Tilanne Fukushima I:n (Daiichi) ydinvoimalassa jatkuu huolestuttavana. Tilanne on juuri nyt kriittinen, koska tuuli puhaltaa enimmäkseen sisämaahan ainakin tiistaihin asti. Sähköjen kytkeminen voimalaan on edennyt suunniteltua hitaammin. Onnettomuuden vaikutusten laajuus on vähitellen paljastumassa, kun tietoja saastumisesta on alkanut tulla lähialueilta.

Yhteenveto

• Kolmannessa reaktoriyksikössä on suurten päästöjen vaara, tuuli puhaltaa sisämaahan
• Onnettomuuden laajuus alkaa paljastua: ruoasta, maidosta ja vedestä on löytynyt jälkiä radioaktiivisesta saastumisesta
• Ydinjätealtaan tila neljännessä yksikössä on kriittinen, altaaseen aiotaan suihkuttaa paljon vettä illan aikana
• Sähköjen kytkeminen edistyy hitaasti
• Yksiköiden 3, 5 ja 6 ydinjätealtaiden tilanne on parantunut

Kolmannessa reaktoriyksikössä on suurten päästöjen vaara

Aamulla tilanne kolmannessa yksikössä muuttui uhkaavammaksi. Paine reaktorin betonisen suojarakenteen sisällä on noussut. Tepco yritti lisätä jäähdytystä, mutta se ei pysäyttänyt paineen kasvua, joka uhkaa murtaa suojarakenteen. Ainoaksi vaihtoehdoksi saattaa jäädä radioaktiivisen höyryn ja ilman päästäminen ulos reaktorin suojarakenteesta. Koska reaktorirakennus on tuhoutunut, päästöt menisivät suoraan ilmaan.

Viimeisten uutisten (kello 16 Japanin aikaa) mukaan paine reaktoriyksikössä kolme olisi jälleen pudonnut ja tilanne saattaisi olla vakautumassa. Tilanne on silti vaarallinen. Paine reaktorin suojarakenteen sisällä oli kello 1.10 2,8 kertaa ilmakehän paine ja 3,2-kertainen kello 7.30. Suunnittelukestävyys on 3,8 ilmakehää. Paineen lasku voi tapahtua parantuneen jäähdytyksen tai suojarakenteen vahingoittumisesta johtuvan vuodon takia.

Merkittävät päästöt tapahtuisivat juuri huonoimpaan aikaan. Tuuli kääntyi kymmenen jälkeen sisämaahan. Maanantaiaamuna tuuli puhaltaa taas muutaman tunnin ajan merelle, mutta muuten tuuli on sisämaahan pitkälle tiistaihin asti. Tuleviksi päiviksi ennustetaan myös sadetta, joka voi tuoda radioaktiivisen saasteen maahan.

Reaktorin polttoainesauvat ovat olleet ilman vettä useita päiviä, joten radioaktiiviset päästöt ovat kasautuneet reaktorin teräksisen paineastian sisään. Kuumat polttoainesauvat muuttavat vettä höyryksi, joka johdetaan paineastiasta reaktorin suojarakenteen sisään. Paine on noussut, koska improvisoitu merivesijäähdytys ei ole onnistunut vähentämään kuumuutta yhtä paljon kuin reaktorin ydin sitä tuottaa.

Kaasujen päästäminen ulos kolmannesta reaktoriyksiköstä lopetettiin perjantaina radioaktiivisten päästöjen vähentämiseksi ja työntekijöiden suojelemiseksi.

Mahdolliset päästöt ovat suuria, koska
- kaasuja ei ole päästetty ulos useisiin päiviin.
- reaktorissa käytetään plutoniumia sisältävää MOX-polttoainetta, joka kuumentuessaan vapauttaa karkeasti arvioituna kaksi kertaa enemmän myrkyllisiä kaasuja.
- epäilykset reaktorin pääjäähdytyspiirin rikkoutumisesta ovat kasvaneet. Se tarkoittaisi, että reaktorin paineastian ja suojarakenteen välillä on suora yhteys.

Jos höyryä joudutaan päästämään ulos, tärkeä kysymys on, miten se tapahtuu. Jos höyry pystytään johtamaan suojarakenteen pohjalla olevan lauhdutusaltaan kautta, osa radioaktiivisuudesta jää veteen ja päästöt ulkoilmaan ovat pienempiä. Japanin ydinturvaviranomainen NISA lupasi ”työskennellä kovasti” sen eteen, että höyryn ulos päästämisestä kerrotaan etukäteen.

