Pekingin keskusta on ilmansaasteista harmaa.

Hyviä uutisia Kiinasta: Ilmastokampanjan välitavoitteemme näyttää toteutuneen viime vuonna! Ennakkotilastot vuodelta 2013 kertovat, että Kiinan hiilen kulutuksen kasvu puolittui vuoden aikana. Viime vuonna kasvua oli vaivaiset 2,6 %, kun hiilen kulutus vuosikymmenen ajan kasvoi keskimäärin kymmenen prosentin vuotuista vauhtia. Tämä on ratkaisevan tärkeä luku ilmastolle, koska Kiina kuluttaa puolet maailman hiilestä. Itse asiassa vuodesta 2007 alkaen Kiinan hiilen kulutus on tuottanut kaksi kolmasosaa maailman energiaperäisten hiilidioksidipäästöjen lisäyksestä. Siksi hiilen kasvun pysäyttäminen on ollut tärkein tavoitteemme Kiinassa ja ilmastokampanjassa ylipäätään.

Kiinan hallitus asetti täksi vuodeksi uuden tavoitteen pudottaa hiilen kulutuksen kasvu edelleen 1,6 prosenttiin. Toteutuessaan tämä olisi hitain hiilen kasvutahti sitten vuoden 2000. Itse asiassa Kiina olisi tämän toteutuessa pudonnut lähelle hiilen kulutusuraa, jota tarvittaisiin kahden asteen tavoitteessa pysymiseen. Vaikka haaste uralla pysymisessä on suuri, mittakaava on kuitenkin selvä: Kiina tekee nyt isoja siirtoja. Kiinan hiilen hillitsemisen pitäisi lisätä kunnianhimoa myös muissa isoissa päästäjissä kuten EU:ssa ja Yhdysvalloissa.

Mikä tähän kehitykseen on johtanut? Viisi vuotta olemme Kiinassa kampanjoineet aktiivisesti hiilenkulutuksen kasvun pysäyttämiseksi, hienoisen epäuskon siivittämänä. Kolme vuotta sitten olimme yksi ensimmäisistä tahoista nostamassa Kiinan ilmansaasteita keskusteluun ja ainoa, joka nosti hiilen esiin ilmansaasteiden syynä. Sosiaalisen median vyöry nosti aiheen ensin massiiviseen keskusteluun ja johti sitten hallituksen ilmanlaatuohjelmaan, jolla rajoitetaan hiilen kasvua.

Ilmanlaadusta on nyt tullut Kiinan tärkeimpiä poliittisia teemoja. Viime vuoden puolivälistä alkaen ilmansaasteita on laitettu kuriin asettamalla tärkeimmille itäisille ja eteläisille provinsseille hiilen kulutuksen vähennysohjelma. Kiinan korkein johto on ajanut päästövähennyksiä provinsseissa läpi puoliväkisin. Monet provinssit ovat jo sulkeneet raskaan teollisuuden kapasiteettia ja rajoittaneet uusien hiilivoimaloiden hyväksymistä. Provinssien energiansäästöohjelmilla seurataan hiilen kulutusta tarkkaan. Hiilidioksidin päästökauppakin on alkanut monissa Kiinan kaupungeissa. Huolettoman hiilen käytön aika alkaa olla Kiinassa ohi.

Samaan aikaan uusiutuva energia on harpannut Kiinassa eteenpäin. Tuulivoimalat tuottivat alustavien lukujen valossa viime vuonna verkkoon ennätyksellisen määrän lisää sähköä: määrän, joka vastaa puolta Suomen sähköntuotannosta. Viime vuonna Kiina, joka tuottaa valtaosan maailman aurinkopaneeleista, väänsi pystyyn omat aurinkosähkön markkinansa, pelastaakseen omat paneelituottajansa. Välttämättömyydestä tehtiin hyve, mutta siinä sivussa tehtiin aurinkosähkön lisäysennätys: yhdessä vuodessa 12 GW, kolmasosa koko Saksan aurinkosähkökapasiteetista. Silti tämä on pientä harjoittelua siihen verrattuna mitä uusiutuvilla voitaisiin Kiinassa tuottaa, jos niistä tulee energiantuotannon valtavirtaa. 

Paljon työtä on Kiinassa tekemättä. Vaikka hiiltä rajoitetaan, sitä yritetään teollisuuden puolelta tunkea uudestaan käyttöön, ”ratkaisuna” ilmansaasteongelmaan. Näissä lyhytnäköisissä suunnitelmissa hiili kaasutettaisiin ja pumpattaisiin putkiin suurten kaupunkien poltettavaksi. Tehoton prosessi tuottaa suuret määrät hiilidioksidia ja kuluttaa kallisarvoisia vesivaroja. Näitä ongelmia tiimimme on parhaillaan nostamassa Kiinassa keskusteluun.

ps. Kuten Kiinassa, Greenpeace on tehnyt tiekartan hiilestä luopumisesta myös Suomessa. Olethan tutustunut jo Suomen energiaskenaarioomme ja kampanjaan hiilestä luopumiseksi?