Kuva: Google

Google on vihdoinkin julkaissut tietoja siitä, kuinka paljon tarkalleen kuluu energiaa hakujen tekemiseen, sähköpostiin, YouTube-videoihin ja muihin Googlen palveluihin. Vuosien ajan Google on väittänyt, että nämä tiedot ovat liikesalaisuuksia, huolimatta siitä, että monet sen kilpailijoista ovat jo luovuttaneet samat tiedot. Tällainen läpinäkyvyyden puute antoi aihetta spekulaatioihin Googlen energian käytöstä Blacklestä (muistattehan?) kiisteltyjen vedenkeitinvertailujen kautta omiin viimeaikaisiin Dirty Data -raportteihimme.

Vuodesta 2009 lähtien olemme painostaneet Googlea ja muita IT-yhtiöitä olemaan läpinäkyvämpiä osana Cool IT leaderboardiamme niin tekemissämme analyyseissä energian kulutuksesta kuin datakeskusten energialähteiden valinnoista osana Dirty Data -raporttiamme, jossa Google sai ison lihavan F:n (asteikolla A–F) läpinäkyvyydestä.

Nyt spekuloinnit voidaan vihdoinkin lopettaa ja tässä keskeiset lukemat (vuodelta 2010): Google käyttää 2 259 998 megawattituntia sähköä ja sen toiminnot tuottavat 1 457 982 tonnia hiilidioksiidia. Suurin osa sähkönkulutuksesta kuuluu Googlen datakeskuksille, jotka tuottavat (yhdessä Googlen toimistojen kanssa) 1 226 350 tonnia hiilidioksiidia. Nämä isot luvut on helpompi suhteuttaa, kun vertaa niitä eri maiden sähkönkulutukseen. Google-maa sijoittuu 132 eniten sähköä kuluttavan maan joukkoon ja se jättää 82 maata taakseen. Sen energiankulutus kasvaa vauhdilla koko ajan.

Entä sitten hyvä uutiset? Vuonna 2010 Google käytti toiminnoissaan uusiutuvaa energiaa 25 prosenttia ja se tulee lisäämään tätä 35 prosentilla vuoteen 2012 mennessä investoimalla suoraan uusituviin energiamuotoihin. “How Dirty is Your Data?” -raportissamme arvioimme Googlen datakeskusten pyörivän 36 prosenttisesti uusiutuvalla energialla. Arvioittemme mukaan ainoastaan Yahoo! käyttää enemmän puhdasta energiaa 55 prosentin osuudellaan.

Googlen tuotteilla, kuten Gmaililla ja YouTubella, näyttää olevan verrattain pieni jalanjälki, kun sitä mitataan kulutuksena henkilöä kohden. Tämä johtuu varmastikin suhteellisen korkeasta uusiutuvien energiamuotojen käytöstä ja tehokkaasti pyörivistä datakeskuksista sekä siitä, että suurten käyttäjämäärien johdosta kulutus pääsee levittäytymään laajasti.

Jos antaisimme arvosanat tämän päivän tietojen perusteella, Google voisi hyvinkin kohottaa arvosanansa F:stä B:hen.

Miksi läpinäkyvyydellä on merkitystä?


Läpinäkyvyys on laajalti tunnustettu ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen olennaiseksi osatekijäksi. IT-alalla on merkittävä rooli ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa, sillä Internetin energiankulutuksen on arvioitu kolminkertaistuvan vuonna 2020. Tehokkailla ja uusiutuvilla energiamuodoilla toteutetuilla IT-palveluilla on tulevaisuudessa keskeinen rooli tehtäessä puhtaaseen energiaan perustuvia ratkaisuja.

Tähän päivään asti Googlen vaikeneminen tiedoista, jotka selventäisivät sen tuottamaa ympäristöjalanjälkeä, on vakavasti heikentänyt sen asemaa johtavana, puhdasta energiaa käyttävänä yrityksenä ja asettanut sen askelen verran sivuun yhdessä monien muiden IT-yritysten kanssa. Näiden tietojen julkistaminen varmistaa Googlen ansiot uusiutuviin energiamuotoihin investoijana (700 miljoonaa USA:n dollaria viime vuonna) ja vahvoja ilmastotavoitteita tukevana toimijana.

Google on julkistanut paljon hyvää informaatiota esim. siitä, millä perusteella se on hiilineutraali. Meillä on tästä enemmän kerrottavaa myöhemmin. Googlen ja muiden pilvessä toimivien yritysten asiakkaana meidän täytyy nähdä muiden tunnusluvut ja suunnitelmat puhtaan energian suhteen auttaaksemme kuluttajia tekemään selvempiä johtopäätöksiä erilaisten sähköisten palvelujen tarjoajien hiilidioksiidipäästöistä ja toivottavasti myös kannustaaksemme IT-alaa suurempaan läpinäkyvyyteen ja kilpailuun paremmasta suorituskyvystä, mistä ala on tunnettu.

Googlen keskeisin sanoma on tietenkin se, että he haluavat sinun tuntevan olosi hyväksi käyttäessäsi heidän tuotteitaan, ja että ajattelisit ennemminkin viinipullon kuin Google-tilisi jalanjälkeä. Googlen datakeskukset Etelä- ja Pohjois-Carolinassa eivät kuitenkaan vielä pyöri viinin voimalla (78 ja 62 prosenttisesti hiilivoimalla kumpikin). Seuraavaksi teemme katsauksen siihen, miten Google ja muut yhtiöt ovat lisänneet likaisen energian kysyntää ja saastumista, joka johtuu monien yhteisöjen innokkuudesta rakentaa pilveä. Tämä katsaus on hieman helpompi toteuttaa nyt, kun Google on sitoutunut läpinäkyvyyteen.

Miten Googlen raportit suhteutuvat muiden antamiin?

Yritys

Raportit kasvihuone-päästöistä

Raportit sähkön käytöstä

Raportit

uusiutuvasta sähköstä

Raportit datakeskusten energian-

käytöstä

Tiettyjen tuotteiden ja palvelujen energiankäyttö

Facebook

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Google

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Osittain

Gmail, Youtube, Google-haku

HP

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Microsoft

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Yahoo

Kyllä

Kyllä

Osittain

Ei

Ei


Google on nyt paljastanut enemmän tietoja toiminnastaan kuin muut IT-yritykset ja on Akamian jälkeen tiedotuksessaan ensimmäisiä yhtiöitä kertoessaan paljonko energiaa kuluu ja päästöjä syntyy sen Gmail- ja YouTube-palveluista, jotka sijaitsevat jaetuilla palvelimilla ja jotka tunnetaan pilvipalveluina.

Googlen iso askel etenpäin jättää Facebookin aika yksin vihreän IT-luokan perälle. Facebookilla ei ole mitään sanottavaa siitä, kuinka paljon energiaa kuluu ja kuinka paljon päästöjä syntyy miljoonista Facebook-postauksistamme, valokuvistamme ja yhteydenpidosta ystävien kesken.

Sen olisi korkea aika astua eteenpäin, puhdistautua likaisesta hiilivoimasta ja seurata Googlea lisäämällä uusiutuvien energioiden käyttöä.

Pyydä Facebookia luopumaan hiilivoimasta tykkäämällä sivusta Unfriend Coal.

---

Kirjoittaja Tom Dowdall, Green electronics Campaigner, Greenpeace International 8 syyskuuta 2011, käännös Kirsi Koskelin.