19. huhtikuuta 2012

Öljyn saastuttamaa aluetta Komin tasavallassa. © Daniel Mueller/Greenpeace

 

Melkein neljännes Suomen energiankulutuksesta tulee öljystä. Kaikki Suomessa kulutettu öljy on tuontitavaraa, joka tulee pääosin Venäjän öljykentiltä. Helppojen öljylähteiden ehtyessä öljyntuotannon ongelmat kasvavat.

Öljynkulutuksen vuoksi kaadetaan sademetsiä, kun öljyä yritetään korvata kestämättömillä biopolttoaineilla. Öljynetsintä ulottuu koko ajan vaikeampiin paikkoihin kuten Arktikselle ja syvänmeren öljynporauksiin. Kanadassa öljyhiekkabisnes tuhoaa suunnattomia alueita.

Vuonna 2010 Suomen kansantalous hävisi öljytuotteiden tuonnin ja viennin erotuksessa pari miljardia euroa vuodessa. Suomen ilmastopäästöistä 20 % tulee liikenteestä, missä merkittävä osa öljystä käytetään. Öljy on pahasta ilmastolle ja luonnolle, mutta myös taloudelle. Suomen pitäisi tosissaan ottaa tavoitteeksi riippuvuuden katkaisu.

Ja mikä mahtavinta, hallitusohjelmaan onkin kirjattu: ”Hallitus laatii ohjelman öljyriippuvuuden vähentämiseksi osana uutta energia- ja ilmastopoliittista strategiaa.”

Keinot ovat olemassa ja ne pitäisi laittaa täytäntöön aggressiivisesti ja etupainotteisesti:

Asuinrakennusten öljylämmityksestä pitää päästä eroon. Öljykattilat pitää saada vaihdettua uusiutuvaan energiaan jo ennen niiden normaalin käyttöiän päättymistä. Samalla on tietysti tarpeen parantaa rakennusten energiatehokkuutta.

Erityisen tärkeää on, ettei ryhdytä tehottomiin väliaikaisratkaisuihin kuten öljyn korvaamiseen biopolttoaineilla talojen lämmityksessä. Kestävästi tuotettuja biopolttoaineita kyetään valmistamaan rajallisesti ja ne on suunnattava sinne, missä muita vaihtoehtoja ei ole tarjolla.

Liikenteen öljyn käytön vähentämiseen on paljon keinoja. Oleellista on käyttää niitä kaikkia sen sijaan, että nojattaisiin yhteen ratkaisuun kuten esimerkiksi tehokkaampaan ajoneuvotekniikkaan. Esimerkiksi sähköautot ovat tärkeitä, mutta ne eivät poista tarvetta liikennesuoritteen vähentämiseen ja joukkoliikenteen parantamiseen.

  1. Rakentaminen pitää kaavoituksella ohjata ratojen varsille. Tällä hetkellä kaupunkiseudut rönsyävät holtittomasti joka suunaan ja pisimmät työmatkat ovat pääkaupunkiseudulla.
  2. Kaupunkiseutujen autoilua on rajoitettava ruuhkamaksuilla ja parkkipaikkapolitiikalla. Samalla pitää parantaa pyöräilyn ja kävelemisen mahdollisuuksia ja joukkoliikennettä.
  3. Autoja tarvitaan etenkin syrjäseuduilla, mutta autonhankintaa pitäisi ohjata vielä paljon reippaammin tehokkuuteen sekä uuteen ajoneuvoteknologiaan: biokaasu- ja sähköautoihin.

 TAPIO LAAKSO


Lue lisää energiavallankumouksesta