Jääkarhu on kuvattu Robesonin kanavalta Grönlannin ja Kanadan rajalta.

Kansainvälinen ilmastopaneeli julkaisi tänään raporttinsa ilmastonmuutoksen aiheuttamien äärimmäisten sääilmiöiden hallitsemisesta. Päästöt kasvavat ja hälyttävät varoitukset ilmastonmuutoksen seurauksista lisääntyvät. Suomen hallitusta ei kuitenkaan näytä huolettavan. Huolettomasta linjasta ilmastonmuutoksen suhteen saatiin tällä viikolla kaksi esimerkkiä.

Tiistaina valtionyhtiö Arctia Shipping ilmoitti vuokraavansa Shellille kaksi jäänmurtajaa auttamaan arktisten öljykenttien avaamisessa. Arktinen öljynporaus on äärimmäisen riskialtista. Suomen oma arktinen strategia toteaa suoraan, että öljyonnettomuuden jälkien siivoaminen on Arktiksella käytännössä mahdotonta.

Arktinen öljynporaus on mittari ihmiskunnan tyhmyydestä. Pohjoisnapa sulaa öljyn polttamisen vuoksi – joten saastuttajat suuntaavat etsimään pohjoisnavalta lisää öljyä!

Guardian julkaisi tällä viikolla upean, mutta traagisen kuvasarjan rannikolle jumiin jääneistä jääkarhuista. Tavallisesti jääkarhut metsästävät jäältä käsin, mutta jään kadotessa hylkeet jäävät karhujen tavoittamattomiin. Kuvat ovat juuri sieltä, missä Shell on ryhtymässä poraamaan öljyä.

Elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen kommentit, yhden Suomen saastuttajien tärkeimmän etujärjestön eli Energiateollisuus ry:n syysseminaarissa, olivat toinen esimerkki, kuinka Suomi jarruttaa ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. 

Ensin Suomi oli mukana kaatamassa EU:n sitovia energiatehokkuustavoitteita ja nyt Suomi yrittää eturintamassa vesittää energiatehokkuusdirektiiviä entisestään. Hallitus ja TEM:n virkamiehet löytävät direktiivistä vain kritisoitavaa, mutta eivät esitä tilalle parempia, tehokkaita ohjauskeinoja.

Häkämies sanoo: "Vielä pahemmin elämälle vieras on saman direktiiviehdotuksen velvoite sähkön myyjille vähentää asiakkaidensa energiankulutusta 1,5 % vuosittain. Kustannustehokas ohjaus nojaa taloudellisiin kannusteisiin, eikä siihen, että hallinnollisella määräyksellä pakotetaan yritys pyrkimään oman myyntinsä vähentämiseen"

Tällainen "elämälle vieras" velvoite on jo voimassa muun muassa Tanskassa, jossa sitovat tehokkuustavoitteet ovat olleet voimassa vuodesta 2006. Tanskan energiateollisuus pitää järjestelmää hyvänä, tehokkaana ja markkinapohjaisena tapana parantaa energiatehokkuutta.

Energiayhtiöt pystyvät itse löytämään kustannustehokkaimmat keinot energiatehokkuuden parannukseen, kun säästötavoite on sitova, mutta keinot jäävät yhtiöille itsellensä päätettäväksi. Samalla kyetään luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamisen ympärille. European Council for an Energy Efficient Economy kertoo sivuillaan asiasta paljon lisää.

Kaikki tunnustavat, että tulevaisuudessa energia on entistä niukempaa ja kalliimpaa. Eikö elämälle vierasta ole ajatus, että energiayhtiöt pystyisivät vuodesta toiseen myymään enemmän ja enemmän energiaa?

Arktiksen suojelu ja energiatehokkuuden parantaminen vähentävät saastuttajien voittoja, mutta ovat kaikkien muiden etu. Hallitusta ja poliitikkoja on painostettava lopettamaan saastuttajien hyysääminen.