Neste Oilin biopolttoainebusiness on ongelmissa. Kuva GreenpeaceNeste Oil tulee olemaan vaikeuksissa biopolttoainetuotantonsa kanssa, jos komission vuodettu lakiehdotus toteutuu.Kuva Greenpeace.

 

Euroopan unionissa on jo pitkään väännetty kättä siitä, miten biopolttoaineiden kaikki päästöt voitaisiin ottaa huomioon ja varmistaa, että jäsenmaissa tuetaan vain sellaisia biopolttoaineita, jotka todellisuudessa vähentävät päästöjä.

Komission ehdotus, joka on käytännössä kompromissi energiakomissaari Günther Oettingerin ja ilmastokomissaari Connie Hedegaardin välillä, vuoti Reutersille viime viikolla. Vaikka kompromissi on monella tapaa puutteellinen, on se toteutuessaan merkittävä suunnanmuutos unionin biopolttoainepolitiikassa.

Komissio tunnustaa nyt, että viljelykasvipohjaiset biopolttoaineet pahentavat ruokakriisiä ja että kaikki maankäyttövaikutukset huomioituna ne eivät myöskään vähennä päästöjä.  

Ehdotuksen keskeinen sisältö on, että:


- viljelykasvipohjaisten biopolttoaineiden käyttö rajoitetaan viiteen prosenttiin liikenteen polttoaineista 2020 asti,

-vuoden 2020 jälkeen biopolttoaineiden tulisi tulla jätteistä ja tähteistä ja muista raaka-aineista, jotka eivät kilpaile ruoantuotannon kanssa,

-ja lisäksi komissio selvensi tahtotilansa, että biopolttoaineiden pitää saada aikaan merkittäviä päästövähennyksiä.

Biopolttoaineiden epäsuorista maankäyttövaikutuksista johtuvia päästöjä ei edelleenkään otettaisi huomioon uusiutuvan energian direktiivissä, mikä on merkittävä puute. Sen sijaan polttoaineiden laatudirektiiviin komissio ehdottaisi epäsuorien maankäyttövaikutusten päästöjen huomioimista kasviöljyjen, sokerien ja viljojen osalta.  

Tämä tarkoittaisi sitä, että biopolttoaineiden sekoitevelvoitetta toteuttavien polttoaineen jakelijoiden ei kannattaisi enää käyttää näille raaka-aineille perustuvia polttoaineita. Tämä olisi merkittävä takaisku muun muassa Neste Oilille, jonka laajamittainen biodieseltuotanto perustuu pääosin palmuöljylle. Käytännössä Neste Oilin on nyt pakko etsiä korvaava raaka-aine palmuöljylle pian, tai yhtiö on suurissa vaikeuksissa.

Ehdotusluonnoksen suurin ongelma on se, että viiden prosentin raja viljelypohjaisille biopolttoaineille on liian korkea – kestämättömien biopolttoaineiden tuotanto jäädytetään suunnilleen nykytasolle ja investoinnit jäävät varmasti tekemättä 2020 aikarajan takia, mutta nykytuotannon ympäristövaikutukset ovat nekin liian suuret.

Jos ehdotus tulee ulos tällaisena lokakuussa, kuten komissaarit kertoivat eilen, on EU:n jäsenmailla edessä biopolttoainetavoitteiden uudelleen mietintä. On mahdollista täyttää liikenteen kymmenen prosentin uusiutuvan energian tavoite myös ilman viljelypohjaisia biopolttoaineita, mutta tämä vaatii merkittäviä investointeja liikennejärjestelmien tehostamiseen.

Jätepohjaisten biopolttoaineiden kehittämiselle päätös tulee varmasti olemaan tervetullut piristysruiske - tämän jälkeen on vaikea kuvitella, että jäsenmaiden kannattaisi ohjata tukia millekään muulle biopolttoainetuotannolle.

SINI HARKKI

Lue myös blogi Puhkaiseeko ruokakriisi biopolttoainekuplan?