20. helmikuuta 2014

Ydinvoimapäätösten alla sähkönkulutusennusteita hinattiin Suomessa keinotekoisesti ylöspäin. Vuonna 2010 Greenpeace osoitti mieltä Olkiluodon ydinvoimalalla.

Taloussanomat ilmoitti ystävänpäivänä valittavansa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) päätöksestä salata energiamallinsa. Energiapolitiikan suunnasta voidaan perustellusti olla eri mieltä, mutta salailun on aika loppua. Energiapolitiikassakin on korkea aika siirtyä avoimen datan aikaan.

TEM:n energiaosastolla on käytössään ”energia-excel”, jota käytetään laskelmien ja mallinnusten pohjana esimerkiksi ilmasto- ja energiastrategioiden laadinnassa. Mallin oletukset ja laskukaavat ovat salaisia, joten kukaan ei voi tarkastaa energiaosaston lähtökohtia. TEM:n teollisuusneuvoksen Petteri Kuuvan mukaan, mallin käyttö ”vaatii asiantuntemusta”. Siksi mallia ei haluta julkistaa.

Joskus maailmanhistoriassa eliitit ovat pitäneet tavallisten ihmisten lukutaitoa uhkana omalle asemalleen. TEM:n perustelut mallin salaamiselle kuulostavat samalta. Esimerkiksi kiistellyt sähkönkulutusennusteet olisi entistä helpompi kyseenalaistaa, mikäli käytetty malli olisi julkinen. Esimerkiksi ydinvoimapäätösten yhteydessä sähkönkulutusennusteita hinattiin keinotekoisesti ylöspäin.

Esimerkiksi Greenpeacen julkaisema skenaario Suomen energiatulevaisuudesta olisi suuresti hyötynyt mahdollisuudesta tehdä systemaattista vertailua TEM:n mallin kanssa.
TEM ei ole ollut halukas edistämään keskustelua energiapolitiikan erilaisista vaihtoehdoista ja skenaarioista. Niin 2008 kuin 2013 valmistuneet strategiat sisältävät vain yhden skenaarion. Minkäänlaista pohdintaa energiapolitiikan eri vaihtoehtojen välillä ei ole tehty. Tämä ei anna kovin hyvin informoitua kuvaa Suomessa harjoitetusta energiapolitiikasta. Mikäli tehdyt linjaukset ovat hyviä, niiden pitäisi selvitä mainiosti avoimesta skenaariotarkastelusta

Suomessa on jo avoimen datan energiapolitiikan aika. Mikäli TEM pelkää, että heidän malliaan ajetaan virheellisesti, kyse on koulutus- ja käyttöliittymähaasteesta. Malli pitäisi julkistaa ja sen päälle rakentaa työkaluja, jotka mahdollistaisivat niin päätöksentekijöille kuin kansalaisyhteiskunnalle testata energiapolitiikan vaihtoehtoja sekä ulkoisten olosuhteiden muutoksia.

Tapio Laakso