Greenpeacen aktivistit mielenosoituksessa ExxonMobilin ja Rosneftin öljynporauslautalla, joka on valmistautumassa lähtöön Karanmerelle poraamaan öljyä lähelllä Venäjän arktista kansallispuistoa. © Greenpeace

 

Venäjän luonnonrikkaudet ovat tunnetusti valtavat ja ympäristönormit matalat. Usein edes näitä heikkoja normeja ei noudateta, kun luonnonvaroihin yritetään päästä käsiksi. Nyt joukko venäläisiä kansanedustajia pitää ympäristönormeja suorastaan pilkkanaan.

Erityisesti öljynporausta ja Venäjän laajaa arkista aluetta säätelevä ympäristölainsäädäntö on heikossa kunnossa. Länsimaiset öljy-yhtiöt, kuten Norjan valtion Statoil sekä ExxonMobil ja Shell näkevät tässä kuitenkin liiketoimintamahdollisuuden.

Esimerkiksi elokuussa ExxonMobil ja Venäjän valtion Rosneft ovat aloittamassa yhteishanketta Venäjän arktisella Karanmerellä, Novaja Zemljan saaren itäpuolella. Porausalue on aivan Venäjän arktisen kansallispuiston välittömässä läheisyydessä. Lisäksi Exxon/Rosneft on varannut itselleen oikeuden porata öljyä lähellä Wrangelin saarta, joka on UNESCO:n maailmanperintökohde.

Nyt aggressiivinen öljylobby yrittää vesittää ympäristövaatimuksia entisestään.

Joukko öljyteollisuuden tukemia Venäjän duuman kansanedustajia pyrkii poistamaan tietyiltä rakennushankkeilta ympäristövaikutusten arvioinnin kokonaan. ”Tiettyihin rakennushankkeisiin” kuuluu muun muassa  merellä tapahtuva öljynporaus. Mikäli laki hyväksytään, se tarkoittaa, että esimerkiksi arktinen öljynporaus voisi edetä ilman minkäänlaista arviota ympäristölle aiheutuvista haitoista.

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana ympäristövaikutusten arviointi on ollut paikallisyhteisöjen ja ympäristöjärjestöjen keskeisiä työkaluja siinä, että vahingollisiin hankkeisiin voidaan puuttua. Heikotkin lait ovat olleet tyhjää parempi työkalu. Nyt oikeutta käsitellä vahingollisia hankkeita julkisesti ja ylipäänsä saada niistä tietoa yritetään rajoittaa.

Lakiesityksen tehneet neljä kansanedustajaa ovat öljy-yhtiöiden osakkeenomistajia ja entisiä johtajia. Mukana ovat luonnonvaravaliokunnan varapuheenjohtaja Alexander Vasilenko sekä energiavaliokunnan varapuheenjohtaja Vasili Tarasiuk.

Onneksi keskusteluun on tullut myös painokkaita kriittisiä ääniä. Luonnonvaravaliokunnan puheenjohtaja Vladimir Kashin kutsui ehdotusta vitsiksi. Myös luonnonvaraministeriö kritisoi aloitetta voimakkaasti. Venäjällä vitsistä alkaneet ehdotukset ovat kuitenkin aiemminkin menneet läpi. Toistaiseksi lakiehdotusta ei ole vedetty pois.

Öljyteollisuuden aiheuttamat ympäristöongelmat Venäjällä ovat massiivisia. Varovaisten arvioiden mukaan luontoon valuu joka vuosi kuusi kertaa Meksikonlahden onnettomuuden verran öljyä.

Venäjän Greenpeace kampanjoi lakiesityksen pysäyttämiseksi yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa. Esityksen uskoisi herättävän myös kysymyksiä siitä, mikä on läntisten öljy-yhtiöiden näkemys asiasta. 

Ympäristöjärjestö Bellonan taustateksti aiheesta.

TAPIO LAAKSO

Kirjoitus perustuu Venäjän Greenpeacen tekstiin.