Hanhikivi

Pyhäjokisia edustava Pro Hanhikivi -yhdistys lähetti tänään avoimen kirjeen E.ON:in hallitukselle vastustaakseen kuntaan suunniteltua ydinvoimahanketta. Kirje kokonaisuudessaan alla.

Arvoisa Dr. Johannes Teyssen, arvoisa E.ON AG:n hallitus ja hallintoneuvosto, 

Yhtiönne on suomalaisen Fennovoima Oy:n suurin yksittäinen osakas 34 %:n osuudella. Fennovoima Oy pyrkii rakentamaan ydinvoimalaitoksen Pohjois-Suomeen, Pyhäjoelle. Hankkeella ei edelleenkään ole Suomen hallituksen myöntämää rakentamislupaa, eivätkä tämän luvan anomisen tai myöntämisen edellytykset edelleenkään ole kunnossa. Herra Teyssen, vaadimme Teitä irrottautumaan Pyhäjoen projektista. Tämä olisi eduksi sekä meidän alueellemme että Teidän yrityksellenne.

E.ON AG:n yhtiökokouksessa 2012 totesitte uusiutuvan energian bisneksen kasvattavan osuuttaan yhtiössänne jatkuvasti. Kannustamme Teitä etenemään uusiutuvan energian kasvu-uralla jatkossakin! Kerroitte yhtiönne olevan sitoutunut Saksan energiapoliittiseen muutokseen. Meidän on huomautettava, ettei voine olla linjakasta, yhtiönne edun ja myönteisen imagon, eikä edes strategianne ”cleaner and better energy” mukaista samanaikaisesti sitoutua lisäydinvoiman rakentamiseen Pyhäjoella, Fennovoima Oy:n osakkaana.

Kuluvan vuoden keväällä päätitte vetäytyä ydinvoimahankkeista Iso-Britanniassa. Totesitte yhtiönne tulleen siihen tulokseen, että investoinnit uusiutuvaan, hajautettuun energiantuotantoon ja energiatehokkuuteen ovat houkuttelevampia kuin ydinvoimarakentaminen. Saman johtopäätöksen teki myös energiayhtiö RWE, jonka uusi toimitusjohtaja Peter Terium on sittemmin ehtinyt todeta koko ydinvoimarakentamisen tulleen tiensä päähän. Voiko myöskään E.ON AG:ltä, Saksan suurimmalta energiayhtiöltä odottaa muuta johtopäätöstä? Mielestämme ei. Miksi?

Fennovoima Oy:n ydinvoimalahanke on entistä epävarmemmassa tilanteessa ja taloudellisesti hyvin riskialtis sijoitus. Rakentaminen neitseelliselle, suurimmaksi osaksi luonnontilaiselle ja paljon (> 60 % pinta-alasta) erilaisia luonnonsuojelukohteita sisältävälle alueelle Pyhäjoella olisi paitsi kallista, myös moraalisesti ja ympäristöllisesti arveluttavaa. Fennovoimalta on edellytetty ratkaisua suunnittelemansa ydinvoimalaitoksen korkea-aktiivisen jätteen loppusijoittamisesta, mitä se ei kuitenkaan ole voinut esittää. Suomen työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen raportin mukaan Olkiluodon suunnitteilla olevaan loppusijoituspaikkaan Fennovoiman jätteet eivät todennäköisesti edes mahdu, eikä Fennovoimalle ole näytetty vihreää valoa ydinjäteyhtiö Posivan suunnalta. 

Fennovoima on tiukasti luvannut, ettei Pyhäjoen Hanhikiveä käytetä jätteen loppusijoitukseen eikä kunta ei ole myöntänyt mitään lupia sellaiseen. Mikäli yhtiö kuitenkin anoisi siellä lupaa ydinjätteen loppusijoitukseen, vastustus tulisi olemaan erittäin kovaa.

Suomalaisista osakkaista paikalliset energiayhtiöt ovatkin jo alkaneet vetäytyä Fennovoiman hankkeesta, yksi toisensa jälkeen: Jyväskylän energia (03/2012), Ålands Elandelslag (03/2012) ja Herrfors Oy (03/2012). Seuraavaksi Fennovoimasta lähtee todennäköisesti Kuopion energia. Osuuttaan Fennovoima Oy:ssä on luopumisten seurauksena kasvattanut uraanin rikastamista Pohjois-Suomessa suunnitteleva kaivosyhtiö Talvivaara Oy, jonka maine on jo aiheutuneiden vakavien ympäristövahinkojen vuoksi Suomessa ja kansainvälisesti tyrmistyttävän sotkuinen.

Pyhäjoen paikallinen yhteisö ja seutukunta ovat ydinvoimahankkeen johdosta jakautuneet kahtia, ilmapiiri on tulehtunut. Monet alueen maanomistajat vastustavat hanketta, eivätkä kaikki suostu myymään maitaan ja vesialueita ydinvoimayhtiölle, sitkeästä taivuttelusta huolimatta. On korkea aika tehdä linjakkaita johtopäätöksiä Fennovoiman ydinvoimahankkeesta ja osakkuudestanne tässä katastrofissa.  Joka tapauksessa, emme aio seurata sivusta kun kotimaatamme tuhotaan, vaan aiomme todellakin puolustaa sitä.

Fennovoima ja E.ON ovat kuitenkin lämpimästi tervetulleita Pyhäjoelle ja koko pohjoiseen Fennoskandiaan sellaisten energiahankkeiden kanssa, jotka ovat kestävän kehityksen mukaisia, luontoa, ympäristöä ja ihmisiä aidosti kunnioittavia ja samalla tukevat E.ON AG:n strategiaa puhtaasta ja paremmasta energiasta! 

Pyhäjoki, 20.8.2012 

Pro Hanhikivi ry

Helena Maijala Hanna Halmeenpää  
Puheenjohtaja   Varapuheenjohtaja