Palmuöljyntuotantoalue
Neste Oilin tuleva jalostamo Singaporessa sijaitsee keskellä maailman palmuöljyntuotantoaluetta -hyvä sijainti jos aikoo käyttää ko raaka-ainetta valtavat määrät.

Neste Oilin palmuöljydieselin käytön lopettamista vaativa aloite jäi jälleen muiden asioiden jalkoihin Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa keskiviikkoiltana. Jo toisen kerran käsittely siirrettiin seuraavaan kertaan.

Toivottavasti tämä rumba johtaa siihen, että Helsingin valtuutetut paneutuvat asiaan ja tekevät valistuneen päätöksen, kun viimein ottavat asian käsittelyyn. Päätöksen pitäisi olla selvä, sillä tottahan valtuutetut


  • Ovat tietoisia palmuöljyn tuotannon ongelmista ja merkittävistä kasvihuonekaasupäästöistä, jotka ohittavat kymmenkertaisesti mahdolliset palmuöljydieselillä ajamisesta aiheutuneet säästöt.

  • Osaavat kuunnella äänestäjiään. Yli 10 400 ihmistä kirjoitti alkuvuoden aikana pääkaupunkiseudulla vetoomuksen siitä, että Neste Oilin palmuöljydieselin käytöstä on luovuttava.


Muun muassa valtuutettu Antti Vuorela totesi minulle eilen kaupungintalolla, että hän perustaa päätöksensä tietoon ja faktoihin. Loogista. Tässä apua päätöksentekoon hänelle ja muille kaupungin päättäjille:

  • Neste Oil haluaa maailman johtavaksi biopolttoaineiden tuottajaksi kahden vuoden kuluessa.

  • Neste Oil toteuttaa unelmaansa investoimalla 1,22 miljardia kahteen maailman suurimpaan biopolttoainelaitokseen Singaporessa ja Rotterdamissa.

  • Yhtiö tarvitsee kahden vuoden päästä yli kaksi miljoonaa tonnia raaka-ainetta NExBTL-dieselin tuottamiseen.

  • Singapore ja Rotterdam ovat maailman palmuöljyteollisuuden ydinalueita. Singapore sijaitsee keskellä palmuöljyn tuotantoaluetta

  • Toisen sukupolven biopolttoaineraaka-aineisiin siirtyminen vie ainakin kymmenen vuotta. Näin arvioivat muun muassa FAO, UNEP ja Kansainvälinen energiajärjestö IEA.

  • UNEP :in arvion mukaan Kaakkois-Aasian sademetsät ovat käytännössä tuhoutuneet seuraavan kymmenen vuoden aikana.


Päätöksenteossa auttaa varmasti myös tieto siitä, että Ulkoministeriö ei rahoita palmuöljyyn liittyviä hankkeita. Ulkoministeriön kehityspolitiikan osaston toimialapolitiikan päällikkö Pertti Anttisen mukaan: ”Haluamme tukea ympäristöllisesti kestäviä projekteja. Palmuöljy ei näitä kestävän kehityksen kriteereitä täytä.”

Myöskään Maailmanpankki ei jatkossa rahoita palmuöljyn tuotannon kasvattamiseen pyrkiviä hankkeita, koska sisäisen tarkastuksen raportin mukaan Indonesiassa rahoitetuissa palmuöljyhankkeissa ei otettu huomioon riittävästi hankkeiden sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia.

Mikäli faktaa ei ole vielä tarpeeksi, kannustan Helsingin kaupunginvaltuutettuja kysymään Neste Oililta, kuinka monta tonnia palmuöljyä yhtiö arvioi käyttävänsä vuonna 2011 ja vuonna 2012 sekä mistä yhtiö aikoo tämän määrän palmuöljyä hankkia. Yhtiö on sitoutunut käyttämään ainoastaan sertifioitua palmuöljyä vuoden 2015 loppuun mennessä, mutta investointien suuruudesta johtuen he tarvitsevat jo huomattavasti aikaisemmin noin viisi prosenttia maailman tämän hetkisestä palmuöljyn tuotannosta. Vaihtoehtoista raaka-ainetta ei ole markkinoilla tällaisia määriä ainakaan kymmeneen vuoteen.

Maija Suomela

PS. Sen valtuutetut varmasti jo tietävät, että Neste Oil markkinoi palmuöljydieseliään ”tuoteominaisuuksiltaan (eli lähipäästöiltään) toisen sukupolven biodieselinä”. Tämä ei tee siitä toisen sukupolven biopolttoainetta, sillä raaka-aineet ovat ja tulevat vielä vuosien ajan olemaan pääasiassa ruokakasveista.