Sijoittajien riskit Venäjän öljynporauksessa

Russian Roulette -raportti

Julkaisu - joulukuu 16, 2013
Arktiksen merijään sulaessa venäläinen öljyteollisuus siirtyy Pohjoiselle jäämerelle poraamaan öljyä. Kansainväliset öljy-yhtiöt pyrkivät hyödyntämään Venäjän öljyvaroja sopimalla yhteistyösopimuksia venäläisen öljyteollisuuden kanssa. Investointinäkökulmasta tämä altistaa kansainväliset öljy-yritykset ja näiden osakkeenomistajat arktisen öljynporauksen riskeille, kuten heikoille ympäristö- ja turvallisuustandardeille sekä kyseenalaiselle ja ennalta-arvaamattomalle poliittisille ja taloudelliselle hallinnolle.

15. elokuuta 2012

Gazpromin öljynporauslautta Prirazlomnaya Barentsinmerellä. © Denis Sinyakov / Greenpeace

Kansainväliset öljy-yritykset pyrkivät hyödyntämään Venäjän arktisia öljyvaroja sopimalla yhteistyösopimuksia venäläisen öljyteollisuuden kanssa. Investointinäkökulmasta tämä altistaa kansainväliset öljy-yritykset ja näiden osakkeenomistajat arktisen öljynporauksen riskeille, kuten heikoille ympäristö- ja turvallisuusmääräyksille sekä kyseenalaiselle ja ennalta-arvaamattomalle poliittisille ja taloudelliselle hallinnolle.

Greenpeacen yhdessä Platform ja ShareAction -järjestöjen kanssa yhdessä toukokuussa 2013 julkaisemassa raportissa käydään läpi kansainvälisten öljy-yritysten yhteistyösopimuksia venäläisten Gazpromin ja Rosneftin kanssa, tarkastellaan Gazpromin ja Rosfnetin ympäristö- ja turvallisuusvastuullisuutta, kokemusta öljynporauksesta merellä sekä yritysten hallinnon ja johdon toimintaa.

Raportti myös tarjoaa tietoa Venäjän muuttuvasta ja monimutkaisesta poliittisesta ilmapiiristä, jolla on suora vaikutus Venäjän öljyteollisuuteen ja sen länsimaisiin kumppaneihin. Raportti myös ehdottaa kysymyksiä, joita kansainvälisten öljy-yhtiöiden osakkeenomistajien tulisi kysyä näiltä yrityksiltä, jotta yritykset selvittäisivät, kuinka riskejä yritetään estää ja hallita.

"Russian Roulette - International oil company risk in the Russian Arctic" -raportti englanniksi: 

Russian roulette report