Helsingin ympäristölautakunta, YTV ja HKL ovat antaneet lausuntonsa liittyen valtuustoaloitteisiin, joissa vaaditaan palmuöljydieselistä luopumista pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä. Kaikissa lausunnoissa suositellaan kokeilun jatkamista loppuun asti eli vuoden 2010 loppupuolelle, jotta saadaan tarpeeksi tutkimustietoa Neste Oilin tuotteesta. Toisin sanoen suositellaan valtion omistaman yrityksen tukemista verovaroilla ja samaan aikaan ollaan osallisena aiheuttamassa kasvavia kasvihuonekaasupäästöjä Kaakkois-Aasiassa.

HKL menee omassa lausunnossaan pahasti metsään. Tapio Laakson (vihr) rakentavat muutosehdotukset lausuntoon kaatuivat 4-5, vaikka HKL:n johtokunnan pj. Jessica Karhu (vihr), Teppo Eskelinen (vas) ja Mirva Haltia-Holmberg (sd) kannattivat ehdotuksia. Muilla johtokunnan jäsenillä (Ari Lehtinen (sd), Mika Ebeling (kd), Anita Kuitunen (kok), Riitta Snäll (kok) ja Tuomo Valve (kok) on kova usko ja luotto EU:n direktiiveihin, sillä lausunnossa vedotaan EU:n uusiutuvaa energiaa koskevaan direktiiviin, joka ei ole edes voimassa ennen syksyä 2010 ja siihen mennessä tulee käymään läpi vielä useita muutoksia. Esimerkiksi palmuöljyn polttoainekysynnän vaikutuksia maankäyttöön valmistellaan otetavaksi huomioon lopullisessa direktiivissä, kun niitä tämänhetkisessä versiossa ei vielä huomioida.

HKL ei lausunnon mukaan ota mitään kantaa raaka-ainekysymyksiin. Samaan hengenvetoon edellä mainitut viisi johtokunnan jäsentä kuitenkin haluavat todeta, että uskotaan, että Neste Oil on vastuullinen tekijä ja tuo hyvinvointia tuotantoalueelle. Indonesialainen metsäaktivisti Ade Fadli oli keskiviikkona luovuttamassa yli 10 400 lähinnä pääkaupunkilaisen ihmisen allekirjoittamaa vetoomusta valtuutetuille palmuöljydieselistä luopumiseksi, ja hän kertoi aika toisenlaisia terveisiä palmuöljyn tuotannon ja lisääntyvän kysynnän vaikutuksista paikallisille ihmisille. HKL:n johtokunnan enemmistö kuitenkin ennemmin kuuntelee miljardiluokan investointeja tekevää yritystä, kuin pääkaupunkilaisten ja indonesialaisten ääntä.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginvaltuutettujen on kannettava vastuunsa ja annettava yritykselle oikea viesti: niin kauan kuin NExBTL-dieselin raaka-aine on palmuöljy tai muu kestämätön raaka-aine, kyseistä polttoainetta ei käytetä. Metsäkato Kaakkois-Aasiassa pahenee huimaa vauhtia, ja tällä menolla esimerkiksi orankien elinalueet on hakattu jopa viiden vuoden sisään. Vaarallista ilmastonmuutosta vastaan on taisteltava, mutta se on tehtävä oikein keinoin. Ei pidä tukea keinoja, jotka itse asiassa pahentavat ilmastonmuutosta.

Palmuöljyä ei vielä käytetä polttoaineena kovin suuressa mittakaavassa, mutta jos Neste Oil toteuttaa suunnitelmansa ja tuottaa kahden vuoden sisään melkein kaksi miljoonaa tonnia palmuöljydieseliänsä vuosittain, palmuöljyn kysyntä polttoaineeksi kasvaa merkittävästi ja sademetsät sekä paikallisten ihmisten viljelymaat raivataan tieltä pois. Neste Oilin väite, että he olisivat luopumassa palmuöljyn käytöstä lähivuosina, ei ole kovin uskottava, kun yhtiö samaan aikaan rakentaa kahta maailman suurinta biopolttoainelaitosta Singaporeen ja Rotterdamiin eli suoraan palmuöljyteollisuuden keskusalueille.

Pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuustot päättävät palmuöljydieselkokeilun kohtalosta syksyllä ja kokeilun päätyttyä tehdään päätökset siitä, johtaako kokeilu palmuöljydieselin laajamittaiseen käyttöön. Neste Oilin palmuöljydieselin käyttöä ei tule jatkaa. Kokeilu on lopetettava ja sen sijaan tuettava oikeita keinoja päästövähennysten aikaansaamiseksi, kuten jäteperäisiä polttoaineita ja energiatehokkuutta.

Maija Suomela