Action Aid, Maan ystävät, Oxfam ja Greenpeace ovat kampanjoineet viime päivinä Brysselissä ruokakasvipolttoaineiden rajoittamiseksi.

Action Aidin, Greenpeacen, Maan ystävien ja Oxfamin No Food For Fuel -kampanja Brysselissä Euroopan parlamentin edessä 4.9.2013.

 

Euroopan unionin biopolttoainepolitiikka on tienhaarassa. Nykyisellään EU:n politiikka suosii biopolttoaineita, jotka tehdään suurilta osin ruokakasveista. Sen sijaan, että biopolttoaineilla vähennettäisiin päästöjä, niitä lisätään. Yrittäessään sammuttaa tulipaloa, EU on päätynyt heittämään bensaa liekkeihin. Poliitikkojen tehtävänä on siivota sotku.

Ensi viikon keskiviikkona Euroopan parlamentin jäsenillä on tilaisuus korjata tilanne. Pyydämme heitä jäädyttämään haitallisten biopolttoaineiden käyttö nykytasolle. Niiden sijaan tulee priorisoida todellisia ratkaisuja liikenteen päästöjen vähentämiseen.

Syyt nykytilanteen muuttamiseen voisivat tuskin olla painavampia. Vuosien tutkimus ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden vaikutuksista on näyttänyt, että ne syrjäyttävät ruoantuotantoa. Tämä taas johtaa tuottajat raivaamaan sademetsiä, savanneja ja turvemaita uudeksi maatalousmaaksi, vapauttaen kasvihuonekaasuja ilmakehään. Tätä ilmiötä kutsutaan epäsuoraksi maankäytön muutokseksi (ILUC, indirect land use change). Kun nämä päästöt otetaan huomioon, valtaosa nykyisistä viljelykasvipohjaisista biopolttoaineista aiheuttaa lähes yhtä paljon tai jopa enemmän päästöjä kuin fossiiliset polttoaineet.

EU:n biopolttoainepolitiikan kielteiset vaikutukset eivät rajoitu ilmastoon. Biopolttoaineita tuottavat monokulttuuriplantaasit lisäävät torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttöä, lisäävät veden käyttöä ja tuhoavat ekosysteemejä.

Ruokakasvien käyttö polttoainetankeissa vaikuttaa myös maailman ruokaturvaan. Yhdysvalloissa käytetään jo 40 prosenttia maissista etanoliin ja EU käyttää enemmän kuin 60 prosenttia rypsin tuotannostaan biopolttoaineisiin. On selvää, että ruokakasvien käyttö polttoaineissa vaikuttaa maataloustuotteiden hintoihin ja saatavuuteen.

Maailmassa, jonka maatalouteen käytettävissä oleva maa pienenee, ruoan käyttö polttoaineeksi ei vain ole järkevää.

EU:ssa hukataan joka vuosi miljardeja euroja ruokakasvipohjaisten biopolttoaineiden tukemiseen. Monet biopolttoaineiden tuottajat vastustavat uudistuksia ILUC-päästöjen huomioimiseksi, koska heidän tuotettaan ei enää luokiteltaisi päästöjä vähentäväksi ja tukihanat uhkaisivat ehtyä.

On järjetöntä ehdottaa, että ruokakasvipohjaisia biopolttoaineita tulisi tukea osana liikenteen päästöjä vähentävää direktiiviä, jos niiden päästöt ovat samalla tasolla tai pahemmat kuin fossiilisten polttoaineiden ja ne lisäksi vaarantavat maailman ruokaturvan.

Ratkaisut vähentää liikenteen päästöjä ovat olemassa. Vihreän liikenteen tulevaisuus on uusiutuvalla energialla kulkevissa junissa ja autoissa sekä innovatiivisissa teknologioissa, joilla vähennetään liikenteen energian kulutusta ja mahdollistetaan vähäpäästöinen liikkuminen.

Biopolttoaineilla ja biokaasulla, jotka valmistetaan jätteistä ja tähteistä on osansa tulevaisuuden liikenteessä, mutta niistä ei riitä kokonaisratkaisuksi. Kestäviä biopolttoaineita voidaan tehdä biojätteistä, vedenpuhdistamolietteistä ja maatalouden tähteistä ja jätteistä. Suomessa myös metsätalouden jätteissä ja tähteissä on kestävää potentiaalia, vaikka vaikutukset metsäekosysteemiin on arvioitava tarkkaan.

Ensi viikolla mepit voivat valita. EU voi jatkaa nykypolulla, joka pahentaa ympäristön tilaa ja lisää maailman nälkää, tai vaihtaa suuntaa kohti liikenteen kestävää tulevaisuutta.

Ympäristö- ja kehitysjärjestöt kehottavat meppejä äänestämään oikein. Esimerkkinä tämä sivusto, jossa myös sinä voit antaa äänesi kestävälle tulevaisuudelle.

Sini Harkki