Yoshihiko Noda

Japanin uusi pääministeri Yoshihiko Noda. Kuva: Yoshikazu Tsuno. AFP

Tilanne reaktoriyksiköillä

Fukushima Daiichin heikosti sujunut vedenpuhdistus jouduttiin jälleen keskeyttämään viime viikolla, kun työntekijät havaitsivat voimakkaasti säteilevän vuodon vaihtaessaan osia putkista. Säteily ylsi jopa kolmeen sievertiin tunnissa.

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110823p2a00m0na019000c.html

Myös neljännen reaktoriyksikön ydinjätealtaan vesijäähdytyksen havaittiin vuotavan. Säteilevää vettä vuosi tippa kaksi kertaa minuutissa ja siitä mitattiin kymmenen becquerelin jodiekvivalenttipitoisuus per litra. Vuoto kerätään toistaiseksi pieneen säiliöön.

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110824p2a00m0na004000c.html

Tepcon mukaan suurin työntekijöiden saama hetkellinen säteilyannos on ollut 3,47 millisievertiä tunnissa. Turvallisuusraja pelastustyöntekijöille on tällä hetkellä asetettu viiteen millisievertiin tunnissa.

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110824p2a00m0na004000c.html

Tepco ruiskuttaa vettä suoraan polttoaineen päälle kolmannessa reaktoriyksikössä vähentääkseen saastuneen veden määrään laitoksessa. Lämpötilan kehitystä reaktorissa tarkkaillaan menetelmän tehokkuuden varmistamiseksi.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/24_04.html

Poliittinen tilanne Japanissa

Japanin pääministeri Naoto Kan erosi lupauksensa mukaisesti perjantaina Japanin parlamentin hyväksyttyä lain, joka velvoittaa japanilaiset energiayhtiöt ostamaan kaiken tuotetun tuuli- ja aurinkosähkön. Uusiutuvien hinnan määrittää hallituksen asettama toimielin. Japanilaisilla energiayhtiöillä on monopoliasema alueillaan.

Japanin demokraattinen puolue DPJ on valinnut tänään johtajakseen ja Japanin uudeksi pääministeriksi valtiovarainministerinä toimineen Yoshihiko Nodan. Noda voitti äänestyksen toisella kierroksella ydinvoimamyönteisen kauppa- ja teollisuusministeri Banri Kaiedan äänin 215–177.

Kaieda on ilmoittanut noudattavansa väistyvän pääministeri Kanin kehotusta ja eroavansa Fukushiman kriisin jälkihoitoon liittyvän kohun vuoksi. Kaieda lupasi aiemmin erota jo heinäkuussa, mutta pyörsikin päätöksensä.

http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Valtiovarainministeri+nousee+Japanin+hallituksen+johtoon/1135268923936

Japanin parlamentin alahuone hyväksyi myös lain, joka asettaa vastuun Fukushiman onnettomuudessa syntyneen ydinjätteen hävittämisestä hallitukselle. Lain mukaan hallitus voi kuitenkin periä hävittämiseen liittyviä kuluja ydinvoimayhtiö Tepcolta.

Kaupalliset vaikutukset

Japanin ydinturvallisuusviranomainen NISA myönsi vastaanottaneensa Tepcon teettämän tutkimuksen, josta selvisi, että yli kymmenmetrinen tsunami voisi uhata Fukushima Daiichin ydinvoimalaa. Voimala oli suunniteltu kestämään enintään 5,7 metrin tsunami. Tepco raportoi vuonna 2008 valmistuneemn tutkimuksen tuloksista NISA:lle vasta 7.3.2011, neljä päivää ennen Fukushima Daiichin onnettomuuden alkamista. Tuloksia ei aiemmin annettu julkisuuteen, koska “ne perustuivat simulointiin”.

Japanin hallitus ja Tepco ovat aiemmin väittäneet, ettei kukaan ollut osannut arvata, että kymmenmetrinen tsunami olisi mahdollinen. Valtiosihteeri Yukio Edanon mukaan Tepcolla olisi ollut runsaasti aikaa vahvistaa ydinvoimalan suojauksia raportin valmistumisen jälkeen. Edano arvosteli voimakkaasti yhtiötä tutkimuksen pimittämisestä.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/24_36.html
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/25_26.html

Sagan prefektuurin ydinturvallisuuskomission puheenjohtaja Hobun Kihara myönsi ottaneensa vastaan 500 euron kampanja-avustuksen Kyushu Power Companyn johdolta. Kihara kuitenkin kieltäytyi palauttamasta rahoja todeten avustukset laillisiksi.

