Orangit Neste Oilin yhtiökokouksen ulkopuolella. Kuva Patrik Rastenberger

Neste Oil julkaisi tänään uudet ohjeensa metsätuhon välttämiseksi palmuöljyn hankinnassa. Paperin nimi on Neste Oil No-Deforestation and Responsible Sourcing Guidelines for Renewable Energy.

Valitettavasti lupaukset tuovat hyvin vähän uutta. Suurin osa ohjeista keskittyy toistamaan EU:n uusiutuvan energian direktiivin vaatimuksia. Toivottavaa olisi, että yhtiöt, jotka väittävät toimintaansa kestäväksi, pystyisivät sitoutumaan aika paljon enempään kuin lain vaatimaan tasoon. Valitettavasti näin ei ole Neste Oilin tapauksessa.

Neste Oil ylittää lakitason siinä, että he ovat ottaneet jonkin verran laajemman näkökulman arvokkaiden metsäalueiden säästämiseen (High Conservation Value).Perusongelma kuitenkin on, että kaikki lupaukset koskevat vain suoraan Neste Oilille tulevaa palmuöljyä. Tämä mahdollistaa sen, että indonesialaiset palmuöljy-yhtiöt myyvät Neste Oilille vain vanhoilta plantaaseilta, joita ei ole lähiaikoina raivattu sademetsiin, ja laajenevat samalla surutta sademetsiin myydäkseen pahimman tavaran jollekin toiselle.

Ainoa uskottava tapa sitoutua metsätuhovapaisiin tuottajiin olisi luvata ostaa vain sellaisilta yhtiöiltä, jotka eivät raivaa sademetsiä lainkaan. Neste Oilin lupaus on kuitenkin vain ”priorisoida” sellaisia tuottajia, jotka ovat sitoutuneet jonkinlaiseen metsäkadon välttämiseen.

Mitä tarkoittaa "priorisoida" vastuullisia tuottajia? Ilmeisesti sitä, että jos ja kun sademetsiä tuhoamattomia tuottajia ei löydy, jatketaan ostoja vanhaan tapaan? Ei vielä vakuuta.


Rohkaise Neste Oilia parempiin päätöksiin antamalla palautetta yhtiölle. 

Kuvia Nesteen yhtiökokouksesta 4.4.2013 Finlandia-talolta: