Tilanne reaktoriyksiköillä

Japanin ympäristöministeri Goshi Hosono uskoo edelleen, että Fukushima Daiichin ydinvoimala saadaan vakaaseen tilaan vuoden loppuun mennessä. Laitoksen paineastioiden läpi sulaneen polttoaineen tarkasta sijainnista ei kuitenkaan vieläkään ole tietoa, eikä polttoaineen  lämpötilaa pystytä mittamaan, koska säteilytasot rakennusten sisällä ovat liian korkealla.

Saastunut vesi aiheuttaa edelleen ongelmia energiayhtiö Tepcolle. 200–500 kuutiota vettä valuu joka päivä reaktoriyksiköiden vahingoittuneen pohjan läpi rakennuksiin sekoittuen siellä käytetyn jäähdytysveden kanssa. Tepco ei ole onnistunut selvittämään vuotojen sijaintia, eikä niitä ole voitu tukkia. Tällä hetkellä radioaktiivista vettä arvioidaan kertyneen rakennuksiin jo yli 77 000 kuutiota. Veden puhdistaminen tuottaa sivutuotteena korkea-aktiivista mutaa, jolle ei ole loppusijoitusratkaisua.

Ryhmä toimittajia pääsi vierailemaan ensi kertaa entisessä liikuntakeskuksessa, joka toimii nyt 3 300 pelastustyöntekijän varamajoituksena. Keskukseen on myös varastoitu operaatiossa saastuneet suojavaatteet, joita on kertynyt tähän mennessä lähes puoli miljoonaa. Työntekijöiden saamat säteilyannokset tarkistetaan nykyisin päivittäin ja lisäksi heille tehdään koko kehon tarkastus kerran kuussa.

Japanin atomienergiakomission mukaan Fukushima Daiichin purkaminen kestää yli 30 vuotta. Aihetta tutkineen ryhmän mukaan käytetyn polttoaineen kuljettaminen alueella sijaitsevaan säiliöön kestää kolme vuotta ja sulaneen polttoaineen poistaminen reaktoreista noin kymmenen vuotta. Molemmat tehtävät voidaan suorittaa vasta, kun polttoaine on jäähtynyt tarpeeksi.

Radioaktiivinen saastuminen

Onamin alueelta Fukushimasta löytyi jälleen riisiä, jonka cesium-annos ylittää hallituksen asettamat raja-arvot. Fukushiman kuvernööri lupasi jo 12.10., että kaikki prefektuurin tuottama riisi olisi turvallista. Japanin hallitus harkitsi Onamin erityistarkkailua syyskuussa, mutta päätti jättää sen tekemättä tarpeettomana. Uuden löydön jälkeen hallitus kielsi riisin viennin alueelta kokonaan.

Proceedings of the National Academy of Sciences –lehdessä julkaistun artikkelin mukaan säteilytasot Koillis-Japanissa vaarantavat ruoan turvallisuuden. Artikkelin kirjoittaneet US Universities Space Research Associationin tutkijat havaitsivat maaperän säteilyarvojen olevan kahdeksankertaiset sallittuun verrattuna lähellä voimalaitosta. Joillain muilla alueilla cesiumin määrä oli niin lähellä raja-arvoa, että tutkijat varoittivat sen ylittyvän herkästi cesiumin määrän vaihdellessa paikoittain ja valuman mukaan.

Japanin ympäristöministeriön mukaan säteilytasot kohoavat japanilaisten jokien alajuoksuilla. Esimerkiksi Niida-joen yläjuoksulla säteilyn määrä oli 3,2 kBq/kg syyskuussa, mutta alajuoksulla 13 kBq/kg. Säteily oli kolminkertaistunut toukokuusta.

