16. maaliskuuta 2012

Greenpeacen aktivisti nousivat jäänmurtajille Hietalahden telakalla Helsingissä 16.3.2012. Aktivistit vastustavat Shellin aikeita porata öljyä Arktiksella. © Matti Snellman / Greenpeace

Elinkeinoelämän tutkimulaitos Etla on julkaissut selvityksen merenkulun toimintaedellytyksistä. Paperissa käsitellään myös valtionyhtiö Arctia Shippingin roolia offshore-toiminnassa, öljy- ja kaasukentillä. Etla varoittaa, että Arctia Shippingin sopimukseen Shellin öljynporauksen tukemisesta sisältyy vakavia riskejä.

Valtionyhtiö Arctia Shipping on vuokrannut monitoimimurtajat Fennican ja Nordican öljy-yhtiö Shellille kolmeksi tulevaksi kesäksi. Aluksia on tarkoitus käyttää öljynetsinnän apuna Alaskan pohjoispuolella.

Greenpeace järjesti maaliskuun puolivälissä jäänmurtajilla mielenosoituksen protestoidakseen arktista öljynporausta vastaan. Greenpeace vastustaa Shellin hanketta siihen sisältyvien suurten ympäristöriskien vuoksi. Tuolloin Greenpeace kysyi Arctia Shippingiltä:

”Onko Arctia Shipping varautunut Shellin operaation taloudellisiin riskeihin? Shell ei ole edes arvioinut, mitä arktisen öljyonnettomuuden siivoaminen maksaisi. Voi olla, että Shell tulee vaatimaan alihankkijoita vastuuseen kuten BP teki Meksikonlahden onnettomuudessa.”

Arctia Shipping ei kysymykseen vastannut, mutta nyt Etla vastaa: 

”Valtion osallistumiseen Yhdysvaltain lainsäädännön alaiseen offshore-toimintaan Yhdysvaltain aluevesillä ja mannerlaatalla sisältyy suuri potentiaalinen riski Yhdysvaltain Oil Pollution Actin takia. Mahdollisen öljyonnettomuuden sattuessa Suomen valtio voi joutua vastaamaan vahingostaan koko Arctia Shippingin omaisuudella (jäänmurtajat ja monitoimimurtajat) sekä viimekädessä valtion kassasta.” (s. 33)

Näyttää siltä, että Arctia Shipping on lähtenyt soitellen sotaan. Etlan selvityksen valossa Arctia Shippingin toimitusjohtaja Tero Vaurasteen lausunto (Yle 8.3.2012), että vastuu on Shellillä, vaikuttaa naiivilta: 

"Toki öljyntorjunta näissä oloissa on haasteellista, ja omalta osaltamme voimme tässä ice management -puolella avustaa, mutta lähtökohtaisesti tämä on aina toimeksiantajan eli tässä tapauksessa Shellin vastuulla oleva asia, sanoo Arctia Shipping toimitusjohtaja Tero Vauraste" 

Arktiksen riskit ovat muutenkin puhuttaneet viime viikkoina. Äskettäin saksalainen pankki WestLB ilmoitti, että he eivät rahoita merellä tapahtuvaa öljyn- tai kaasunporausta Arktiksella


Mitä sinä voit tehdä? Pelasta Arktis - kehota Shelliä luopumaan arktisesta öljynporauksesta

Lue lisää: Suojellaan Arktis öljynporaukselta