Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuutta turvaava METSO-ohjelma etenee hyvin ja pääsi viime vuonna tavoitteisiinsa.

YM:n mukaan tavoitteisiin päästiin, kun kaikkiaan 4 100 hehtaaria yksityismaata saatiin suojelun piiriin.

Väite on jokseenkin käsittämätön, sillä METSO-ohjelman suojelutavoite yksityismailla vuosina 2008-2016 on 96 000 hehtaaria. Siitä vuosina 2008-2009 saatiin toteutettua 7927 hehtaaria, joten tavoitteista oltiin jo vuoden 2010 alussa pahasti jäljessä. Vuosittain tulisi hankkia 12 600 ha, jotta tavoitteisiin päästäisiin. 4100 hehtaaria on siitä kaukana.

Suomen luonnonsuojeluliitto, MTK ja Metsäteollisuus vaativat harvinaisella yhteisellä kannanotolla 15.4.2010 METSO-ohjelman rahoituksen moninkertaistamista. Kannanoton mukaan "Pysyvien suojelualueiden perustamiselle asetetusta 96 000 hehtaarin tavoitteesta vuoteen 2016 mennessä toteutuu arviolta vain kolmasosa, mikäli rahoitus jää nykyiselle tasolle."

YM:n tiedote näyttää sille, että kun suojelun rahoitus on jätetty kolmannekseen alunperin sovitusta tavoitteesta, jo päätettyä tavoitetta on noin vain rankasti laskettu alaspäin. Rehellistä tiedottamista "etenee hyvin" ja "pääsi tavoitteisiinsa" ei todellakaan ole.

Kyse ei ole yhdentekevästä asiasta. Suomessa on liian vähän suojeltuja metsiä monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Suurin osa uhanalaisista lajeista on metsien lajeja. Suurin osa metsien luontotyypeistä Suomessa on uhanalaisia ja puutteellisesti suojeltuja. Niinpä myös aiemmin tällä viikolla kuultu valtion liikelaitos Metsähallituksen päätös jatkaa hakkuita valtion eteläsuomalaisilla retkeilyalueilla on surkea, etenkin kun yksityismaiden suojelu tuntuu nyt rahapulan vuoksi takkuilevan entistä pahemmin.