Säteilymittauksia Fukushimassa

Greenpeacen säteilyasiantuntija tarkastaa saastumisen astetta Minami Fukushiman lastentarhalla.(© Noriko Hayashi / Greenpeace)

Tilanne reaktoriyksiköillä

Tepco löysi uusia todisteita, joiden mukaan vetyräjähdys Fukushima Daiichin neljännessä reaktoriyksikössä johtui vuodosta sen vieressä sijaitsevassa kolmannessa yksikössä.

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110829p2g00m0dm006000c.html

Kansai Electric Power Company ilmoitti, että pikasulku sen omistamassa Oin ydinvoimalassa Fukuin prefektuurissa heinäkuussa johtui naarmuuntuneesta venttiilistä, jota käytettiin paineen poistamiseksi hätätilanteissa.

Työntekijät pääsivät ensimmäistä kertaa sisään Fukushiman Dainin neljänteen reaktoriyksikköön sitten maaliskuun. Työtekijöiden tarkoituksena oli tarkastaa yksikölle maanjäristyksessä aiheutuneiden tuhojen laajuus.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/29_16.html

Radioaktiivinen saastuminen

Japanin ydinturvallisuuskomissio luo uuden järjestelmän evakuointialueiden järjestämiseksi ydinonnettomuuden sattuessa. Aiemmin evakuointialueet määrättiin radioaktiivisten aineiden leviämisen perusteella. Menetelmä osoittautui liian hitaaksi kriisitilanteessa. Uudessa järjestelmässä evakuointi suoritetaan välittömästi onnettomuustilanteeseen ajautuneiden reaktoreiden määrän ja koon perusteella.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/28_12.html

Ruoan tuottajat ja kuluttajat ovat ilmaisseet huolensa ruoan turvallisuuspuutteista, kun ruoan radioaktiivisuutta mittaavista laitteista muodostui pula Miyagin ja Fukushiman prefektuureissa. Pihvilihan ja riisin tuottajat kilpailevat nyt keskenään tuotteidensa testaamisesta. Fukushiman prefektuurin on tarkoitus asentaa kuusi uutta testauspistettä syyskuussa, puoli vuotta katastrofin alkamisesta. Maa- ja metsätalousministeriö on kritisoinut pihvilihan laajaa testaamista, joka ministeriön mukaan aiheuttaa tarpeetonta viivettä muiden näytteiden testaamiselle.

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110826p2a00m0na021000c.html

Japanin hallitus on julkaissut kartan, jonka mukaan useat alueet Fukushima Daiichin ympärillä ylittävät kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n hätätilarajan. Esimerkiksi Okumassa säteilyä mitattiin lähes 30 MBq/m2.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/29_31.html

Japanin maa- ja metsätalousministeriö julkaisi kartan Japanin maatilojen säteilytasoista. Kartta perustuu kokeisiin, joita tehtiin 580 alueella kuudessa prefektuurissa. Näistä yhdeksässä cesiumin määrä oli yli viisi kilobecquereliä per kg. Fukushimassa ja Namiessa mitattiin jopa yli 20 kBq/kg. Ministeriö valvoo tasoja jatkossa tehostetusti saastuneiksi todetuilla alueilla.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/29_28.html

Monet Fukushiman prefektuurin vanhemmat ovat kieltäytyneet tuomasta lapsiaan kouluihin Greenpeacen varoitettua korkeista säteilytasoista koulureiteillä ja koulujen pihoilla. Viranomaiset ovat kieltäytyneet lykkäämästä koulujen alkua, todeten säteilytasot turvallisiksi. Greenpeacen elokuun puolivälissä mittaamat säteilytasot ylittivät paikoitellen kansainväliset turvallisuusrajat 70-kertaisesti.

http://www.reuters.com/article/2011/08/29/japan-schools-greenpeace-idUSL4E7JQ1U520110829

Jätteiden poltosta syntyvää radioaktiivista tuhkaa on alkanut kerääntyä seitsemään prefektuurin ympäri Japania. Alle kahdeksan kilobecquereliä radioaktiivista cesiumia per kg sisältävä tuhka voidaan haudata kauas asutuksesta. Tätä korkeamman aktiivisuustason tuhkalle Japanin hallituksella ei ole suunnitelmaa. Fukushiman prefektuurissa on mitattu cesiumia tuhkasta jopa yli 93 kBq/kg.

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110828p2a00m0na006000c.html

Japanin väistyvä pääministeri Naoto Kan on pyytänyt Fukushiman kuvernööriä varastoimaan korkea-aktiivisen maaperän ja romun määrittelemättömäksi ajaksi, kunnes hallitus keksii sille loppusijoitustavan. Kuvernööri Yuhei Sato ilmaisi olevansa tyytymättömään tilanteeseen.

