Indonesian hallituksen uusi valtiollinen palmuöljyn tuotannon sertifikaatti ISPO (Indonesian Palm Oil Standard) ei tuo mitään uusia keinoja kestämättömän palmuöljyntuotannon parantamiseksi. Käytännössä ISPO sisältää olemassa olevat palmuöljyn tuotantoon liittyvät lakipykälät ja vaatii niiden noudattamista. Tähänkin asti palmuöljyn tuottajien olisi pitänyt noudattaa maan lainsäädäntöä, mutta näin ei ole.

Kansalaisjärjestöt tai alkuperäiskansat eivät vaatimuksista huolimatta ole päässeet osallistumaan valmistelutyöhön. Indonesian hallitus hyväksyi mukaan ainoastaan palmuöljyn tuottajia.

RSPO ei toimi – valtiollinen järjestelmä vielä huonompi

Palmuöljyn sertifiointijärjestelmä RSPO on ollut käytössä vuosia ja on osoittautunut hyvin hitaaksi tavaksi yrittää saada sademetsien hakkuut loppumaan. RSPO:n kriteerit ovat heikot ja useat palmuöljyn tuottajat rikkovat niitä. Uusia plantaaseja perustetaan sademetsiin ja turvesoille ilman asiaankuuluvia raivauslupia tai ympäristövaikutusten arviointia.

Nyt julkistettu valtiollinen järjestelmä on vielä RSPO:takin heikompi. Ongelmat Indonesian lainsäädännössä pysyvät ennallaan: uusia plantaaseja saa raivata sademetsiin ja enintään kolmen metrin paksuisille turvesuoalueille, vaikka tästä syntyy valtavat ilmastopäästöt.

Kumpikaan järjestelmä ei sisällä kriteerejä tuotannon kasvuhuonekaasupäästöille, eikä niitä näin ollen voi käyttää biopolttoaineiden tuotannon kestävyyden tai ilmastopäästöjen arvioimiseen.