Merituulivoimaloita rakenteilla Bremerhavenissa Saksassa syyskuussa 2012. Uusiutuvan energian investoinnit ovat merkittävä työllistäjä Saksassa. © Thomas Breuer / Greenpeace

 
Suomen virallinen ohjenuora ilmastonmuutoksen torjunnassa ja tulevaisuuden energiantuotannon suunnittelussa on vuonna 2008 tehty ilmasto- ja energiastrategia.

Se on yksi tämän maan tärkeimmistä papereista. Harvalla asialla on meille niin paljon merkitystä kuin sillä, kuinka tämä runsaan viiden miljoonan ihmisen yhteisömme aikoo pysäyttää ilmastonmuutoksen ja tuottaa energiaa.

Luulisi, että tällaisen dokumentin valmistelussa olisi käyty perinpohjainen julkinen keskustelu, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen ja suomalaiset siihen sitoutuisivat. Vielä mitä. Valtiontalouden tarkastusvirasto kirjoitti raportissaan (sivulla 170) ilmasto- ja energiastrategian valmistelusta, että ”tarkastelun perusteella strategian valmistelun yksi keskeinen heikkous liittyi prosessin läpinäkyvyyteen ja osallistumismahdollisuuksiin.” Ja edelleen: ”Tarkastusvirasto katsoo, että jatkossa ilmasto- ja energiapolitiikan läpinäkyvyyttä ja hallinnon ulkopuolisten toimijoiden osallistumismahdollisuuksia tulisi parantaa.”

Valtiontalouden tarkastusviraston kehotuksilla tuntuu olevan vessapaperin painoarvo. Hallitus on valmistellut ilmasto- ja energiastrategian päivitystä, jonka on määrä olla valmis tämän vuoden loppuun mennessä. Siis kahdeksan työpäivän päästä. Kuulemisia ei ole järjestetty. Muutama työpäivä ennen määräajan loppua pidetään seminaari, jossa on edustettuna yksi ympäristöjärjestö ja kaikki elinkeinoelämän suuret eturyhmät. Työ- ja elinkeinoministeriö on kieltäytynyt antamasta Greenpeacelle asian valmisteluun liittyviä oletuksia energiankulutuksesta. Jos valmistelu oli läpinäkymätöntä vuonna 2008, nyt se on salaiseksi julistettua.

Miksi Suomen energiapolitiikka on kuin sotasalaisuus? Olisiko ikävää, jos pitäisi sanoa ääneen, ettei Suomen energiankulutus eikä varsinkaan sähkönkulutus nouse sellaisiin lukuihin kuin energiateollisuus yhdessä metsä- ja terästeollisuuden kanssa haluaa uskotella? Voisiko kenties paljastua, että eduskuntaa johdettiin harhaan vuonna 2010, kun ydinvoimaluvista päätettiin?

Ilmasto- ja energiastrategian piilovalmistelulla halutaan estää laaja kansalaiskeskustelu perimmäisestä kysymyksestä. Suomalaisten on tajuttava, että 1970-luvulla luotu ydinvoimaan perustuva, loputtomaan energiankulutuksen kasvuun perustuvan savupiippu-Suomen aika on ohi. Muut kehittyneet maat ovat jo matkalla kohti energiatehokkuutta, älykkäitä sähköverkkoja ja uusiutuvaa energiaa.

Greenpeace avaa keskustelun tammikuussa julkistamalla Suomelle energiaskenaarion kohti vuotta 2050. Olemme myös valittaneet korkeimmalle hallinto-oikeudelle siitä, ettei meillä tai kenelläkään muulla ollut mahdollista valmisteluvaiheessa nähdä, mihin päivitetty ilmasto- ja energiastrategia perustuu. Edessämme olevasta perinpohjaisesta energiapolitiikan muutoksesta ei selvitä salaisilla kansioilla.

JUHA AROMAA