Tilanne Fukushima I:n (Daiichi) ydinvoimalassa on edelleen huolestuttava. Ajantasaisten tietojen saaminen on hankalaa, mutta uusimpien arvioiden mukaan onnettomuuden riski väestölle on kasvanut.

Riski väestölle kasvussa

Ranskan säteilyturvaviranomainen IRSN arvioi Fukushiman voimalaonnettomuuden säteilypäästöiksi tällä hetkellä kymmenesosan Tsernobylin päästöistä. Yksikköä kohden Fukushiman päästöt ovat kuitenkin haitallisempia, koska suurempi osa niistä on pitkäikäisiä radionuklideja, esim. cesium-137, jonka puoliintumisaika on noin 30 vuotta. Näin sen vuoksi, että Fukushiman onnetomuudessa osa päästöistä tulee ylikuumenneesta ydinjätteestä.

Lisätietoja: http://www.platts.com/RSSFeedDetailedNews/RSSFeed/ElectricPower/6916290

Jos IRSN:n arvio pitää paikkansa, vain onnekas tuulensuunta on tähän mennessä estänyt laajan saastumisen. Tilanne saattaa muuttua, jos tuuli kääntyy ennusteiden mukaisesti sisämaahan joidenkin tuntien ajaksi sunnuntaina, ja mahdollisesti Tokiota kohti maanantaista tiistaihin.

Jäähdytystyöt

Fukushima Daiichin ydinvoimalan reaktoreille 3 ja 4 aiheutunutta tuhoa. Kuva: Tokyo Electric Power Co./Handout 15/03/2011

Kello yhden maissa aamuyöllä Japanin aikaa paloautot suihkuttivat 60 tonnia vettä kolmanteen reaktoriyksikköön 20 minuutin aikana. Tokion palolaitos yrittää suihkuttaa rakennukseen seitsemän tunnin aikana yhteensä 1 260 tonnia vettä, mikä riittäisi peittämään polttoainesauvat. Myös neljänteen yksikköön yritetään saada vettä armeijan autoilla. Veden suihkuttaminen nelosyksikköön on huomattavasti hankalampaa, koska katon ja seinien palasia lojuu ydinjätealtaan ympärillä.

Alueelle sijaitsevaan muuntajaan saatiin kytkettyä uudelleen verkkovirta, mutta virtaa ei ole vielä saatu reaktoriyksiköihin saakka. Tällä hetkellä virtaa yritetään kytkeä reaktoreiden lähellä oleviin muuntajiin. Yksikkö nro kahteen pitäisi tulla virta vielä tänään, ja yksiköihin kolme ja neljä viimeistään huomenna.

Virran kytkeminen on aiemmin jouduttu keskeyttämään reaktoriyksiköiden suihkuttamisen ajaksi, ilmeisesti johtuen suihkuttamista seuraavista radioaktiivisen höyryn päästöistä.

Sähköjen kytkennät vahingoittuivat tsunamin vuoksi ja ovat vielä korjaamatta. Osittain tämä järjestelmä on reaktoriyksiköiden sisällä. Myöskään hätäpumppujen kunnosta ei ole varmuutta, sillä ne ovat saattaneet kärsiä merivedestä tai vetyräjähdyksistä. Merivesi yritetään luultavasti korvata makealla vedellä ennen pumppujen käynnistämistä, jotta voimaloihin meriveden haihtumisen mukana kasaantuneesta suolasta päästään eroon.

Reaktoriyksikkö nro kahden tai yksiköiden kolme ja neljä ydinjätealtaiden jäähdytyksen uudelleenkäynnistyksillä ei ole vielä aikataulua. Toistaiseksi näiden kunnon tarkistaminen on ollut mahdotonta korkean säteilytason vuoksi.

Reaktoriyksiköiden tilanne

Reaktoriyksikkö 1

Lisääntyvää epävarmuutta jäähdytysveden määrästä. Japanin ydinenergiafoorumi JAIF:n mukaan polttoainesauvat “osittain tai täysin paljastuneet”. 70% ytimestä on vaurioitunut, suojarakennuksen paine on ennallaan, reaktorirakennus on pahasti vaurioitunut ja ydinjäteallas ilman suojakuorta.

Reaktoriyksikkö 2

Lisääntyvää epävarmuutta jäähdytysveden määrästä. Japanin ydinenergiafoorumi JAIF:n mukaan polttoainesauvat “osittain tai täysin paljastuneet”. 33% ytimestä on vaurioitunut, reaktorin suojarakennus on vaurioitunut, reaktorirakennus on vähäisesti vaurioitunut, ydinjätealtaan jäähdytysvesi kuumenee ja haihtuu, allas osittain suojaamaton.