Fukushiman prefektuurin terveysviranomaisten mukaan lasten kilpirauhasten tutkimuksissa Namiessa ja Iitatessa tarkkailuun otettujen lasten määrä oli yli 2,5-kertainen verrattuna tavallisiin terveystarkastuksiin. Tutkimuksia jatketaan prefektuurin muissa osissa. Lapset tarkastetaan kahden vuoden välein 20-vuotiaiksi asti ja sen jälkeen viiden vuoden välein.

Yokohamaan kertyy yhä enemmän radioaktiivista tuhkaa ja mutaa, eikä kaupungilla ole keinoja sen loppusijoitukseen. Tuhkaa ja mutaa kertyy 20 tonnia päivässä. Yhteensä jätettä on jo 5 500 tonnia. Viranomaisten mukaan radioaktiivisen jätteen varastojen tulviminen johtaisi viemäriverkoston saastumiseen.

Daten kunnan työntekijät ovat aloittaneet radioaktiivisten kotien puhdistamisen. 26 kotia on puhdistettu viimeisen kahden viikon aikana, mutta puhdistus johti radioaktiivisuuden vähenemiseen vain neljässä puhdistetussa kodissa. Date suunnittelee pyytävänsä puhdistamisen kustannuksia valtiolta.

Japanin armeija aloittaa Fukushima Daiichia ympäröivän evakuointialueen puhdistamisen joulukuussa.

Japanin tiedeministeriö julkaisi uuden säteilykartan 18 prefektuurin osalta. Aiemmin kartat ovat sisältäneet vain 12 prefektuuria. Viranomaisten mukaan cesiumia on levinnyt Gunman ja Naganon prefektuureihin lännessä sekä Iwaten prefektuuriin pohjoisessa. Iwatessa ja Naganossa cesiumin määrä ylittää 30 kBq/m2 ja neljässä kunnassa tasot ylittävät jopa 60 kBq/m2.

Tochigin prefektuurista, 120 km lounaaseen Fukushima Daiichista, löydettiin radioaktiivisia kuritakesieniä. Sienistä mitattiin 649 Bq/kg cesiumia Japanin raja-arvon ollessa 500 Bq/kg. Saastuneita siitakesieniä on aiemmin löydetty jopa 260 km päästä tuhoutuneesta ydinvoimalasta. Alueen maanviljelijöitä pyydetään pidättäytymään sienten viennistä vapaaehtoisesti.

Hiroshiman kansainvälisen yliopiston tutkijat kertoivat löytäneensä bakteerin, joka voisi poistaa 90 % cesiumista radioaktiivisessa mudassa. Menetelmä on halpa ja sen toivotaan voivan vähentää jätteen radioaktiivisuutta jopa 75-kertaisesti. Tutkimusryhmä toivoo voivansa ottaa bakteerin käyttöön Fukushiman onnettomuuden saastuttaman maaperän puhdistamiseksi.

Poliittinen tilanne Japanissa

Shikoku Electric lähetti toisena japanilaisena energiayhtiönä Ikatan ydinvoimalansa stressitestin tulokset Japanin ydinturvallisuusviranomaiselle (NISA). Reaktori on ollut sammutettuna huhtikuusta asti ja keskushallituksen on määrä päättää sen uudelleenavaamisesta stressitestien perusteella. Asiantuntijat ovat kuitenkin arvostelleet stressitestejä ja ydinvoiman vastaisen julkisen mielipiteen jättämistä huomiotta. Ikatan voimala sijaitsee Ehimen prefektuurissa.

Hallitus on viivyttänyt päätöstä Kansai Electricin Oin ydinvoimalan uudelleenkäynnistämisestä asiantuntijoiden arvostelun vuoksi, vaikka yhtiö lähetti jo stressitestien tulokset. Asiantuntijat ovat erityisesti vaatineet suoritettavaksi testien toista vaihetta, jossa simuloidaan tietokoneella laitoksen kestävyyttä maanjäristystä tai tsunamia vastaan sekä laitoksen valmistuksessa käytettyjä oletuksia alueen todellisia seismisiä riskejä vastaan. Testejä on arvosteltu myös siitä, että ne jättävät kokonaan huomiotta tulipalot, lentokoneen osumat ja terrori-iskut.

