäminen. Applella on kasvava hiiliongelma, jonka ratkaiseminen vaatisi nyt pikaista ongelman myöntämistä. Valitettavasti Apple on ollut hyvin pidättyväinen iCloud-pilvipalvelunsa tarvitseman energian määrästä ja alkuperästä.

Greenpeace on kuitenkin löytänyt todisteita, jotka osoittavat hiiliongelman mittakaavan olevan selvästi suurempi kuin mitä Apple on ollut julkisuudessa valmis myöntämään.

Parisen viikkoa sitten Greenpeace julkaisi pilvipalveluja koskevan ”How Clean is Your Cloud?”-raportin, jossa vertailtiin Applen ja 13 muun teknologiayrityksen palvelinkeskusten käyttämän energian alkuperää. Google ja Yahoo ovat sitoutuneet kasvattamaan uusiutuvan energian määrää palvelimissaan, mutta Apple sai huonoja arvosanoja kaikissa arvioiduissa kategorioissa.

 

Koska useimmat yritykset eivät ilmoita palvelinkeskustensa käyttämiä tarkkoja energiamääriä julkisesti, perustuvat raportissa käytetyt energiamäärät arvioihin. Nämä arviot puolestaan perustuvat tietoihin vastaavan teollisuuden energiatarpeesta. Greenpeace arvio Applen uuden Pohjois-Carolinassa sijaitsevan iDataCenterin energiatarpeeksi 100MW ja että suurimman osan energiasta toimittaisi keskukseen Yhdysvaltalainen Duke Energy, joka hankkii hiiltä ympäristöä tuhoavilta, ns vuorenhuippukaivoksilta. Tässä ympäristölle tuhoisassa kaivostoiminnassa vuoren huippu kirjaimellisesti poistetaan, jotta päästään käsiksi vuoren sisemmissä osissa oleviin hiiliesiintymiin.  Greenpeacen arvio perustui pääosin Applen uuteen keskukseen tekemään 1 miljardin dollarin investointiin sekä pienemmässä määrin keskuksen noin 46 000 neliömetrin (500 000 ft^2) pinta-alaan.

Arviot esitettiin Applelle raportin kirjoitusvaiheessa, mutta Apple ei tuolloin ollut halukas ilmoittamaan omia lukujaan sähköntarpeestaan. Raportin julkaisun jälkeen Apple kuitenkin välittömästi ryhtyi tuomaan julkisuuteen selvästi Greenpeacen arviota pienempiä lukuja energiantarpeestaan ja ilmoitti, että iDataCenter-palvelinkeskus kuluttaa vain 20 MW.  Lisäksi Apple ilmoitti, että se pystyy tuottamaan palvelinkeskuksen yhteyteen rakennetuilla uusiutuvan energian lähteillä 60% energian tarpeestaan. Tämä olisi tehnyt iDataCenteristä ”vihreimmän koskaan rakennetun palvelinkeskuksen”.

Paikallisten viranomaisten dokumentit kuitenkin antavat viitteitä siihen, että todellisuudessa Applen suunnitelmissa on rakentaa selvästi nyt julkisuudessa esitettyä mittakaavaa suurempi palvelinkeskus.

Pohjois-Carolinan ilmansuojelusta vastaavien viranomaisten luovuttaman tiedon (North Carolina Division of Air Quality) mukaan Apple on hakenut ja heille on myönnetty lupa 24 dieselillä toimivaan varavoimageneraattoriin. Tämä määrä generaattoreita tuottaa iDataCenterille 54 MW sähköä.

Kaikissa palvelinkeskuksissa käytetään dieselgeneraattoreita varavoimana, jotta sähkökatkoksen aikana keskus pysyy toiminnassa. Lisäksi monet yritykset asentavat lisäksi jonkin verran ylimääräistä varavoimakapasiteettiä  lisätäkseen keskusten turvallisuutta. Hakiessaan lupaa varavoimageneraattoreille, Apple ilmaisi, että keskuksen normaali energiantarve on 75%, siis noin 41MW, varavoimageneraattorien kokonaistehosta.  Lupaviranomaisille ilmoitettu energiantarve on siis noin kaksinkertainen siihen verrattuna, mitä Apple ilmoitti julkisuudessa heti Greenpeacen kampanjan julkistamisen jälkeen. Liitteistä löydät sekä Applen lupahakemuksen että myönnetyn luvan.

Väittämällä energiantarpeensa olevan pienempi, kuin nyt esiin tulleet luvut, Apple pyrki vakuuttamaan kuluttajat siitä, että suurin osa keskuksen tarvitsemasta energiasta tuotetaan paikanpäällä aurinkopaneeleilla ja polttokennoilla eikä keskus tarvitse isossa määrin likaista, Duke Energyn tuottamaa hiilisähköä.

41MW ei myöskään ole Pohjois-Carolinan keskuksen koon yläraja. Kun Apple sitoutui rakentamaan iData-keskuksensa Maideniin raportoitiin, että Applen suunnitelmissa oli rakentaa paikalle myös toinen identtinen keskus. Lisäksi sopimus, jonka Apple neuvotteli Maidenin kaupungin ja Catawba piirikunnan kanssa nimenomaisesti sallii Applen investoida toiset  miljardia dollaria samoilla verotusehdoilla.  Tämä siis tarkoittaa, että Applen on mahdollistaa rakentaa Maideniin  kokonaan uusi datakeskus, joka tultaisiin mahdollisesti pyörittämään helposti verkosta saatavalla Duke Energyn tuottamalla hiilienergialla. Duke Energy on innoissaan Applen mahdollisista uusista palvelinkeskuksista. Duke Energyn mukaan Apple on ”asiakas, jolla mittari pyörii ja pyörii eksponentiaalisella nopeudella”. Tämä lainaus (mukaan lukien muut sitaatit, joissa Duke kertoi Applen asemasta yhtenä Duken Top 10-asiakkaanaan Pohjois-Carolinassa) on kuitenkin mystisesti kadonnut Duken verkkosivuilta hiljattain.

Mitän Applen pitäisi tehdä?

Applen tulisi olla avoimempi suunnitelmistaan Pohjois-Carolinassa ja siitä miten se aikaa toimia ratkaistakseen kasvavan hiiliongelman. Applella on useita vaihtoehtoisia malleja siihen, miten se voi ryhtyä ottamaan askeleita pois hiilestä. Apple voi käyttää markkinavoimaansa puskeakseen energiatoimittaja Duke Energya kohti puhtaita energiamuotoja. Lisäksi Apple voi painostaa Duken lopettamaan vuorenhuiput tuhoavan hiililouhinnan. Applen tulisi noudattaa Facebookin esimerkkiä ja määritellä politiikka, jonka mukaan se sijoittaa uudet palvelinkeskuksensa alueille, joissa on tarjolla uusiutuvaa energiaa. Lisäksi Apple voi lobata energiatarjoajia, kuten tässä tapauksessa Duke Energya, laajentamaan energiatuotantoaan uusiutuvilla energialäheteillä.

Apple on tunnettu innovaatiostaan. Applen tulisikin johtaa koko teknologiasektoria niin kuin vain Apple osaa. Tehdäkseen sen, Applen tulisi kuitenkin ensin ratkaista oma hiiliongelmansa.

Sinä voit auttaa. Kirjoita Applen johtajille ja vaadi heitä siirtymään puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan. Me haluamme puhtaan pilven!!