Hiilen käyttö energiantuotannossa aiheuttaa kolmanneksen maailman ilmastopäästöistä. Kasvavat ilmastopäästöt uhkaavat nostaa maapallon keskilämpötilaa selvästi enemmän kuin täydellisen ilmastokatastrofin rajaksi määritellyt kaksi astetta. Ilmastovaikutus on riittävän hyvä syy pyrkiä lopettamaan hiilen käyttö mahdollisimman pian, mutta ilmastopäästöjen lisäksi hiilen käyttö aiheuttaa myös muita ympäristöongelmia.

Hiilen louhinta ja poltto aiheuttaa peruuttamattomia vaikutuksia paikalliseen ympäristöön, ihmisten terveyteen ja paikallisyhteisöihin. Yksi tapa kaivaa hiiltä vuoren sisältä on räjäyttää ylimääräinen maa-aines - eli vuorenhuippu - hiiliesiintymän päältä, jotta voidaan kaivaa hiiltä vuoren sisältä. Menetelmästä käytetään nimitystä Mountaintop Removal Mining. Tuotantotapa on yleisesti käytössä Yhdysvaltojen Appalakkien vuoriston alueella. Yhdysvalloissa puolet sähköstä tuotetaan hiilivoimalla.

Mountaintop Removal Mining

Paikallinen ympäristökatastrofi

Kun hiiliesiintymä on paikallistettu, alueelta poistetaan puusto ja muu kasvillisuus. Maan ylimmät kerrokset poistetaan räjäyttämällä, ja maa-aines siirretään läheiseen laaksoon. Näin hiilisuoni saadaan paljaaksi ja sen hyödyntäminen voi alkaa, samalla tavoin kuin avolouhoksissa yleensä: kaivurit ja rekat kuljettavat valtavia määriä hiiltä jalostukseen, ja jätekiveä ympäristöön. Tuotannon päätyttyä kaivos täytetään. Maan päälle on tarkoitus kasata kivimassaa eroosion estämiseksi, ja istuttaa kasveja alueelle. Alue ei kuitenkaan ole entisensä: paikalla luultavasti on ennen kasvanut metsää, mutta tuotannon jälkeen ensimmäisenä paikalla kasvaa ruohovartisia muuttolajeja,villieläimet ovat muuttaneet alueelta pois, ja joet ovat tukkeutuneet. Puiden on vaikea kasvattaa juuria tiheään täytemaahan. Tuotannon jälkeiset yritykset palauttaa kaivantoaluetta luonnontilaan useimmiten epäonnistuvat. Eroosio ja tulvat yleistyvät. 

Maamassojen siirrot aiheuttavat vakavia ongelmia paikallisiin vesistöihin. Kaivokset sijaitsevat yleensä lähellä jokien yläjuoksuja, ja ylävirrassa veteen joutuneet epäpuhtaudet valuvat alajuoksun suurempiin vesistöihin. Räjäytetystä jätekivestä ja paljastuneista mineraalisuonista liukenee raskasmetalleja ja sulfaatteja alueen pohja- ja pintavesiin. Nisäkkäät, hyönteiset, linnut, vesieläimet ja vesikasvit kuolevat massoittain ja paikallinen lajisto yksipuolistuu, kun vain saasteita hyvinkestävät lajit selviävät. Pohjavesi muuttuu juomakelvottomaksi. 2000 kilometriä jokia on tukittu Appalakeilla hiilikaivosten jätekivellä. 

Kaivannon loputtua maa on hedelmätön ja karu. Entisen kaivoksen aiheuttamat ympäristöongelmat voivat haitata paikallista elämää ja ympäristöä vuosikymmenien ajan. Tähän mennessä Appalakeilla 500 vuorta on tuhottu tällä tavalla.

Aihetta tutkinut tiedeyhteisö on mielipiteessään selvä: tuotantotapa ei ole kestävä, ja sen täytyy loppua. 

Mountaintop Removal Mining

Internet on hiilenmusta

Voi olla vaikea nähdä yhteys suomalaisen kuluttajan ja Pohjois-Karolinan hiiliteollisuuden välillä. Pohjois-Karolinassa sijaitsee kuitenkin huomattava määrä Internet-pohjaisia palveluja; Facebookilla, Googlella, AT&T:llä, Disneyllä ja Applella on pilvipalveluja tuottava palvelinkeskus Pohjois-Karolinassa. Jos vaikkapa olet hankkinut musiikkia iTunesista, musiikkikirjastosi on luultavasti tallennettuna Applen iDatacenteriin Maidenissa, Pohjois-Karolinassa.

Näiden yhtiöiden asiakkailla on mahdollisuus vaatia yhtiöitä kestäviä toimintatapoja. Pyydä Applea vaatimaan hiilienergiaa tuottavalta energiatoimittajaltaan Dukelta puhdasta energiaa hiilivoiman sijaan.

Heikki Lindfors

Kirjoittaja on siviilipalveluksessa Greenpeacella. Hän työskentelee iCoal -kampanjan parissa.