Kyushu Electricin pääjohtaja Toshio Manabe vakuuttaa, että Sagan kuvernööri Yasushi Furakawa ei ollut sekaantunut yrityksen yrityksiin vaikuttaa julkiseen mielipiteeseen määräämällä työntekijät lähettämään Genkain ydinvoimalan uudelleenavaamista tukevaa kansalaispalautetta. Tapausta tutkinut ryhmä totesi aiemmin, että Furakawa olisi itse pyytänyt tukea Kyushu Electriciltä asiassa.

Japanin kauppa- ja teollisuusministeri Yukio Edano ilmoitti, että Genkain uudelleenkäynnistämistä ei sallita skandaalin paljastaman hallintotavan vuoksi.

Ympäristöministeri Goshi Hosono esitti julkisen anteeksipyyntönsä ympäristöministeriön virkamiehen haudattua radioaktiivista maata kotinsa lähelle. Saastuneen maan oli tuonut ministeriöön kansalainen, joka halusi siitä eroon. Hosono ilmoitti harkitsevansa virkamiehen rankaisemista.

Japanin tarkastusvirasto vaatii, että Monjun hylätylle nopealle reaktorin tutkimuslaboratoriolle pitäisi löytyä käyttöä, jotta edes pieni osa siihen käytetystä rahasta saataisiin takaisin. Ibarakin prefektuurissa sijaitsevan laboratorion varusteluun ja ylläpitoon on tähän mennessä käytetty lähes 800 miljoonaa euroa. Monjun koereaktori on ollut suljettuna vuodesta 1995 siellä sattuneen onnettomuuden ja sen peittely-yrityksen jäljiltä. Japanin hallitus on käyttänyt vuoden 1980 jälkeen hankkeeseen yli 10 miljardia euroa, vaikka voimalaitos tuotti sähköä koko toiminta-aikanaan vain tunnin verran.

Japanin hallituksen asettama ryhmä kokoontui tällä viikolla pohtimaan tapoja suojata ydinvoimaloita terrorismilta. Ryhmä esitti mm. sähkön ja veden lähteiden sulkemista rakennusten sisäpuolelle ja suojavarusteiden määrän lisäämistä. Ryhmä myös varoitti, että osa laitoksista voisi olla haavoittuvaisia kyberhyökkäykselle.

Asiantuntijat kyseenalaistavat Chubu Electricin (Chuden) Hamaokan ydinvoimalaan rakentaman 18-metrisen aallonmurtajan hyödyllisyyden. Yritys ei käyttänyt hankkeessaan rannikkosuunnitteluun erikoistuneita insinöörejä, laitoksen vedenottopumppuja ei ole suojattu ja muurin korkeus perustuu yrityksen omiin laskelmiin. Chuden väittää konsultoineensa asiantuntijoita, mutta ei suostu paljastamanaan näiden nimiä. Tokion yliopiston lokakuussa julkistamien tietojen mukaan alueelle voisi osua jopa 20-metrinen tsunami.

Fukushima Daiichin lähellä sijaitsevassa Okumassa käydään kunnallisvaalien edellä keskustelua alueen tulevaisuudesta. Pormestariehdokas Jin Kohata on ehdottanut koko kaupungin siirtämistä, mutta nykyinen pormestari Toshitsuna Watanabe tyytyisi puhdistustoimien laajentamiseen. Okuma sijaitsee evakuointialueella ja sen kunnalliset toimielimet on toistaiseksi siirretty Aizuwakamatsuun. Vaalit järjestetään tänä viikonloppuna.

Fukushiman yliopiston 13 500 ihmiselle tekemän kyselyn mukaan vain 27 % Fukushimasta evakuoiduista ei aio palata. Alle 30-vuotiaista yli puolet palaamatta aikoo jäädä kuitenkin yli puolet.