Onnettomuuden laajuus alkaa paljastua


Huoli Fukushiman alueen radioaktiivisesta saastumisesta on kasvanut.
Radioaktiivista jodia on löytynyt maidosta viisinkertaisesti (1510 Bq/kg) sallittu määrä 50 kilometrin päästä Fukushimasta. Sadan kilometrin päästä löydettiin pinaatista seitsemän kertaa (15020 Bq/kg) ruoassa sallittu määrä radioaktiivista jodia. Ibarakissa perjantaina korjatusta pinaatista mitattiin 12 kertaa (24000 Bq/kg) sallittu määrä radioaktiivista jodia.

Fukushiman ydinvoimalasta 45 kilometriä luoteeseen sijaitsevan Kawamatan kaupungin vesijohtovedestä löytyi torstaina sallitut arvot ylittävä määrä radioaktiivista jodia. Terveysministeriö kertoi, että perjantaina ja lauantaina lukemat olivat sallitun puitteissa, mutta maidosta oli löytynyt sallitut arvot ylittävä määrä radioaktiivista jodia.

Japanissa sallittu määrä radioaktiivista jodia vesijohtovedessä on 300 becquerelliä litraa kohti. Opetusministeriön mukaan Tochigissa mitattiin 77 Bq/kg, Gunmassa 2,5 Bq/kg, Saitamassa 0,62 Bq/kg, Chibassa 0,79 Bq/kg, Tokiossa 1,5 Bq/kg ja Niigatassa 0,27 Bq/kg.

Neljännen reaktoriyksikön ydinjätealtaan tilanne kriittinen

Neljännen reaktoriyksikön ydinjätealtaaseen suihkutettiin aamun aikana 80 kuutiometriä vettä. Armeijan mukaan vesi saatiin altaaseen, mutta tarkempaa vahvistusta asiasta ei ole. Rakennuksen kattoon tehtiin reikiä veden sisään saamiseksi.

Viranomaiset kieltäytyivät julkaisemasta aamulla helikopterista tehtyjä mittauksia altaan veden korkeudesta ja lämpötilasta. Japanin ydinturvaviranomainen NISA myönsi, että neljännen reaktoriyksikön altaassa on tapahtunut vetyräjähdys, mutta ei kyennyt selittämään tapahtunutta. NISA:n mukaan neljännessä altaassa on välitön radioaktiivisten päästöjen uhka.

Altaan tilannetta pyritään parantamaan suihkuttamalla illan aikana altaaseen merkittävät määrät vettä.

Sähköjen kytkeminen edistyy hitaasti

Sähköt on yhdistetty yksikköihin 1 ja 2, ja Tepco selvittää, onko sähköjärjestelmä käyttökunnossa. Työntekijöiden täytyy poistua rakennuksesta veden suihkuttamisen ajaksi. Sähköä ei voida kytkeä päälle ennen kuin tarkistukset on tehty, koska mahdolliset kipinät tai oikosulku voisivat aiheuttaa tulipaloja tai räjähdyksiä ja aiheuttaa lisävahinkoa laitteille. Jos laitteistot eivät ole kunnossa, sähköjä tuskin saadaan päälle tämän päivän aikana.

Sähkökaapelit on yhdistetty myös yksikköihin 3 ja 4, mutta Tepcon mukaan vaurioiden selvittäminen ja korjaaminen vie ainakin maanantaihin tai tiistaihin. Tähän asti Tepcon arviot ovat osoittautuneet varsin optimistisiksi.

Töitä ovat hidastaneet veden suihkutusten aiheuttamat radioaktiiviset päästöt, joiden ajaksi työntekijöiden on pitänyt poistua alueelta.

Parempi tilanne yksiköiden 3, 5 ja 6 ydinjätealtaissa

Tokion palokunta suihkutti 13 tunnin ajan, aina kello 3.40 asti vettä yksikön 3 ydinjätealtaaseen. Altaaseen uskotaan menneet vettä yli 2000 kuutiometriä, mikä ylittää altaan 1400 kuutiometrin tilavuuden.

Yksiköihin 5 ja 6 on saatu palautettua sähköt varajärjestelmän avulla ja jäähdytysjärjestelmä on taas toiminnassa. Altaiden lämpötilaa on saatu laskettua huomattavasti vähemmän huolestuttavalle tasolle.