Greenpeace dokumentoi öljyvuotoja Komissa vuonna 2011 syyskuussa. Dokumenttien perusteella komilainen tuomioistuin määräsi Lukoilille 13,4 miljoonan euron korvaukset aiheuttamistaan tuhoista. © Daniel Mueller / Greenpeace


Greenpeacen kamppailu öljy-yhtiöiden aiheuttamia öljytuhoja vastaan Venäjällä on tuottanut pienen voiton. Vuonna 2011 Greenpeace dokumentoi Komissa 200 Lukoilin aiheuttamaa öljyvuotoa ja teki niistä ilmoituksen luonnonvaroista vastaavalle viranomaiselle. Viranomaiset tutkivat tapaukset ja vahvistivat niistä yhdeksän Usinskin ja Vozeiskin öljyntuotantoalueilla

Luonnonvaroista vastaava viranomainen vaati, että Lukoil korvaa vahingot. Lukoil ei suostunut, ja asia meni Komissa oikeuteen, joka määräsi maksamaan tuhoista 13,4 miljoonaa euron (615 miljoonaa ruplan) korvaukset. Lukoil valitti komilaisen tuomioistuimen päätöksestä, mutta valitusta ei hyväksytty.

Verrattuna siihen että Venäjän öljyntuotannosta valuu ympäristöön öljyä usean Meksikonlahden onnettomuuden verran vuodessa, korvauksien määrääminen yhdeksästä öljyvuodosta vaikuttaa pieneltä voitolta. Se antaa kuitenkin toivoa. Aikaisemmin öljy-yhtiöille on määrätty muutaman sadan euron olemattomia korvauksia. Nyt kysymys on kaikesta huolimatta aivan toisen mittaluokan oikeuden päätöksestä.

”Jos öljy-yhtiöt toimisivat lain mukaan, öljy ei olisi lainkaan niin tuottavaa”, toteaa Greenpeace Venäjän energiakampanjasta vastaava Vladimir Tšuprov.

Öljy-yhtiöt eivät ole voittamattomia. Rohkean kampanjoinnin avulla niiden suuntaa voi muuttaa: pois Arktiselta ja kohti uusiutuvan energian innovaatioita.

www.savethearctic.org

JUHA AROMAA