Kaupalliset vaikutukset

Japanin ydinturvallisuusviranomainen NISA on julkaissut energiayhtiö Tepcon manuaalit Fukushima Daiichin yksiköille kaksi ja kolme. Manuaalit vahvistavat, että yhtiö ei ollut suunnitellut kunnolla toimenpiteitä laitoksen suojelemiseksi virranmenetystapauksessa. Tepcon työntekijät eivät myöskään noudattaneet manuaalin toimenpideohjeita tsunamin iskettyä.

Japanin hallitus antoi Tepcolle yli viiden miljardin euron pääomaruiskeen, jotta yhtiö selviytyisi ydinonnettomuuden korvauksista. Ruisketta on tarkoitus kasvattaa yhteensä 8,7 miljardiin euroon ensi maaliskuuhun mennessä, mikäli yhtiö saa valmiiksi uuden liiketoimintasuunnitelman. Tepco on luvannut maksaa rahat joskus takaisin, mutta yhtiön talousvaikeudet tekevät aikataulun arvioinnin vaikeaksi.

Yhä useammat kunnat vaativat Tepcolta korvauksia Fukushiman ydinonnettomuudesta. Korvauksia haetaan mm. maaperän puhdistamisesta ja terveystarkastuksista. Tepco ei ole luvannut vielä maksaa korvauksia yksittäisille kunnille. Tähän mennessä 18 kuntaa on vaatinut Tepcolta yhteensä lähes seitsemää miljoonaa euroa.

42 Tepcon osakkeenomistajaa ovat pyytäneet yhtiön tilintarkastajia haastamaan yhtiön oikeuteen. Osakkaiden mukaan 61 Tepcon nykyiseen tai aiempaan johtoon kuulunutta henkilöä on epäonnistunut suojelemaan Fukushima Daiichin ydinvoimalan maanjäristyksiltä ja tsunamilta. Osakkaat vaativat oikeudessa lähes 53 miljardin euron korvauksia.

Kansainväliset vaikutukset

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ei ole vieläkään varma, mistä Tšekissä, Saksassa, Itävallassa, Slovakiassa, Ruotsissa, Ranskassa, Puolassa, Unkarissa ja Tanskassa havaitut pienet jodi-131-päästöt ovat peräisin. IAEA epäilee lähteeksi kuitenkin Budapestissä sijaitsevaa yritystä, joka tuottaa radioaktiivisia isotooppeja lääketieteen käyttöön.

Ranskan säteilyturvaviranomainen IRSN julkaisi 500-sivuisen raportin, jonka mukaan turvallisuusjärjestelmiä on välittömästi parannettava kaikissa Ranskan ydinvoimaloissa. Raportti mainitsee ongelmiksi mm. vähäiset jäähdytysveden varannot, putkistojen riittämättömän seismisen kestävyyden ja itsenäisten diesel-generaattorien puuttumisen. Ranska on 58 ydinreaktorillaan maailman suurin ydinsähkön käyttäjä henkilöä kohden.

Idahossa sattui viime viikolla tulipalo käytöstä poistetun ydinvoimalan vieressä. Yksi työntekijä loukkaantui tulipalossa. Viranomaisten mukaan onnettomuudesta ei kuitenkaan aiheutunut radioaktiivista päästöä. Aiemmin tässä kuussa 17 työntekijää joutui alttiiksi plutoniumille yhdysvaltalaisella ydinjätteenkäsittelylaitoksella.

Dominion Power käynnisti Virginiassa sijaitsevan North Annan ydinvoimalan ykkösreaktorin viime viikon maanantaina Yhdysvaltain säteilyturvakomission todettua sen turvalliseksi. North Anna suljettiin 5,8 magnitudin maanjäristyksen iskettyä siihen elokuussa. Yhtiö haluaa saada myös voimalan kakkosreaktorin käyttöön pian.