Energy [R]evolution EU

A Sustainable EU 27 Energy Outlook

Julkaisu - lokakuu 25, 2012
Energiavallankumous esittää kestävän energiantuotannon kehitysmahdollisuuksia Euroopan Unionin 27 jäsenmaassa.

 

 

Euroopan Unioni on listattu yhdeksi taloudellisista alueista kansainvälisen Energiavallankumouksen mallinnuksessa. Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja jättää ydinvoima historiaan.

Energiaskenaarion laatineet asiantuntijat

Energiavallankumous on Greenpeacen Euroopan uusiutuvan energian teollisuuden ja tutkimuksen kattojärjestön (European Renewable Energy Council, EREC) yhteinen tiekartta kestävään energiatulevaisuuteen. Skenaarion mallinnuksen on tehnyt Institute of Technical Thermodynamics, German Aerospace Center (DLR).

Skenaarion energiatehokkuuspotentiaalit on arvioinut hollantilainen tutkimuslaitos Ecofys. Kestävyyskriteerit täyttävän biomassan potentiaalin on arvioinut German Biomass Research Center ja autoteknologioiden kehitysennusteet Institute of Vehicle Concepts, DLR. Uusiutuvien energiantuotantomuotojen kasvuennusteet ovat peräisin EREC:n jäsenjärjestöiltä. Alueellisia visiota ovat arvioineet alueelliset kumppanit. Kaiken kaikkiaan raportti on syntynyt yli 30 asiantuntijan yhteistyönä.

Vertailuskenaariona raportissa on käytetty Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) World Energy Outlook 2007 -skenaariota, joka kuvaa, miten maailman energiankulutuksen ja -tuotannon arvioidaan kehittyvän nykytrendeillä. Energiavallankumouksen oletukset väestön ja talouden kasvusta ovat samat kuin vertailuskenaariossa.

Raportti englanniksi:

Energy [R]evolution - A Sustainable EU 27 Energy Outlook