Japanin ydinvoimalat

Voimalat joissa on vakavia ongelmia on merkitty säteilymerkein.

Lisäys 08:55: Sain japanilaiselta kollegalta käännöksen Asahi-sanomalehden artikkelista, joka vahvistaa ongelman käytetyn polttoaineen jäähdyttämisessä, mutta raportoi, että polttoaine on toistaiseksi säilynyt ehjänä. Ongelmaa käsitellään myös tässä haastattelussa. Jiji raportoi, että kakkosreaktorin jäähdytysjärjestelmät ovat pysähtyneet.

Täsmennys: Olemme saaneet joitain kysymyksiä tekstissä käytetystä muotoilusta "suurin sallittu vuosittainen annos on 1 mSv". Tässä on kyse suurimmasta sallitusta lisäannoksesta, jonka ydinlaitos saa aiheuttaa väestölle vuodessa luonnon taustasäteilyn päälle.

Kahden kilometrin päässä reaktoreista tuulen alla sijaitsevilla mittauspisteillä on mitattu jatkuvasti noin 4000 mSv/v säteilyannosnopeuksia, kun suurin sallittu vuosittainen annos on 1 mSv. Tämä tarkoittaa, että laitoksen ulkopuolelle päästämä suurin sallittu vuosittainen säteilymäärä ylittyy kahdessa tunnissa tällä etäisyydellä, mikä viittaa merkittävään säteilyvuotoon ilmakehään. Säteilyn jatkuessa voimakkaana 60 tunnin kuluttua laitosten sulkemisesta kahden kilometrin päässä, kyse ei voi olla kovin lyhytikäisistä isotoopeista. Tämän hetken tuulilla kaasujen kulkeutuminen mittauspisteelle kestää 15-30 minuuttia.

Reaktoreiden yksi ja kolme polttoainesauvat ovat olleet paljastuneina pitkän aikaa, mahdollisesti vuorokauden tai enemmän. Ne ovat melko varmasti vahingoittuneet ja päästävät pitkäikäisiä ja myrkyllisiä radioaktiivisia aineita reaktorin paineastiaan. Veden tason on uutisoitu olevan "poikkeuksellisen alhainen" reaktorissa kaksi päivien ajan.


Vetyräjähdys Fukushima I:n reaktorissa kolme osoittaa, että polttoainesauvat ovat edelleen kuumia ja tuottavat merkittävän määrän höyryä ja vetyä. Voimalaitoksen operaattori TEPCO joutuu edelleen päästämään höyryä ilmakehään, mikä vapauttaa samalla paineastiassa olevia radionuklideja reaktorirakennuksen ulkopuolelle.

TEPCOn mukaan veden tason palauttaminen reaktorissa kolme epäonnistui, koska rakennukseen pumpattu merivesi vuotaa ulos. Tämä viittaisi reaktorin putkistojen vaurioitumiseen.

Joidenkin raporttien mukaan vahingoittuneisiin reaktorirakennuksiin säilöttyä käytettyä ydinpolttoainetta ei ole kyetty jäähdyttämään, joten sekin voi vaurioitua. Käytettyä ydinpolttoainetta suojaa ainoastaan uloin suojarakennus, joka ykkösreaktorissa on tuhoutunut kokonaan ja kolmosreaktorissa ilmeisesti vaurioitunut.

Viimeisimmät säteilylukemat (käännettynä Google Translatella japanista englanniksi):
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.tepco.co.jp%2Fcc%2Fpress%2Fbetu11_j%2Fimages%2F110314e.pdf

Mittauspisteiden asemat (lukemat eivät päivity):
http://www.tepco.co.jp/fukushima1-np/monitoring/monita2.html