Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuuden lisäämistä käsitellyt toimikunta julkisti tänään mietintönsä. Olin toinen ympäristöjärjestöjen edustajista toimikunnassa. Viimeisessä kokouksessa käsiteltiin mietinnöstä lähetettävää lehdistötiedotetta.

Kun pohdimme sitä, miten toimikunnan esittämillä toimilla saavutettavaa 37 TWh:n energiansäästöä havainnollistetaan, yhtenä vaihtoehtona tuli esille sanoa, että säästö on suurempi kuin koko Suomen ydinsähkön tuotanto Olkiluoto 3:n valmistumisen jälkeen tai kolme kertaa pelkän Olkiluoto 3 -reaktorin sähköntuotanto.

Elinkeinoelämän keskusliiton edustaja esitti vastalauseen: "Mutta sittenhän se kuulostaa siltä, että emme tarvitse lisää ydinvoimaa!".

Aivan.

Lauri Myllyvirta
Ps. Katso myös ympäristöjärjestöjen tiedote mietinnöstä.