Kokoomuksen Sauli Niinistö ja vihreiden Pekka Haavisto kohtaavat presidentinvaalien toisella kierroksella. Seuraavan kahden viikon ajan olisi mahdollista keskustella siitä, mikä tulevien vuosien aikana on Suomessa ja maailmassa tärkeintä. Kahden ehdokkaan on helpompi mennä syvälle asioiden kuin kahdeksan. Mistä siis toisella kierroksella pitäisi puhua?

Presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sen lisäksi hänen pitäisi olla ”arvojohtaja”. Se tarkoittanee, että presidentin pitäisi ottaa aktiivisesti kantaa kansalaisten tärkeiksi kokemiin kysymyksiin ja nostaa keskusteluun maailman kannalta merkittäviä asioita.

Tältä pohjalta haluaisin kuulla ehdokkaiden näkemyksiä kolmeen teemaan:

Suomen asema maailmanpolitiikan suurten muutosten keskellä

Kiina ja muut nopeasti kehittyvät taloudet kasvattavat merkitystään. USA ja EU taantuvat – ainakin suhteellisesti. Samaan aikaan, kun puhetta kansainvälisistä pelisäännöistä riittää, käytännössä kaikki monenkeskiset neuvotteluprosessit ovat jumissa. Tämä pätee ilmastoon, mutta yhtälailla kauppaan.

Mitä nämä muutokset tarkoittavat Suomen kannalta? Onko ehdokkailla aloitteita, joilla he pyrkisivät vaikuttamaan vai, onko Suomen parempi sopeutua siihen, mitä tapahtuu?

Resurssikriisi – voiko nykyinen kasvuun perustuva talous jatkua?

Luonnonvarat ja ruoka kallistuvat, öljyä etsitään koko ajan vaikeammista paikoista, ilmastonmuutos kiihtyy. Kaikkien kaupallisten kalakantojen ennustetaan romahtavan vuoteen 2050 mennessä. Resurssikriisi on tosiasia, johon ehdokkaiden pitäisi paneutua tosissaan.

Haluaisin todella kuulla Niinistön ja Haaviston käsittelevän iskulauseita syvällisemmin kysymystä kasvun rajoista. On aivan selvää, että näin ei voi jatkua. Yhtä selvää on, että kasvuttomaan talouteen siirtyminen on äärimmäisen vaikeaa ja todennäköisesti hyvin kivuliasta.

Arktisten alueiden tulevaisuus

Arktisen alueen merkitys kasvaa on hiukan samanlainen hokema kuin aiempi huomio kehittyvistä talouksista. Merijään sulaessa taloudellinen aktiivisuus alueella lisääntyy. Tähän asti kilpajuoksu Arktikselle on tapahtunut melkoisessa hiljaisuudessa, mutta nyt on kysymysten aika.

Suomi on Arktisen neuvoston jäsenenä alueen keskeinen vaikuttaja. Mitkä ovat Suomen prioriteetit Arktiksella? Pitääkö uuden öljyn etsiminen ilmatonmuutoksen vuoksi sulavan jään alta sallia? Tukisitteko historiallisesti jään peittämän alueen suojelua monenkeskisellä sopimuksella?

TAPIO LAAKSO