Reaktoriyksikkö 3

Lisääntyvää epävarmuutta jäähdytysveden määrästä. Japanin ydinenergiafoorumi JAIF:n mukaan polttoainesauvat “osittain tai täysin paljastuneet”.

Sisemmän suojarakennuksen vaurioita ei ole voitu varmistaa, mutta painelukemat ovat samat kuin vaurioituneessa reaktoriyksikkö kahdessa. Laitosyksikkö TEPCO on kuitenkin pitänyt lukemia “epärealistisen alhaisina”. Paine nousi äkillisesti, mutta laski jälleen pian reaktoriyksikkö kolmen suojarakennuksen lauhdutusaltaassa, mikä saattaisi merkitä reaktorin suojarakenteiden vaurioitumista. Reaktorirakennusten vaurioiduttua vetyräjähdyksissä reaktoria ympäröivä suojarakennus on ainoa eriste, joka pitää radioaktiivisia päästöjä sisällään.

Reaktoriyksikkö 4

Japanin ydinenergiafoorumi JAIF ilmoitti torstaina klo 22:00 “jätealtaan vedyn räjähtäneen”. Myös säteilytasoissa näkyi kolme tuntia kestänyt piikki tähän aikaan.

Veden pintaa ei ole saatu nostettua ydinjätealtaassa. Yhdysvaltain ydinturvallisuusviranomaisen NRC:n mukaan vakoilukoneiden lähettämät tiedot vahvistavat heidän väitteensä murtumasta altaan pohjassa. Japanin ydinturvaviranomaisen NISA:n mukaan altaasta nousee edelleen höyryä, mikä tarkoittaisi, että se ei ole vielä kuivunut kokonaan. Asiantuntijoiden mukaan altaan pohjalle sulaneen massan paljastuminen veden pinnan alta johtaisi voimakkaaseen säteilytason nousuun ja saattaisi estää pelastustyöt voimalan ympäristössä.

Reaktoriyksiköt 5 ja 6

NISA:n mukaan reaktoriyksikkö kuuden hätägeneraattori on saatu päälle ja jäähdytys toimii molemmissa yksiköissä. Lämpötilan raportoidaan kuitenkin edelleen kohonneen. Rakennusten seinät on puhkaistu vetyräjähdyksen estämiseksi.

JAIF:n tilannepäivitykset löytyvät osoitteesta: http://www.jaif.or.jp/english/index.php

Säteilytasot

Fukushima Daiichin ydinvoimalassa aiheutunutta tuhoa. Kuva: Tokyo Electric Power Co./Handout 17/03/2011

Säteilytaso kohosi nopeasti 290 mikrosievertistä tunnissa 830:een klo 08:00 mittauspiste viidellä, 1,1 km länteen reaktoriyksikkö kolmesta. Tuuliolosuhteiden muutos ei tunnu selittävän kasvua. Tasot palasivat alle 400 mikrosievertin klo 09:00 mennessä. Säteilytaso nousi 3 300 mikrosievertistä tunnissa 5 100:een hallintorakennuksella 500 metriä reaktoreista luoteeseen klo 15:00 ja 17:00 välillä torstaina. Taso laski jälleen 3 600 mikrosievertiin tunnissa klo 20:00 mennessä. Torstain säteilytasojen muutokset tukevat väitteitä vetyräjähdyksestä reaktoriyksikkö neljässä.

30 km päässä Fukushimasta koilliseen mitattiin keskiviikkona ja torstaina 150-170 mikrosievertin säteilytasoja tunnissa. Taso vastaa yhtä rintaröntgeniä tunnissa. Alueella asuvien ihmisten on käsketty pysyä sisällä, mutta heitä ei ole evakuoitu. Tasot ovat myöhemmin ilmeisesti laskeneet 60 mikrosievertiin tunnissa.

Yomiurin mukaan 47 km päässä sijaitsevalta maatilalta on mitattu maidosta viisi kertaa ICRP:n kansainvälisten määräysten mukainen säteilyannos. Lisäksi Ibarakin prefektuurista on löydetty radioaktiivista jodia ja cesiumia pinaatista.

Ks. myös Greenpeace Internationalin kysymykset ja vastaukset Fukushiman onnettomuudesta.