Kirje ulkoministeri Erkki Tuomiojalle Arktiksesta

Mikä on Suomen rooli arktisen alueen politiikassa?

Julkaisu - maaliskuu 2, 2012
Kirjoitimme ulkoministeri Erkki Tuomiojalle ja kehotimme Suomea ottamaan aktiivisen roolin Arktiksen suojelemisessa.

Jäänmurtaja Fennica on vuokrattu Shellin käyttöön arktisia öljynporauksia varten.

 

Suomi on yksi Arktisen neuvoston kahdeksasta pysyvästä jäsenestä. Arktinen neuvosto on ainut foorumi, jossa poliitikot aktiivisesti ja systemaattisesti käsittelevät arktisen alueen sääntelyä ja tulevaisuutta.

Arktinen jäämeri on ainutlaatuinen ekosysteemi, jonka haavoittuvainen luonto on tärkeä koko maapallolle.  Ilmastonmuutos on valtava uhka Arktikselle ja merijäästä riippuvaisille lajeille kuten jääkarhuille ja monille hylkeille. Konservatiivisten arvioiden mukaan Jäämeri on kesäisin kokonaan jäätön 2030–2050 paikkeilla. Tilannetta pahentaa se, että merijään vetäytyessä teollinen toiminta, kalastus ja laivaliikenne Arktiksella ovat lisääntymässä. Suurvallat ja öljy-yhtiöt ovat ryntäämässä hyödyntämään alueen luonnonvaroja. Herkälle ekosysteemille ei anneta mahdollisuuksia sopeutua muutenkin rajuun muutokseen.

Nykyinen kansainvälinen sopimuspohja ei tarjoa riittävää säännöspohjaa arktisten kysymysten käsittelemiseksi. Merioikeus ja YK:n merioikeusyleissopimus (UNCLOS) tarjoavat ainoastaan yleisiä periaatteita, jotka eivät riitä takaamaan kasvavan taloudellisen toiminnan ympäristöllistä kestävyyttä. Suomen pitäisikin olla aloitteellinen kokonaisvaltaisen arktisen puitesopimuksen aikaansaamiseksi.

Kirje ulkoministeri Erkki Tuomiojalle Suomen politiikasta Arktiksella