Rankan putken päätteeksi Eurooppa on joutunut kuntoutukseen…

 

Iso osa, aivan liian iso osa Euroopan taloudesta pyörii venäläisellä öljyllä ja kaasulla. Se tekee meidät haavoittuvaiseksi Venäjän hallinnon valtapolitiikalle, johon kuuluu kaasuhanojen sulkemisella uhkailu. Ukrainan kriisin havahduttama EU etsiikin nyt öljy- ja kaasuaddiktioonsa uusia diilereitä, lähinnä Lähi-Idästä tai Pohjois-Amerikasta.

Mutta tervettä ei ole sekään. Jokainen poltettu öljytynnyri ja kaasukuutio pahentaa ilmastonmuutosta ja vie meidät kauemmas siitä kestävästä energiatulevaisuudesta, jonka tarvitsemme. Samalla tolkuttomat määrät rahaa, yli 400 miljardia euroa vuodessa, valuu energiaostoina Euroopan ulkopuolelle, kun se kotimaiseen, uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen käytettynä poikisi työpaikkoja ja hyvinvointia Euroopan sisällä.

Eurooppa oli jo saamassa otteen paremmasta, terveemmästä tulevaisuudesta…

Euroopalla olisi nyt ainutlaatuinen mahdollisuus kääntää kriisi mahdollisuudeksi. Saastuttavan, ulkoa tuodun energian sijaan EU voisi panostaa entistä voimakkaammin energiankäytön tehostamiseen ja kotimaiseen uusiutuvaan energiaan, josta on viime vuosina jo tullut valtavirtaa EU:ssa.

Päivä päivältä yhä useampi kilowattitunti Euroopassa tuotetaan tuuli- ja aurinkovoimalla. Kansalaisten ei tarvitse enää olla riippuvaisia isoissa voimaloissa hiilellä, kaasulla tai ydinvoimalla tuotetusta energiasta, vaan yhä useampi hankkii sähkönsä ja lämpönsä mieluummin osuuskuntien omistamista tuulivoimaloista ja biolaitoksista sekä kotien katoilla paistattelevista aurinkopaneeleista ja aurinkokeräimistä. Poistamalla yhä tarmokkaammin modernin, hajautetun energiantuotannon esteitä sekä suitsimalla saastuttavaa tuotantoa ja energian haaskausta, EU voisi viidessätoista vuodessatehdä kaasuntuonnin Venäjältä tarpeettomaksi samalla, kun hiilen käyttö vähenisi murto-osaan nykyisestä. Jopa 75 prosenttia Euroopan sähköstä voitaisiin tuottaa uusiutuvalla energialla. Houkuttelevaa, eikö totta? 

...mutta sehän ei kaikille kelpaa…

 

Hajautetun, uusiutuvan energian läpimurto ei ole kaikkien mieleen. Se on pistänyt vanhojen energiajättien perinteisen liiketoimintamallin koetukselle ja syönyt niiden voittoja. Kykenemättä näkemään puhtaan energian läpimurtoa ajoissa, vanhat energiajätit ovat jatkaneet investointeja fossiilisia polttoaineita käyttäviin laitoksiin. Niinpä ne taistelevat nyt saavutettujen etujensa ja määräävän markkina-asemansa puolesta, hajautetun uusiutuvan energian etenemistä vastaan.

Ukrainan kriisin myötä Euroopan suurimmat energiayhtiöt näkevät tilaisuutensa tulleen. Nyt, kun Euroopan energiaturvallisuus koetaan uhatuksi, tarjoavat ne kilvan ratkaisuksi vanhoja lääkkeitä: isoja laitoksia ja likaista energiaa.

Vanhat energiajätit tarjoavat vanhoja lääkkeitä...

 

Kompensoidakseen pieleen menneitä kaasu-, hiili ja ydinenergiainvestointejaan, energiajätit lobbaavat nyt uusiutuvan energian tavoitteita vastaan Brysselissä. Niiden intresseissä on pitää Eurooppa riippuvaisena öljystä, kaasusta, hiilestä ja ydinvoimasta.

 

 

...joilla addikti voi saada virtaa suoniinsa taas hetkeksi...

 

 

 

 

 

...mutta vain romahtaakseen vielä pahemmin.

 

Kaikki energiayhtiöt eivät suinkaan ole samaa mieltä Euroopan energiatulevaisuudesta. Yli 150 eurooppalaista yritystä on vedonnut Euroopan johtajiin vahvojen uusiutuvan energian tavoitteiden puolesta. Eurobarometrin kyselyn mukaan peräti 90 prosenttia eurooppalaisista kannattaa uusiutuvan energian tavoitteita.

Euroopan johtajat keskustelevat tänään Brysselissä Euroopan energiantuotannon tulevaisuudesta. Lopullisia päätöksiä tehdään lokakuussa, kun EU:n 2030 ilmasto- ja energiatavoitteista päätetään.

Päättävätkö johtajat pitkittää Euroopan riippuvuutta saastuttavasta, ilmastonmuutosta kiihdyttävästä tuontienergiasta? Vai luotsaavatko he Eurooppaa irti fossiili- ja fissiilienergiasta kohti modernia ja energiatehokasta, uusiutuvan energian voimalla sykkivää tulevaisuutta?

Vetoa Suomen päättäjiin puhtaamman ja terveemmän energiatulevaisuuden puolesta täällä.