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110823p2a00m0na013000c.html

Radioaktiivinen saastuminen

Japanin ydinturvallisuuskomissio on julkaissut uuden arvion Fukushima Daiichilta levinneestä säteilystä 12.3.–5.4. välisenä aikana. Uusi arvio on 570 000 terabecquereliä, eli 10 % vähemmän kuin huhtikuussa arvioitiin.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/23_11.html

Japani aikoo käyttää ilmasta tehtyjä säteilymittauksia määrittääkseen säteilyn määrän lähempänä maan tasoa. Mittaukset on toteutettu jo neljässä prefektuurissa, ml. Fukushimassa, ja aiotaan saattaa loppuun lokakuuhun mennessä.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/23_15.html

Japanin hallitus valmistelee suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on puolittaa säteilytasot Fukushiman prefektuurissa seuraavan kahden vuoden kuluessa. Suunnitelma sisältää mm. rännien puhdistamisen, puutarhojen rikkaruohojen hävittämisen, kattojen tehopesun ja pintamaan poiston. Toimenpiteet tulevat koskemaan erityisesti kouluja, puistoja ja puutarhoja.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/24_03.html

Japanin kansallisen ympäristötutkimusinstituutin suorittaman tutkimuksen mukaan 22 % Fukushiman onnettomuuden vapauttamasta radioaktiivisesta cesium-137:stä ja 13 % jodi-131:stä on levinnyt eri puolille itäistä Japania.

Kiinan valtion merihallinto ilmoitti, että se oli löytänyt Japanin edestä kerätyistä mustekaloista 29 kertaa enemmän radioaktiivista strontium-90:tä kuin muista läntisestä Tyynestä valtamerestä kerätyistä näytteistä. Näytteistä havaittiin myös kohonneita tasoja cesium-134:ää ja cesium-137:ää. Virasto kehotti lisäämään merellisen ruoan tarkkailua radioaktiivisten aineiden varalta.

http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-08/24/content_13184472.htm

Fukushiman kaupungissa yritetään löytää vaihtoehtoisia reittejä kouluihin tutkimuksen osoitettua, että 80 % kouluja ympäröivistä teistä säteilytaso ylittää mikrosievertin tunnissa.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/23_13.html

Japani päätti vähentää säteilyn raja-arvoa kouluissa yhteen millisievertiin vuodessa. Lapsien ei tarvitse pysyä sisätiloissa koulupäivien aikana, mutta heidän täytyy puhdistautua välittömästi, jos tasot kohoavat.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/24_23.html

Hokkaidon prefektuurissa sijaitseva Horonoben kylä harkitsee ryhtymistä hallituksen avulla Fukushiman ydinjätteen pysyväksi säilytyspaikaksi. Horonobessa sijaitsee jo valmiiksi maanalainen ydinjätteen loppusijoitusvaihtoehtoja tutkiva keskus.

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110824p2a00m0na017000c.html

Japani lopetti karjan siirtokiellot Miyagista, Fukushimasta, Iwatesta ja Togichista. Valtiosihteeri Edanon mukaan kaikki alueelta tuleva karja kuitenkin testataan toistaiseksi säteilyn varalta.

Fukushiman viranomaiset raportoivat, että aiemmin karjasta mitatut säteilytasot johtuivat luultavasti naudoille syötetystä cesium-pitoisesta heinästä. Heinää oli varastoitu seinättömässä rakennuksessa.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/23_14.html

Viranomaisten mukaan Fukushiman prefektuurista kerätystä riisistä ei ole enää mitattu säteilyä. Riisiä alettanee viedä uudestaan lähikuukausina.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/25_28.html

Kansainväliset vaikutukset

Kansainvälinen ydinenergiajärjestö IAEA julkaisi suunnitelman turvatarkastuksista kaikkiin sen jäsenmaiden ydinvoimaloihin seuraavan kolmen vuoden aikana. Tarkoituksena on myös tarkistaa reaktorityyppien tekniset suunnitelmat ja muita seikkoja, joita jäsenmaat pyytävät IAEA:lta. Suunnitelmaa tullaan esittelemään kansainvälisessä ydinkonferenssissa syyskuussa.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/24_34.html

Osa Kiinan ydinvoimahankkeista myöhästyy Fukushiman kriisin seurauksena. Tällä hetkellä Kiinassa on 13 ydinreaktoria ja lisäksi suunnitelmat noin 30 reaktorin rakentamisesta.

http://www.yomiuri.co.jp/dy/world/T110629005505.htm