Fukushima Daiichin lähellä olevat kaupungit harkitsevat sallivansa jätteiden varastoinnin, koska asukkaat on joka tapauksessa evakuoitu alueelta. Osa jätteestä on niin radioaktiivista, että jo alle 20 sekunnin suojaamaton oleskelu sen lähellä voi aiheuttaa kuoleman.

http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T110828003015.htm

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110825p2a00m0na018000c.html

Karjan kuljetukset ovat jatkuneet normaaleina Japanin hallituksen poistettua vientikiellon ja säädettyä määräykset testauksesta. Iwaten ja Tochigin prefektuureissa testataan kaikki naudat, joille on syötetty riisiheinää. Fukushimassa kaikki 30 km lähempää voimalaitosta lähempää tulevat tai riisiheinää syöneet naudat testataan. Muilta maatiloilta testataan yksi lehmä kerran kolmessa kuukaudessa. Testejä on arvosteltu lepsuiksi, sillä radioaktiivisuutta on saattanut kerääntyä yksittäisiin paikkoihin.

Fukushiman prefektuurissa kerätystä raa’asta riisistä löydettiin ensimmäistä kertaa cesiumia. Riisistä mitattiin 22 Bq/kg, mutta Japanin hallituksen asettama turvaraja on vasta 500 Bq/kg. Muusta tähän mennessä kerätystä riisistä ei löydetty radioaktiivisia jäämiä.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/29_15.html

Poliittinen tilanne Japanissa

Japanin pääministerivaalin hävinneen teollisuusministeri Banri Kaiedan mukaan ydinvoimalat saatetaan ottaa uudelleen käyttöön turvallisuustarkastusten jälkeen ennen vuoden loppua. Kaieda ja Japanin muut ministerit eroavat tällä viikolla, jotta uusi pääministeri Yoshihiko Noda pääsee muodostamaan uuden hallituksen.

Japanin ydinturvallisuuskomissio ilmoitti, että turvallisuustarkastukset voivat viedä vielä useita kuukausia, eikä osannut täsmentää, milloin reaktorit voitaisiin ottaa uudelleen käyttöön. Mikäli reaktoreita ei saada käyttöön ennen ensi kevättä, ydinvoima saattaa poistua väliaikaisesti kokonaan Japanin energiantuotantovalikoimasta.

http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T110828003072.htm

Kaupalliset vaikutukset

Voimayhtiö Tepco on neuvotellut Japanin hallituksen kanssa suuria sähkönkäyttäjiä koskevien rajoitusten poistamisesta. Tepcon monopolialueella rajoitukset poistetaan 9.9., 11 päivää aiemmin kuin alun perin oli tarkoitus. Tepco ilmoitti, että sähkön käyttö ei ole yltänyt sellaisiin lukemiin, joita ennakoitiin suurten sähkönkäyttäjien 15 % rajoituksista päätettäessä.

http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/11083003-e.html

Japanin ydinturvallisuusviranomainen NISA on arvostellut Tepcoa sen kyvyttömyydestä ryhtyä toimenpiteisiin, vaikka alun perin oletettua suuremman tsunamin riski oli yhtiön tiedossa jo useita vuosia ennen Fukushiman onnettomuutta. NISA väittää vaatineensa Tepcoa ryhtymään välittömiin toimiin saatuaan tiedon tsunamiriskistä, Tepco kiistää väitteen.

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110826p2a00m0na010000c.html

Tepco korottaa hintojaan kymmenellä prosentilla Fukushiman onnettomuuden vuoksi. Yhtiö väittää, että nostossa ei ole kyse korvausten maksattamisesta kuluttajilla vaan vaihtoehtoisen sähköntuotannon korkeammista hinnoista.

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110828p2a00m0na007000c.html

Hokkaido Electric Power Company myönsi tällä viikolla kannustaneensa työntekijöitään ottamaan osaa julkisiin kuulemisiin suosiakseen sekaoksidipolttoaineen käyttöönottoa yhtiön Tomarin ydinvoimalassa. Kyseessä on jo kolmas japanilainen yhtiö, jota epäillään vastaavasta toiminnasta. Yhtiö lupasi selvittää asian taustoja tarkemmin.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/society.html

Kansainväliset vaikutukset

Ranskan pääministeri Francois Fillon ilmoitti Ranskan tukevan kansainvälisen ydinkriisikeskuksen perustamista. Keskuksen tarkoituksena olisi tarjota teknistä tukea suuren luokan ydinonnettomuuden sattuessa. Samalla keskus voisi tarjota kansainvälistä koulutusta alan toimijoille ja auttaa turvallisuusstandardien yhdenmukaistamisessa.

http://www.bloomberg.com/news/2011-08-29/fillon-says-france-wants-nuclear-crisis-management-center-1-.html