Kestävän energian vallankumous -raportin kansi

 

Tilastokeskus julkisti tänään lukemat Suomen energiankulutuksesta ja ilmastopäästöistä viime vuodelta. Ei ollut mukavaa katsottavaa. Lämpimän punaisena hehkuvat käyrät sojottavat taas ylöspäin.

Päästömme ilman maankäytön muutosta kasvoivat viime vuonna 13 prosenttia. Vuosi 2010 oli kuitenkin sitäkin pahempi, sillä maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous-sektorin nettonielut putosivat 40 prosentilla pääasiassa lisääntyneiden hakkuiden vuoksi. Suomen päästöt ylittävät Kioton sopimuksen tavoitetason viidellä prosentilla. Päästömme ovat nyt suuremmat kuin vuonna 1990, vaikka ne on pakko saada pienemmiksi, jos aiomme estää ilmastokriisin.

Suomi kuluttaa reippaasti energiaa ja päästöjä syntyy. Kokonaisenergiankulutus kasvoi viime vuonna kymmenen prosenttia.  Surullista on se, että kasvu näkyy pahinta laatua olevassa energiassa: hiilivoima kasvoi 25 prosenttia ja yhtä paha turve peräti 31 prosenttia. Ei ihme, että Vapo haluaisi viedä viimeisetkin suot.

Suurin fossiilinen energianlähteemme on öljy. Kun rekkaralli kiihtyy ja kansa ajelee autoillaan, öljyä palaa. Neljännes energian kokonaiskulutuksestamme hoidetaan öljyllä. Viime vuonna öljyllä tuotetun energian kulutus kasvoi viisi prosenttia.

Pieniä valonpilkahduksiakin on: tuulella tuotetun energian kulutus kasvoi kuusi prosenttia. Sen osuus on kuitenkin vielä Suomessa aivan olematon verrattuna eturivin maihin kuten Saksaan ja Tanskaan.

Vuosi 2009 oli lamavuosi, ja talouden kasvu näkyi heti viime vuonna niin ilmastopäästöissä kuin energian kulutuksessa. Tällaista kasvua emme kestä. Tarvitsemme energiavallankumouksen.

Energiavallankumous on ennen kaikkea parempaa energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa. Energiatehokkuudessa on vielä paljon tekemistä. Vuonna 1970 käytimme noin 13 gigajoulea jokaista tienattua tuhatta euroa kohden, 40 vuotta myöhemmin edelleen yhdeksän gigajoulea.

Uusiutuvasta energiastamme suuri osa on sellun tuotannossa syntyvää mustalipeää. Tarvitsemme nopeasti lisää muuta uusiutuvaa energiaa. On esimerkiksi käsittämätöntä, että maassa jossa ei tuulesta ole pulaa, on tuulivoimaa vain nimeksi.

Ilmastotiede ei anna meille yhtään ylimääräistä aikaa korjata energiankulutustamme. Kansainvälisen politiikan rattaat pyörivät omaa vauhtiaan kuten Durbanissa nähtiin. Omalla pihalla on saatava asiat kuntoon paljon nopeammin.

JUHA AROMAA